Tuleva ühistu eesmärk on oma liikmete vara pikaajaline kasvatamine.

"Tuleva on kaks-ühes — Eesti põnevaim sotsiaalne ettevõte ja inimeste huve kaitsev kodanikuühendus."

Taavet Hinrikus, Tuleva ja Wise'i kaasasutaja

Mida Tuleva ühistusse astumine sulle annab?
 • Aitad teha Eestile targema pensionistrateegia
 • Saad kasu Tuleva arengust
 • Räägid otsustamisel kaasa

Tuleva sündis, et teha meie liikmete ja terve Eesti elu paremaks

Me kõik vajame ühel päeval pensionit. Mida varem sellele mõtled, seda parem on sinu elu tulevikus.

Aga pension on surmigav teema ja investeerimine keeruline.

Igavus ja keerukus on põimunud kilbiks, mille varjus on Eesti pankade pensionifondid aastaid võtnud kõrgeid valitsemistasusid, aga meie raha kasv neis on olnud kidur. 2016. aastal olid Eesti pankade pensionifondid OECD riikide kehvimad.

Tuleva sündis kodanikualgatusena ja on tänaseks arenenud Eesti põnevaimaks sotsiaalseks ettevõtteks.

Jordan Valdma

Jordan Valdma

Arendaja, Tuleva liige

Tuleva ei ole tavaline teenusepakkuja. Tuleva omanikud on pensionikogujad ise, kes otsustasid pankadest vahemehed kõrvale jätta ja käivitada sellised pensionifondid, kus nad ise raha koguda tahaksid.

Me väärime paremat

Tuleva sündis 22 asutaja initsiatiivil, kes otsustasid, et me väärime paremat. Nad asutasid ühistu, kus igal liikmel on võrdne otsustusõigus.

Krista Teearu

Krista Teearu

Ettevõtja, Tuleva liige

Koos oleme tugevamad

Asutajatega on juba ühinenud üle 7500 inimese. Kutsume ka sind Tuleva liikmeks. Koos loome omale paremad võimalused oma tuleviku jaoks raha kogumiseks.

Tanel Padar

Tanel Padar

Muusik, Tuleva liige

Teenime tulu endale, mitte pangale

Üksi poleks see kellelgi võimalik. Aga koos saame tänu tarkadele tehnoloogiatele ahnetest vahemeestest vabaneda ja kasvatada oma, mitte panga vara.

Kristi Saare

Kristi Saare

Õpetaja, investor, Tuleva liige

Algus on tehtud

Esimese sammuna käivitasime kaasaegsed, madalate kuludega II ja III samba pensionifondid. Koos Tuleva asutajate ja liikmetega saavad Tuleva fondides pensioni koguda kõik Eesti inimesed.

Indrek Seppo

Indrek Seppo

Majandusteadlane, Tuleva liige

Meil on veel palju ideid

Edaspidi loome ka muid paremaid pikaajalise investeerimise võimalusi oma säästude kasvatamiseks.

Lili Milani

Lili Milani

Geeniteadlane, Tuleva liige

See pole kõik

Pensionikogujaid ühendava organisatsioonina aitab Tuleva teha Eesti seadused paremaks, et pensionisüsteem oleks kasulik eelkõige inimestele, mitte pankadele ja kindlustusseltsidele.

Tehtud
Käivitatud madalate tasudega 2. samba pensionifondid. Pensionikogujatel on nüüd võimalik teha paremaid valikuid.
Tehtud
Madalamad tasud kõikidele pensionikogujatele. Tuleva algatusel ei tohi enam võtta fondist lahkumisel kõrgeid väljumistasusid.
Tehtud
Tuleva osaleb pensionisüsteemi puudutavate seaduste loomisel. Esimest korda on pensionikogujatel oma hääl laua ääres.
Tehtud
Tuleva kontovaates saab iga pensionikoguja näha oma isikliku pensionivara käekäiku ja võrrelda seda maailmaturu, Eesti inflatsiooni ja teiste pensionifondidega.
Tehtud
Riigikogu kaotas piirangud teise samba väljamaksetele pensionieas: enam ei suru seadus peale kohustuslikku kindlustuslepingut kogutud raha kasutamiseks.
Tehtud
Madalate tasudega 3. samba fondi loomine.
Kas oleme õigel teel? Ühine meiega!
Astu liikmeks

Asutajaliikmed

Astu liikmeks

Tulevas kogumiseks ei pea astuma ühistu liikmeks, kuid liikmena saad pensionifondide kaasomanikuks.
Pensionikontole laekub iga-aastane liikmeboonus, toetad seaduste muutmist inimestele kasulikumaks
ja saad otsustada Tuleva arengu üle: igal liikmel on ühistu üldkoosolekul üks hääl.

1Sisesta oma andmed ja saada liitumisavaldus

Tuleva liikmeks võib saada iga täisealine inimene, kellel pole kehtivat kriminaalkaristust. Mis on minu õigused ja kohustused Tuleva liikmena?

2Maksa ühekordne liitumistasu 125 eurot

See on kõigi Tuleva liikmete panus meie ühise ettevõtte arendusse.

3Suuna pension Tulevasse

Kui sinu II sammas pole juba Tuleva pensionifondi suunatud, saad seda kohe mugavalt teha.

Liikmeks astumiseks logi sisse oma pensionikontole.

Astu liikmeks

Korduma kippuvad küsimused

Mis on Tuleva? Miks on Tuleva just ühistu?

Tuleva on ühistuline varahaldusettevõte, mille eesmärgiks on kasvatada oma liikmete vara, luues meile endile paremaid tingimusi vähehaaval säästetud raha pikaajaliseks investeerimiseks.

Esimese sammuna käivitasime Tuleva II samba pensionifondid. Edasi teeme oma liikmete jaoks täiendava vabatahtliku pensionifondi ja tulevikus otsime ka muid jätkusuutlikke ja tulusaid võimalusi pikaajaliseks investeerimiseks. Samal ajal aitame teha Eesti seadused paremaks, et pensionisüsteem oleks kasulik eelkõige inimestele, mitte pankadele ja kindlustusseltsidele.

Tulundusühistu on ettevõtlusvorm nagu ka näiteks aktsiaselts. Kõige olulisem erinevus on, et tulundusühistus on otsuste tegemisel igal liikmel täpselt üks hääl – aktsiaseltsis on suuraktsionäri hääl suurema kaaluga kui väikeaktsionäri hääl. Tulundusühistu liikmelisusega ei saa kaubelda – kellelgi pole võimalik osalusi kokku ostes ettevõtte üle kontrolli saavutada.

Ühistu jagab kasumit vastavalt liikme panusele ühistu majandustegevusse, mitte selle alusel, kes kui palju aktsiaid omab.

Tuleva asutajad leidsid, et just selline tegevusvorm on paljusid inimesi ühendavale ettevõttele kõige sobivam. Meil pole eemalseisvaid investoreid, vaid me kasvatame ise oma vara koos. Ja meil kõigil on õigus oma varade juhtimises kaasa rääkida, sõltumata sissetuleku suurusest või sellest, kui palju me oleme juba jõudnud säästa.

Tuleva tulundusühistu liikmed ehk omanikud on pensionikogujad ise. Liikmed valivad ühistu nõukogu, kes omakorda kinnitab ametisse juhatuse.  Igal Tuleva liikmel on ühistu üldkoosolekul üks hääl.

Tuleval on ka üks tütarettevõte – meie pensionifonde valitsev aktsiaselts Tuleva Fondid. Eesti seadused ei luba täna tulundusühistuna tegutseval ettevõttel investeerimisfonde valitseda (head põhjust selliseks piiranguks tegelikult pole). Sellepärast asutasime aktsiaseltsi Tuleva Fondid AS, mis kuulub 100%-liselt Tulundusühistule Tuleva.  Tuleva Fondid AS valitseb Finantsinspektsiooni tegevusloa alusel Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondi ja Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifondi.


Miks me sind Tuleva liikmeks kutsume?

Tuleva idee on, et inimesed ise koguvad koos oma tuleviku jaoks raha, jättes kõrvale nii palju vahemehi ja lisakulusid kui võimalik – mida rohkem meid on, seda soodsam on meil tänu kaasaegsetele tehnoloogiatele koos investeerida.

1. Tuleva liikmeks astudes toetad meie ühiste eesmärkide teostamist:

Esiteks, me plaanime tulevikus teha ka parema vabatahtliku pensionifondi ja luua muid võimalusi pikaajaliseks investeerimiseks, et koos oma tuleviku jaoks raha koguda.

Teiseks, me võitleme selle eest, et Eesti pensionisüsteem saaks tulevikus kasulikum eelkõige meile, Eesti inimestele, mitte pankadele ja kindlustusseltsidele. Teeme koostööd rahandusministeeriumi, riigikogu rahanduskomisjoni ja Uue eakuse rahvakoguga, et aidata teha paremaid seadusi.

2. Liikmed saavad omanikutulu

Igal aastal arvestame liikmeboonust kõigile liikmetele, kes on oma II ja/või III samba vara toonud Tuleva pensionifondidesse. Boonus kantakse liikme isiklikule kapitalikontole Tulevas. Sellega kasvab tema osalus Tuleva omakapitalis ja see osalus teenib omakorda tulu. Kui Tuleva areneb, meie fondide maht kasvab ja loome uusi investeerimistooteid, teenib ühistu kasumit ja kasumi jagame liikmete vahel, nii nagu põhikirjas kokku lepitud. Nagu ettevõtlustuluga ikka – see sõltub sellest, kui hästi meie ühisel ettevõttel läheb. Tuleva asutajad on ise veendunud, et 125 euro suurune liitumistasu tasub ennast kuhjaga – aga lubadustest hoidume.


Mis on Tuleva liikmete põhikirjalised õigused ja kohustused?

Igal ühistu liikmel on õigus

 • tutvuda Tuleva põhikirja ja teiste oluliste dokumentidega ning saada teavet ühistu tegevuse tulemuste ja plaanide kohta,
 • osaleda üldkoosolekul ja muudel Tuleva üritustel,
 • valida Tuleva juhtimis- ja kontrollorganeid ning neisse kandideerida,
 • osaleda Tuleva kasumi jaotamisel vastavalt põhikirjas kokku lepitule,
 • kasutada Tuleva teenuseid ja osaleda liikmete infovahetuses (näiteks e-mailitsi ja Tuleva liikmete kinnises facebookifacebook-i grupis),
 • astuda ühistust välja (5 aasta möödumisel liikmeks astumisest),
 • pärandada surma korral ühistusse kogunenud vara.

Tuleva liige kohustub

 • täitma seadusi ning ühistu juhtimis- ja kontrollorganite seaduslikke ja ühistu põhikirjaga kooskõlas olevaid otsuseid,
 • tasuma ühekordse liitumistasu,
 • hoidma Tuleva ärisaladust,
 • tasuma muid sihtotstarbelisi makseid vastavalt üldkoosoleku otsustele.*

* Sellise otsuse võimalus on ette nähtud vähetõenäoliseks juhuks, kui ühistul peaks tekkima ootamatu lisakapitali vajadus. Kui liige sel juhul keeldub üldkoosoleku otsusega kokku lepitud sihtotstarbelise makse tegemisest, arvatakse ta lihtsalt ühistust välja.


Milline on Tulundusühistu Tuleva juhtimisstruktuur?

Tuleva tulundusühistu liikmed ehk omanikud on pensionikogujad ise. Liikmed valivad ühistu nõukogu, kes omakorda kinnitab ametisse juhatuse.  Igal Tuleva liikmel on ühistu üldkoosolekul üks hääl.

Tuleval on ka üks tütarettevõte – meie pensionifonde valitsev aktsiaselts Tuleva Fondid.


Kas Tuleva taotleb kasumit ja kuidas seda jaotatakse?

Jah. Meie eesmärk on teenida liikmetele tulu.

Kui Tuleva ühistu teenib kasumit, jagame selle liikmete vahel nagu ühistu põhikiri ette näeb ehk nagu liikmed on omavahel kokku leppinud.

Kõigepealt saab iga liige teenitud liikmeboonuse. Ülejäänud kasum jaotatakse vastavalt liikmete osale ühistu omakapitalis (liikmekapital). Liikmeboonust võiks seega võrrelda eelisaktsia dividendiga – seda makstakse kõigile liikmetele vastavalt sellele, kui palju vara on iga liige toonud Tuleva pensionifondi. Liikme osa Tuleva omakapitalis sõltub sellest, kui palju liige panustas Tuleva algkapitali ja kui palju tal on eelmiste perioodide jooksul kogunenud liikmeboonust, mida pole välja makstud.

Tuleva asutajad saavad kasumist osa täpselt samadel põhimõtetel kõigi teiste Tuleva liikmetega.


Ma kogun või plaanin koguda II sambasse Tuleva pensionifondis. Kas ma peaksin astuma ka Tuleva liikmeks?

Tuleva fondides pensioni kogumiseks ei pea olema Tuleva liige, aga liikmeks astudes saad Tulevast kõige rohkem kasu. Tuleva liikmena pole sa ainult oma pensionifondi klient, vaid ka kaasomanik.

Meie, Tuleva liikmed

 • saame igal aastal osa oma ühiste pensionifondide valitsemistasust liikmeboonusena endale, teenides nii vähehaaval lisa oma pensionile,
 • toetame Eesti seaduste paremaks muutmist, et need oleksid kasulikud inimestele, mitte ainult pankadele ja kindlustusseltsidele,
 • otsustame koos Tuleva arengu üle: meist igaühel on ühistu üldkoosolekul üks hääl.

Kas ma saan Tuleva liikmeks astuda, kui ma ei kogu pensioni II sambasse või ei soovi seda teha Tuleva pensionifondis?

Põhimõtteliselt küll – meil on liikmeid, kes toetavad Tuleva eesmärke ja soovisid nende saavutamisele liitumistasu makstes kaasa aidata.

Tuleva ühistu liidab siiski eelkõige neid inimesi, kes soovivad koos oma tuleviku jaoks raha koguda, sest me suudame pankadest vahemehi kõrvale jättes seda ise efektiivsemalt teha.

Seega, täna saad sa Tulevast kasu, kui tood oma pensionivara Tuleva II ja III samba pensionifondidesse. Tulevikus plaanime käivitada ka muid pikaajalise investeerimise tooteid, kuhu saab koguda väljaspool pensionisambaid.

Kui sa ei plaani pensioni teise või kolmandasse sambasse raha koguda või sa ei plaani seda teha Tuleva fondides, on Tuleva juhatusel õigus sind vajadusel liikmete seast välja arvata. Selline võimalus tagab, et valdav osa Tuleva liikmetest ehk omanikest oleks alati ise Tuleva investeerimisfondide kliendid – nii ei teeni omanikud tulu klientide pealt, vaid koos nendega.


Mis erinevus on Tuleva pensionifondi valimisel ja Tuleva liikmeks astumisel?

Kui valid Tuleva pensionifondi, saad Tuleva kliendiks. Kui astud ka Tuleva liikmeks, saad Tuleva kaasomanikuks. Tuleva on nimelt ühistuline ettevõte, mille omanikud on Tuleva liikmed. Meie käivitasime Tuleva fondivalitseja, mis juhib Tuleva pensionifonde. Kõik Eesti inimesed võivad saada Tuleva pensionifondi kliendiks – selleks ei pea liikmeks astuma.

Et valida Tuleva pensionifond, ei pea sa midagi maksma – hakkad hoopis kohe tänu madalale valitsemistasule raha kokku hoidma. Fondivahetus on tasuta ja võtab netipangas 5 minutit.

Et saada Tuleva liikmeks, tuleb maksta liitumistasu (125 eur). Liitumistasu on maksnud kõik Tuleva liikmed – see on iga omaniku panus meie ühise ettevõtte arenduskulude katteks. Liitumistasu on ühekordne – edasi midagi maksta pole vaja. Loe lisaks siit.


Mis on liikmekapital ja kapitalikonto?

Liikmekapital on kõikide liikmete individuaalsete kapitalikontode summa, millest igale liikmele kuulub see osa, mis tema kapitalikontol on. Tuleva liikmekapital moodustub järgmiselt: liikmete vabatahtlikult panustatud kapital (4 miljonit eurot) + liikmete kogunenud liikmeboonus + liikmete tehtud tööpanused + ühistu kogunenud kasum/kahjum pärast liikmeboonuse mahaarvamist.

See on sissekanne Tuleva liikmekapitali registrisse, mis näitab kui palju Tuleva kapitalist sulle kuulub. Oma kapitalikonto seisu saab vaadata logides sisse pension.tuleva.ee -> Minu konto.

 


Kuidas Tuleva jaotab kasumit liikmete vahel?

Tuleva eesmärk on teenida oma liikmetele tulu.

Iga aasta lõpus arvestame kõigepealt välja iga liikme liikmeboonuse. Seejärel vaatame, kas liige on panustanud vabatahtlikku liikmekapitali ning kui on, siis leiame tema poolt panustatud osa proportsiooni kogu liikmekapitalist. Selle proportsiooni alusel arvestatakse liikmele kapitali pealt teenitud kasum/kahjum. Seejärel liidame kokku inimese liikmeboonuse, panuse liikmekapitali ning liikmekapitalilt tekkinud kasumi või kahjumi summad ning jagame saadud summa kogu liikmekapitaliga (kõikide liikmete liikmekapitalide summaga).

Sedasi saame liikme uue osalusproportsiooni liikmekapitalis aasta lõpu seisuga, mida kasutame järgmisel aastal liikmekapitalilt tekkinud kasumi/kahjumi jaotamiseks. Juhul kui vabatahtlikku liikmekapitali panust ei tehtud, siis osaleb liige proportsiooni arvutamisel oma liikmeboonuse summaga.

Iga viie aasta tagant otsustavad Tuleva liikmed üldkoosolekul, kas maksta kapitalikontodele kogunenud kasum välja või hoida see edasi investeerituna. Kui liige otsustab ühistust lahkuda, siis maksab ühistu talle tema liikmekapitali koos kogunenud kasumiga välja. Oluline on küll see, et ühistust saab lahkuda kõige varem 5 aastat peale liikmeks astumist.


Tasusin liitumistasu, aga see ei kajastu liikmekapitali real, miks nii?

Liitumistasu ja liikmekapital on kaks erinevat asja. Liitumistasu oli see ühekordne tasu, mis andis sulle liikmenumbri, õiguse Tuleva edasises käekäigus kaasa rääkida ning võimaluse teenida liikmeboonust.
Liikmekapital real kajastub sinu liikmeboonus, mis on 0,05% aastas sinu fondi(de) mahust mida tulevas hoiad ehk sinu investeerimiskasum. See kantakse sinu kontole igal aastal kevadel, kui eelmise aasta majandusaasta aruanne on kinnitatud ning ka ühistu üldkoosolek on otsuse kinnitanud.

Mis on liikmeboonus?


Kui ma astun Tuleva liikmeks, kas minu II sammas suundub siis automaatselt Tuleva pensionifondi?

Ei. Kui sa ei ole juba netipangas fondi vahetanud, saad pärast liikmeks astumist kohe Tuleva veebikoju ID-kaardi või mobiil-ID abil sisse logida ja suunata oma II samba Tuleva pensionifondi. Kui oled otsuse teinud, võtab kõik kokku 5 minutit.

Vastused küsimustele Tuleva pensionifondide kohta leiad siit.


Mis saab minu ühistusse kogunenud varast, kui ma ei soovi enam Tuleva liige olla?

Kui Tuleva liige soovib ühistust lahkuda, makstakse kogunenud liikmekapital talle välja.


Mis saab minu ühistusse kogunenud varast, kui ma suren?

Kui Tuleva liige sureb, makstakse kogunenud liikmekapital tema pärijatele.


Soovin küsida