Kuidas kasutada pensionisammastesse kogunenud vara?

II ja III samba vara tasub kasutada alles siis, kui seda päriselt vajad. Alates 60. eluaastast on kõige kasulikum valik igakuine väljamakse ehk fondipension.

Vaata kalkulaatorist, kui suur rahaline erinevus tekib igakuise ja ühekordse väljamaksega.
eurot
aastat
0%
aktsiate keskmine tootlus 7%
Igakuine väljamakse
(fondipension)
Ühekordne
väljamakse
50 000 €
saan kokku kätte
45 000 €
saan korraga kätte
208208
laekub mulle igakuiselt
laekub igakuiselt, kasvavalt
laekub igakuiselt, kahanevalt
188 €
saan kasutada igakuiselt
0% tulumaks 10% tulumaks

Mis valikud mul on?

1Jätkan kogumist

Pensionisambad on kõige maksusoodsam viis kindlustada rahaline heaolu ajaks, mil lõpetad töötamise. Paljud jätkavad ka pensionieas töötamist, et hoida end tegusana ja lubada mugavamat elu.

Kui jätkad töötamist ja ei võta II sambasse kogunenud raha välja, läheb ka edaspidi osa sinu palgast koguma, millele riik lisab omakorda 4%. Lisaks saad jätkuvalt panna kuni 15% oma sissetulekust III sambasse ja saada selle pealt tagasi tulumaksu.

2Teen endale regulaarse pensionilisa (fondipension)

Alates 60. eluaastast saad seadistada endale fondipensioni, millega teed endale igakuise lisasissetuleku. Tulumaksuvabastuse saamiseks arvutame sulle automaatselt välja piisavalt pika ajaperioodi, millele igakuised maksed jaotada. Nii müüakse igal kuul ainult tükike sinu II ja III samba fondiosakutest ja ülejäänud saab jääda edasi tuleviku tarbeks kasvama.

Tea, et valides fondipensioni, lõppevad II sambasse edasised sissemaksed, aga III sambasse saad endiselt raha juurde koguda.

3Võtan kogunenud raha kohe kasutusse

Nii II kui III sambast võid alates 60. eluaastast võtta raha välja kas korraga või osaliselt igal hetkel. Ühekordsel või osalisel väljamaksel peetakse kinni 10% tulumaksu. Pärast avalduse esitamist laekub raha sinu pangakontole II sambast järgmise kuu 20. kuupäevaks ja III sambast nelja tööpäeva jooksul pärast avalduse esitamist. Väljamakstud summa ei lähe sinu maksustatava tulu hulka ega muuda sinu maksuvaba tulu suurust.

Edaspidi lõppevad sinu II sambasse sissemaksed, aga III sambasse saad endiselt raha juurde koguda.

Seadus näeb ette ka võimaluse sõlmida eluaegne või tähtajaline kindlustusleping II või III samba pensioni väljamaksmiseks. Kahjuks on praegu pakutavate kindlustuslepingute tasumäärad nii ebamõistlikult kõrged, et kindlustuslepingud ei vääri isegi mitte mainimist valikute hulgas.

Miks eelistada regulaarset väljamakset?

Miks eelistada regulaarset väljamakset?

  • Tulumaksuvaba. Selleks arvutame sulle automaatselt välja igakuise väljamakse perioodi pikkuse vastavalt sinu vanuse oodatavale elueale.
  • Vara teenib tootlust edasi. Hoia vara madala tasuga fondis läbi turgude tõusude ja languste. Hoidu kiusatusest teha lühiajaliste kõikumiste põhjal järske liigutusi.
  • Paindlik. Fondipensioni lepingut on võimalik igal ajal muuta, lõpetada või jätkata.
  • Päritav. Regulaarsete maksetega fondipensionist ülejääv vara on pärandatav.

Seadistan igakuise väljamakse

 

Miks eelistada regulaarset väljamakset?
Millal kaaluda ühekordset väljamakset?

Millal kaaluda ühekordset väljamakset?

Kuigi fondipensionil on mitu eelist, tead sa ise kõige paremini oma olukorda, et hinnata, kuidas ja millal kogutud raha kasutada. Sellegipoolest on kõrval paar küsimust, mis aitavad sul ehk otsustamise lihtsamaks teha.

Teen ühekordse väljamakse

Pärandamine

Pensionifondi osakud on sinu pärandvara. See tähendab, et kui sind enam siinilmas ei ole, saavad sinu pärijad sulle kuuluvad pensionifondi osakud oma pensionikontole või soovi korral rahas välja võtta (viimasel juhul peab riik kinni 20% tulumaksu). Sina ei pea selleks ühtegi avaldust tegema.

Kas pensioniea lähenedes peaks vähendama riski?

Ühest vastust sellele pole. Üsna levinud soovitus on pensioniea lähenedes suunata järjest rohkem vara konservatiivse strateegiaga fondi, mis investeerib aktsiate asemel võlakirjadesse. Küll aga on tasub meenutada, et investeerimisel käivad risk ja tootlus käsikäes.

Kui valid oma pensionivara kasutamiseks regulaarsed väljamaksed, millega enamik sinu varast jääb veel pikkadeks aastateks sammastesse, ei ole mõtet riske vähendada ja seega loobuda paremast tootlusest. Kui ka turud peaksid mingil hetkel langema, jõuad tõenäoliselt näha ka järgmist tõusulainet. Kui aga vajad pensionivara kohe või paari aasta jooksul, siis pole mõtet enam riskida. Loe lähemalt „Kuidas investeerida, kui oled saanud 50? III osa”.

Soovin küsida