Ehita koos meiega Eesti mõjusaim investeerimisettevõte

Tuleva revolutsioon kogub hoogu

Tuleva on täna kohas, kuhu jõudmisest iga start-up unistab. Meil on kiire kasv, tugev missioon, selge strateegia, motiveeritud inimesed ja võimas kogukond. Nüüd on aeg investeerida veel jõulisemasse arengusse, et palju rohkem Eesti inimesi saaks meie fonde kasutades minimaalse ajakuluga tõhusa investeerimisportfelli kokku panna.

Otsime uusi kolleege, kellega koos jätkata tiimi tugevdamist ja jõuda järgmisteks aastateks seatud eesmärkideni.

Teavitustegevuste spetsialist

Ootame oma tiimiga liituma mitmekülgsete oskustega meeskonnamängijat, kes aitaks levitada teadmisi pikaajalise kogumise kohta.

Säästmine ja investeerimine on inimeste jaoks keerulised teemad, mille kohta levib palju infomüra. Tuleva eesmärk on muuta need teemad inimestele arusaadavamaks ja kättesaadavamaks. Sinu ülesanne on aidata meil viia teadmised pikaajalisest kogumisest inimesteni. See tähendab, et:

 • Korraldad Tuleva teavituskampaaniaid:
  • juhid teavituskampaaniate planeerimist ja korraldamist;
  • sõnastad reklaamid lühidalt ja löövalt lähtuvalt Tuleva väljendusviisist;
  • kujundad reklaami Figmas lähtuvalt Tuleva visuaalsest keelest;
  • suhtled vajadusel kõneisikutega ja finantsvaldkonna mõjuisikutega;
  • tagad reklaamide vastavuse finantssektori teavitustegevuste nõuetele;
  • seadistad reklaamid Metas, Google Adsis ja teistes digimeedia kanalites;
  • analüüsid kampaaniate tulemusi.
 • Haldad Tuleva Facebooki ja Instagrami lehti – jagad meie toodetud sisu parimal moel õigele sihtgrupile.
 • Hoolitsed, et meie sisu oleks nähtav otsingumootorites ja vastaks SEO parimatele praktikatele.

Ootame Sinult:

 • huvi investeerimise vastu;
 • varasemat digiturunduste kogemust;
 • oskust ja valmisolekut kujundada reklaame;
 • süstemaatilisust ning varasemat kogemust projektide juhtimisel.

Sulle pakume:

 • Enesearengut soodustavat töökeskkonda: õppimine on Tulevas töö osa!
 • Väikest, aga pühendunud ja tugevat tiimi.
 • Avarat ja valgusküllast kontorit Telliskivis, kuid võimalust ka töötada endale sobivas asukohas.
 • Palka orienteeruvalt 2700-3200 EUR brutos, sõltuvalt Sinu varasemast kogemusest.
 • Kaaspanust Sinu III samba pensionifondi ning sporditoetust.
 • Võimalust osaleda meie ühises missioonis muuta kõigi tulevik paremaks, aidates inimestel targalt raha koguda.

Kandideerimise tähtaeg on 31.07.

Mis toimub?

Mis toimub?

Pealtnäha tegeleme Tulevas maailma kõige igavama asjaga: pensioniga. Miks?!

Sellepärast, et kui pensionisambad hästi tööle panna, on need targad, võimsa maksuvõimendusega investeerimise tööriistad.

Tuleva ühendab ärksaid inimesi, kes ongi juba teinud pensionisammastega oma finantsmajale tugeva vundamendi. Aga me oleme täna justkui “tarkade klubi”. Tüüpiline Tulevas koguja on keskmisest kõrgema haridustaseme, finantskirjaoskuse ja sissetulekuga.

Samal ajal:

 • maksab 70% II sambas kogujatest ikka veel pankadele vanades fondides kõrget tasu – see on umbes 350 000 inimest;
 • kasutab III sammast maksuvõimendusega investeerimiseks ainult 206 000 inimest – neist peaaegu kolmandik kogub Tulevas;
 • on teise samba vara enamusele Eesti inimestest peamiseks finantsvaraks või pole sedagi.
Tarkade klubist jõukamasse ühiskonda

Tarkade klubist jõukamasse ühiskonda

Eesti elu on parem, kui meist võimalikult paljud sihikindlalt oma tuleviku heaks kapitali koguvad. Siis on vähem hädasolijaid, kelle toimetulek koormab meie lapsi.

Tuleva missioon ongi aidata inimestel tõhusalt ja järjekindlalt kapitali koguda.

Juba täna kogub Tulevas üle 70 000 inimese. Aga vaid mõni tuhat neist on sihikindlad kogujad, kes investeerivad II ja III samba abil oma tulevikku igakuisest sissetulekust vähemalt 15% või rohkem.

Mis oleks, kui selliseid sihikindlaid kogujaid oleks 100 000?

 • Need oleks tulevikus hästi hakkama saavad inimesed, kelle väärikas elu ei sõltu maksumaksjatest.
 • Tuleva fondide maht oleks siis üle kahe miljardi euro. See võimaldab tasusid langetada ja seejuures teenida kasumit Tuleva liikmetele, kuhu võid ka sina kuuluda.
Tarkade klubist jõukamasse ühiskonda

Uute tiimiliikmete väljakutse: võimsast kodanikualgatusest edukaks kasvuettevõtteks

Tuleva brändi alt ei hakata eesmärgini jõudmiseks kedagi kaubanduskeskuses käisest sikutama, vaid ehitame ikka juba loodud vundamendile. Mida täpsemalt on eesmärgini jõudmiseks vaja teha?

 • Me tahame aktiveerida olemasolevad 70 000 kogujat, et nad kasutaksid Tulevas kogumise võimalusi maksimaalselt ja järjekindlalt oma eesmärkide poole liikumiseks.
 • Me tahame leida järjest uusi kanaleid ja viise, kuidas aidata uutel kogujatel meieni tee leida.
 • Me tahame teha täiendava kogumisfondi, et need, kes on pensionisammaste võimalused maksimaalselt ära kasutanud, saaksid soovi korral rohkem koguda. Tahame teha lihtsa ja läbipaistva fondi laste jaoks kogumiseks.
 • Me tahame aidata riigil ka tulevikus seadusi paremaks teha, et kogujate teel seisvaid takistusi kõrvaldada

Tuleva juhatuse liige Tõnu Pekk portree

Tõnu: kogume ja investeerime endale, mitte pankadele

Meid eristab tavalistest fondivalitsejatest kaks olulist asja:

 • Esiteks on meil ainult head fondid: meil ei ole head valikud halbade vahele ära peidetud.
 • Teiseks on meil madalad tasud, mis langevad ka edaspidi, sest me teame, et kõrge tasuga fondide tootlus jääb pikas perspektiivis madala tasuga fondidele alla.

Me teame ka, et meie edu põhineb usaldusel. Erinevalt pankadest ei ehita me usaldust edevate peahoonete või kulukate mainekampaaniate abil. Meie usaldus on tekkinud ja püsib kolmel peamisel väärtusel.

 • Teeme asju lihtsalt ja selgelt, sest me teame, et tarbetu keerukus (infomüra) takistab inimestel ise otsuseni jõudmast.
 • Meie investeerimisstrateegia on järjekindel: me ei muuda seda turu kõikumistest sõltuvalt, sest me teame, et parimad eeldused igast eurost maksimaalselt kasu saada on neil, kes alustavad kogumist vara ja püsivad kursil nii turu tõusude kui ka languste ajal.
 • Teeme õiget asja ka siis, kui keegi ei vaata. Meie huvid ei ole kogujate omadega vastuolus.

Tuleva juhatuse liige Erko Risthein portree

Erko: et missiooni täita, peame kõik kasvule mõtlema

Madala tasuga indeksifondides kogub alles napilt üle viiendiku inimestest. See tähendab, et 80% missioonist on meil veel täitmata. Kogu Tuleva tiim peab seega olema kasvule orienteeritud.

Me kõik peame igapäevaselt kasutajatega suhtlema, et õppida nende vajadusi mõistma, ja töötama tihedalt koos, et inimeste teelt takistusi kõrvaldada. Kõik tegijad kasutajatoest vastavuskontrollini peavad keskenduma asjadele, millest inimestele päriselt kasu on. Ehitame samm-sammult nii tootearenduses kui ka meeskonnatöös ja kommunikatsioonis.

Tulevas hoolitsevad kõik, et asjad saaksid tehtud. Kui vaja, siis ma koristan kontorit; kui vaja, kohtun poliitikakujundajatega; kui vaja, kirjutan paar rida koodi. Me ei kohku ülesannete ees, mida varem teinud pole, ja ei karda tunnistada, et me kõike ei tea. Mõõdame tehtud tööd. Kehvad tulemused on õppimiseks ja head tulemused võimendamiseks.

Kiire kasv tähendab seda, et oleme pidevalt muutumises. Kolleegidelt ootan eeskuju ja tegudega Tuleva töökultuuri aktiivset kujundamist.

Tuleva juhatuse liige Erko Risthein portree

Tuleva pakub:

Tuleva pakub:

 • võimalust oma võimeid tulemuslikult rakendada;
 • võimalust ehitada oma kätega investeerimisettevõte, mis päriselt inimeste elu paremaks teeb;
 • tulemusliku töö eest väga head tasu ja osalusoptsioone;
 • üht päeva nädalas õppimiseks – reeded pühendame iseendale;
 • vabalt valitud töö tegemise asukohta;
 • pere- ja eraelu toetavat paindlikku töökorraldust;
 • valgusküllast kontorit Telliskivis;
 • igasuvist koos töötamise nädalat Pärnus;
 • mõnusaid vaheldusrikkaid ühisüritusi.

Teavitustegevuste spetsialist

Ootame oma tiimiga liituma mitmekülgsete oskustega meeskonnamängijat, kes aitaks levitada teadmisi pikaajalise kogumise kohta.

Säästmine ja investeerimine on inimeste jaoks keerulised teemad, mille kohta levib palju infomüra. Tuleva eesmärk on muuta need teemad inimestele arusaadavamaks ja kättesaadavamaks. Sinu ülesanne on aidata meil viia teadmised pikaajalisest kogumisest inimesteni. See tähendab, et:

 • Korraldad Tuleva teavituskampaaniaid:
  • juhid teavituskampaaniate planeerimist ja korraldamist;
  • sõnastad reklaamid lühidalt ja löövalt lähtuvalt Tuleva väljendusviisist;
  • kujundad reklaami Figmas lähtuvalt Tuleva visuaalsest keelest;
  • suhtled vajadusel kõneisikutega ja finantsvaldkonna mõjuisikutega;
  • tagad reklaamide vastavuse finantssektori teavitustegevuste nõuetele;
  • seadistad reklaamid Metas, Google Adsis ja teistes digimeedia kanalites;
  • analüüsid kampaaniate tulemusi.
 • Haldad Tuleva Facebooki ja Instagrami lehti – jagad meie toodetud sisu parimal moel õigele sihtgrupile.
 • Hoolitsed, et meie sisu oleks nähtav otsingumootorites ja vastaks SEO parimatele praktikatele.

Ootame Sinult:

 • huvi investeerimise vastu;
 • varasemat digiturunduste kogemust;
 • oskust ja valmisolekut kujundada reklaame;
 • süstemaatilisust ning varasemat kogemust projektide juhtimisel.

Sulle pakume:

 • Enesearengut soodustavat töökeskkonda: õppimine on Tulevas töö osa!
 • Väikest, aga pühendunud ja tugevat tiimi.
 • Avarat ja valgusküllast kontorit Telliskivis, kuid võimalust ka töötada endale sobivas asukohas.
 • Palka orienteeruvalt 2700-3200 EUR brutos, sõltuvalt Sinu varasemast kogemusest.
 • Kaaspanust Sinu III samba pensionifondi ning sporditoetust.
 • Võimalust osaleda meie ühises missioonis muuta kõigi tulevik paremaks, aidates inimestel targalt raha koguda.

Kandideerimise tähtaeg on 31.07.

Soovin küsida