Mida need numbrid näitavad?

Loe, kuidas inflatsioon sinu pensionivara tootlust mõjutab

Sageli esinev küsimus: Vaatame sõbraga oma pensionikontode tootlust. Miks on Eesti keskmine ja maailma keskmine tootlus meil erinev?

Rahavoogudega kaalutud tootlus tähendab, et näed, kui palju on aastas keskmiselt teeninud tulu just sinu vara. Samuti näed, kui palju oleks teeninud täpselt samas tempos raha kõrvale pannud keskmine investor.

Teisisõnu: tõmbame alla sinu pensionikontolt tehtud osakute ostmise summad ja kuupäevad. Siis arvutame välja, kui palju oleksid tulu teeninud, kui oleksid samadel kuupäevadel sama summa eest EPI indeksit või maailmaturu indeksit. Kuna sinu sõber tõenäoselt alustas kogumist erineval ajal ja/ või on tema palgakasv olnud kiirem või aeglasem, siis tema võrdlusportfell ostab nii EPI indeksit kui maailmaturu indeksit erineva hinnaga. Sellest ka erinevus tootlustes.

Oluline info sinu pensionivara tootluse kohta

Tootlusmäär: Sinu pensionivara tootlus sõltub kahest asjast: millises fondis on sinu raha ja millal sa selle fondi osakuid ostsid või müüsid. Seetõttu erineb sinu pensionivara tootlus tihti oluliselt sellest tootlusest, mida sinu fond oma veebilehel demonstreerib viimase aasta või mitme aasta tootlusena.

Meie kuvatav tootlusmäär on väljendatud aasta baasil s.t. kui palju iga sinu investeeritud euro on kasvanud aastas keskmiselt. See erineb seetõttu kasumi(kahjumi) suurusest, mida sa oma internetipangast näed. Pankade näidatav kasumi % ei võta arvesse, mitu aastat tagasi sa raha investeerisid.

Sa saad valida ajaperioodi, mille keskmist aastatootlust arvutada. Vaikimisi arvutame tootluse viimase kolme aasta kohta.

Arvutamine: Sinu pensionivara tootlusmäära arvutame internal rate of return ehk IRR-meetodiga. See võtab arvesse iga sinu pensionikontole laekunud summat ning seda, kui kaua see summa on olnud investeeritud.

Võrdlus Eesti keskmise ja maailmaturu indeksiga: Me arvutame lisaks välja, milline oleks olnud sinu pensionivara tootlusmäär, kui laekumised sinu pensionikontole oleks täpselt samadel kuupäevadel paigutatud Eesti pensionifondide keskmist tootlust näitavasse EPI indeksi või maailmaturu keskmist tootlust näitava indeksifondi osakutesse.

Maailmaturu indeksina kasutame Morningstar Global Markets indeksit. See indeks koosneb maailma suurima 7000 börsiettevõtte aktsiatest ja on sisu poolest väga lähedane MSCI ACWI indeksile (seda kasutavad portfelli koostamisel meie pensionifondid ja ka näiteks Swedbanki ja SEB indeksifondid) või FTSE All World indeksile (seda kasutavad näiteks Vanguardi globaalsete aktsiate börsil kaubeldud indeksifond VWRL). Me kasutame siin võrdluses Morningstari indeksit sellepärast, et see on ainsana kättesaadav tasuta.

Kuni 31.12.2019 oli meie kasutatav võrdlusindeks veidi teistsugune, sest seadus keelas sel ajal veel pensionifondidel üle 75% rahast aktsiatesse investeerida. Sellel ajal tootlust võrdleme seetõttu indeksiga, mis koosneb 70% ulatuses maailma aktsiatest ja 30% Euroopa valitsuste võlakirjadest.

Valikud: sa võid võrrelda oma tootlust Eesti keskmise asemel ka mõne konkreetse II samba pensionifondiga. Hetkel on valikus need fondid, mis on tegutsenud alates II samba loomise algusest.

Sa võid võrrelda ka oma tootlust inflatsiooniga. Kui näiteks sinu tootlus on olnud keskmiselt 4% aastas ja inflatsioon 3% aastas, siis järelikult sinu raha ostujõud on kasvanud keskmiselt 4% miinus 3% ehk 1% aastas.

Valemid: kogu meie tarkvara on open source ja sa saad arvutusloogikat vaadata siin.

Hoiatus: möödaniku tootlus ei garanteeri, et tulevikus tootlus samasugune oleks. Hoidu kiusatusest vahetada fondi möödunud aasta tulemuste põhjal. Hinda oma pensionivara tootlust üle pika ajaperioodi ning võta arvesse ka muid asjaolusid (näiteks sinu riskitaluvust ja pensionile minekuni jäänud aastate arvu) enne, kui otsustad portfellis muudatusi teha.

Soovin küsida