Tööandjapension Tuleva moodi

Eesti elu on parem, kui võimalikult paljud inimesed sihikindlalt oma tuleviku heaks kapitali koguvad. Siis on vähem hädasolijaid, kelle toimetulek koormab meie kõigi lapsi. See on meie missioon ja ka sinu ettevõte saab oma töötajaid selles kaasa aidata.

Mis on tööandjapension?

Tööandjapension on võimas tööriist, mis aitab sinu töötajatel endale tulevikuks piisavalt kapitali koguda. Seeläbi saab sinu ettevõte leida, motiveerida ja hoida andekaid töötajaid. Kui töötaja kogub III samba pensionit, panustab ettevõte väikese osa juurde. Näiteks võib tööandja lisada 2% töötaja brutopalgast tema III sambasse juhul, kui töötaja panustab vähemalt sama palju.

Miks pakkuda tööandjapensioni?

Kui tööandja ei aita, siis töötajad ei säästa. Seda näitab kümnete riikide kogemus.

 • Teed ettevõttena päriselt midagi ühiskonna heaks ära. Keskmine Eesti inimene säästab pensioniks liiga vähe. Kuna Eesti ühiskond vananeb kiiresti, on vähene kindlustatus vanemas eas peagi suur probleem. Tuhandete ettevõtete kogemus kümnetes riikides näitab, et kui tööandja motiveerib pensioniks säästma, teevad töötajad seda hoopis tõenäolisemalt. Näiteks – pane 2% töötaja brutopalgast tema III samba pensionifondi juurde, kui tema paneb omalt poolt vähemalt 2%.
 • Töötajad on rahul ja lojaalsed. Tööandjapension on soodne viis suurendada töötajate rahulolu ja lojaalsust. See näitab, et ettevõte hoolib oma töötajate pikaajalisest heaolust. Lisaks aitab see vähendada tööjõu voolavust ja parandada töötajate motivatsiooni.
 • Töötajaid on lihtsam värvata. Tööandjapension muudab ettevõtte talentidele atraktiivsemaks. Tööandjapensioni olemasolu motivatsioonipaketis võib olla kandidaadi jaoks otsustav tegur töökoha valikul ning annab selge signaali tööandja väärtustest.

Mis kasu on tööandjapensionist töötajale?

Sinu töötajad koguvad lihtsa vaevaga korraliku kapitali. Tänu riigi maksusoodustusele ja tööandja kaaspanustamisele saab sinu töötaja iga “ohverdatud” 32 euro eest 80 eurot oma pensionikontole. Ja nii iga kuu, ilma et peaks midagi tegema – kohe töölepingu sõlmimisest alates. Ei lähe palju aega, kui keskmise palgaga töötaja kogub oma pensionikontole kümneid või isegi sadu tuhandeid eurosid.

Kuidas see juhtub?

 • Maksusoodustus. III samba sissemaksetele kohaldub tulumaksuvabastus kuni 15% brutotulust, kuid mitte rohkem kui 6000 € aastas. Kuna tööandja teeb tööandjapensioni makse enne tulumaksu arvestamist, siis töötaja saab maksusoodustuse kohe enda käsutusse ega pea ootama tuludeklaratsiooni esitamiseni, et saada tulumaks hiljem tagasi.
 • Automaatne investeerimine. Tööandjapension puhul lahutatakse töötaja investeeringud otse palgast enne, kui palk välja makstakse. See tähendab, et töötaja ei pea muretsema igakuiste sissemaksete korraldamise pärast – see teeb säästmise lihtsamaks ja aitab kindlustada töötaja tulevikku. Töötasu muutumisel või peatumisel muutub automaatselt ka sissemakse summa.
 • Kaaspanustamine. Tööandja lisab töötaja III sambasse kaaspanuse. Tööandja lisatud kaaspanus võib olla näiteks võrdne töötaja enda sissemaksega. Näiteks kuni 2% töötaja brutopalgast.

Kuidas tööandjapension sinu ettevõttes käima panna?

1Tööandja otsus

Tööandjapensioni pakkumiseks peab tööandja esmalt otsuse tegema. Selleks tuleb vormistada ja digiallkirjastada juhatuse otsus.

2Raamatupidamise seadistamine

Seadistage raamatupidamisprogramm ja maksude deklareerimine ning pensionikontole maksete tegemise süsteem.

 • Raamatupidamisprogramm. Lisage oma palgaarvestuse programmi uus tasuliik “Tööandjapension”. See võimaldab jälgida tehtud tööandjapensioni makseid ja hõlbustab maksuarvestust. Seadistamise juhendid: Merit Palk, Rapid Palk.
 • Maksude deklareerimine. Tööandja deklareerib III samba sissemaksed TSD lisal 1 koodiga 25. Juhend tööandjapensioni deklareerimiseks.
 • Pensionikonto maksed. Selleks, et mugavalt teha regulaarseid sissemakseid töötajate pensionikontodele, võib seadistada ettevõtte internetipangas määratud maksed. See võimaldab automatiseerida tööandjapensioni makseid ja vähendab raamatupidamise koormust. Juhend maksete seadistamiseks.
3Kommunikatsioon töötajatele

Enne tööandjapensioni rakendamist tuleb sellest teavitada töötajaid. See võiks hõlmata infokoosolekut, kus töötajatele selgitatakse, kuidas süsteem toimib ning kuidas nad saavad sissemaksetega alustada, ja kokkuvõtvat e-kirja töötajatele.

 • Töötajate III samba aktiveerimine. Igal inimesel on isiklik pensionikonto riiklikus pensioniregistris, mille pidajaks on AS Pensionikeskus. III samba maksete vastuvõtmiseks peab Pensionikonto olema aktiveeritud. Töötaja saab Tuleva veebis pensionikonto ise aktiveerida.
 • Töötajate avaldused tööandjale. Töötajad, kes soovivad tööandjapensionit saada, peavad esitama tööandjale selleks avalduse. Avalduses tuleb märkida soovitud sissemakse suurus protsendina brutopalgast. Näidisavaldus tööandjale III sambasse sissemaksete tegemiseks koos tööandjapensioniga.
 • Palgapäev. Esimene palgapäev koos tööandjapensioniga on oluline sündmus. Seejuures tuleb järgida tehtud seadistusi, teha vajalikud maksed ja need deklareerida.

  Töötaja näeb oma tööandjapensioni sissemakseid ja kolmanda samba seisu Tuleva veebis.

  Kui töötaja soovib oma igakuise sissemakse suurust muuta, tuleb esitada uus avaldus tööandjale.

  Kuna tööandjapension on määratud protsendina brutopalgast, siis palgatõusul muutub ka sissemakse summa automaatselt.

Õnnitlused, oled edukalt käivitanud oma ettevõttes tööandjapensioni süsteemi ja andnud suure panuse oma töötajate raharõõmsasse tulevikku!

Meiega sarnaselt pakuvad tööandjapensioni veel

Huum

Kui sul tekib küsimusi või soovid juhendamist, siis võta meiega julgelt ühendust aadressil [email protected] või telefonil 644 5100.

Soovin küsida