201104 millist tootlust on tulevas oodata

Share with a friend:

Tuleva tootlus

Milliseks kujuneb Tuleva pensionifondide tootlus? Mida saab mineviku tulemuste põhjal ennustada ja mida ei saa?

I have a question