maailmaturg vs EPI

Share with a friend:

Maailmaturu tootlust iseloomustav indeks on alates 01.01.2020 MSCI ACWI indeksist. Varasema perioodi võrdluses koosnes indeks 73% ulatuses MSCI ACWI ja 27% ulatuses Bloomberg Barclays Global Aggregate (EUR) indeksitest. Mineviku tootluse põhjal ei saa muidugi tuleviku kohta kindlaid järeldusi teha. Graafik on uuendatud 2020. aasta lõpu seisuga

I have a question