Kutsume sind meiega ühinema.

"Tuleva on kaks-ühes — Eesti põnevaim sotsiaalne ettevõte ja inimeste huve kaitsev kodanikuühendus."

Taavet Hinrikus , Tuleva ja Transferwise'i kaasasutaja

Mida Tuleva liikmeks astumine sulle annab?
 • Aitad teha Eestile targema pensionistrateegia
 • Saad kasu Tuleva arengust
 • Räägid otsustamisel kaasa

Tuleva sündis, et teha meie liikmete ja terve Eesti elu paremaks

Me kõik vajame ühel päeval pensionit. Mida varem sellele mõtled, seda parem on sinu elu tulevikus.

Aga pension on surmigav teema ja investeerimine keeruline.

Igavus ja keerukus on põimunud kilbiks, mille varjus on Eesti pankade pensionifondid aastaid võtnud kõrgeid valitsemistasusid, aga meie raha kasv neis on olnud kidur. 2016. aastal olid Eesti pankade pensionifondid OECD riikide kehvimad.

Tuleva sündis kodanikualgatusena ja on tänaseks arenenud Eesti põnevaimaks sotsiaalseks ettevõtteks.

Jordan Valdma

Jordan Valdma

Arendaja, Tuleva liige

Tuleva ei ole tavaline teenusepakkuja. Tuleva omanikud on pensionikogujad ise, kes otsustasid pankadest vahemehed kõrvale jätta ja käivitada sellised pensionifondid, kus nad ise raha koguda tahaksid.

Me väärime paremat

Tuleva sündis 22 asutaja initsiatiivil, kes otsustasid, et me väärime paremat. Nad asutasid ühistu, kus igal liikmel on võrdne otsustusõigus.

Krista Teearu

Krista Teearu

Ettevõtja, Tuleva liige

Koos oleme tugevamad

Asutajatega on juba ühinenud 3923 inimest. Kutsume ka sind Tuleva liikmeks. Koos loome omale paremad võimalused oma tuleviku jaoks raha kogumiseks.

Tanel Padar

Tanel Padar

Muusik, Tuleva liige

Teenime tulu endale, mitte pangale

Üksi poleks see kellelgi võimalik. Aga koos saame tänu tarkadele tehnoloogiatele ahnetest vahemeestest vabaneda ja kasvatada oma, mitte panga vara.

Kristi Saare

Kristi Saare

Õpetaja, investor, Tuleva liige

Algus on tehtud

Esimese sammuna käivitasime kaasaegsed, madalate kuludega II samba pensionifondid. Koos Tuleva asutajate ja liikmetega saavad Tuleva fondides pensioni koguda kõik Eesti inimesed.

Indrek Seppo

Indrek Seppo

Majandusteadlane, Tuleva liige

Meil on veel palju ideid

Edaspidi teeme ka vabatahtliku pensionifondi ja loome muid paremaid pikaajalise investeerimise võimalusi oma säästude kasvatamiseks.

Lili Milani

Lili Milani

Geeniteadlane, Tuleva liige

See pole kõik

Pensionikogujaid ühendava organisatsioonina aitab Tuleva teha Eesti seadused paremaks, et pensionisüsteem oleks kasulik eelkõige inimestele, mitte pankadele ja kindlustusseltsidele.

Tehtud
Fondivalitsejad ei tohi võtta inimestelt pensionifondi vahetamise eest kõrget tasu.
Osaliselt tehtud
Pensionifondide konkurentsi tuleb soodustada, et inimestel oleks rohkem valikuid.
Töös
II sambasse kogutud raha kasutamiseks tuleb luua targemad ja soodsamad võimalused.
Töös
Avame II samba vabatahtlikeks sissemakseteks, et pensioniks kogumine oleks lihtsam ja soodsam.
Töös
Loome Rootsi eeskujul Eesti inimestele pensioni dashboard’i, mis annab selge ülevaate meie vara käekäigust.
Töös
Loome inimestele võimaluse küsida nõu erapooletult asjatundjalt ja nõuame fondivalitsejate müügiesindajatelt kutseeksamit.
Kas oleme õigel teel? Ühine meiega!
Liitu Tulevaga

Asutajaliikmed

Liitu Tulevaga

Korduvad küsimused

Mis on Tuleva?

Tuleva on ühistuline varahaldusettevõte, mille eesmärgiks on kasvatada oma liikmete vara, luues meile endile paremaid tingimusi vähehaaval säästetud raha pikaajaliseks investeerimiseks.

Esimese sammuna käivitasime Tuleva II samba pensionifondid. Edasi teeme oma liikmete jaoks täiendava vabatahtliku pensionifondi ja tulevikus otsime ka muid jätkusuutlikke ja tulusaid võimalusi pikaajaliseks investeerimiseks. Samal ajal aitame teha Eesti seadused paremaks, et pensionisüsteem oleks kasulik eelkõige inimestele, mitte pankadele ja kindlustusseltsidele.


Miks on Tuleva just ühistu, mitte näiteks aktsiaselts?

Tulundusühistu on ettevõtlusvorm nagu ka näiteks aktsiaselts. Kõige olulisem erinevus on, et tulundusühistus on otsuste tegemisel igal liikmel täpselt üks hääl – aktsiaseltsis on suuraktsionäri hääl suurema kaaluga kui väikeaktsionäri hääl. Tulundusühistu liikmelisusega ei saa kaubelda – kellelgi pole võimalik osalusi kokku ostes ettevõtte üle kontrolli saavutada.

Ühistu jagab kasumit vastavalt liikme panusele ühistu majandustegevusse, mitte selle alusel, kes kui palju aktsiaid omab.

Tuleva asutajad leidsid, et just selline tegevusvorm on paljusid inimesi ühendavale ettevõttele kõige sobivam. Meil pole eemalseisvaid investoreid, vaid me kasvatame ise oma vara koos. Ja meil kõigil on õigus oma varade juhtimises kaasa rääkida, sõltumata sissetuleku suurusest või sellest, kui palju me oleme juba jõudnud säästa.


Milline on Tulundusühistu Tuleva juhtimisstruktuur?

Tuleva tulundusühistu liikmed ehk omanikud on pensionikogujad ise. Liikmed valivad ühistu nõukogu, kes omakorda kinnitab ametisse juhatuse.  Igal Tuleva liikmel on ühistu üldkoosolekul üks hääl.

Tuleval on ka üks tütarettevõte – meie pensionifonde valitsev aktsiaselts Tuleva Fondid.


Kas Tuleva taotleb kasumit ja kuidas seda jaotatakse?

Jah. Meie eesmärk on teenida liikmetele tulu.

Kui Tuleva ühistu teenib kasumit, jagame selle liikmete vahel nagu ühistu põhikiri ette näeb ehk nagu liikmed on omavahel kokku leppinud.

Kõigepealt saab iga liige teenitud liikmeboonuse. Ülejäänud kasum jaotatakse vastavalt liikmete osale ühistu omakapitalis (liikmekapital). Liikmeboonust võiks seega võrrelda eelisaktsia dividendiga – seda makstakse kõigile liikmetele vastavalt sellele, kui palju vara on iga liige toonud Tuleva pensionifondi. Liikme osa Tuleva omakapitalis sõltub sellest, kui palju liige panustas Tuleva algkapitali ja kui palju tal on eelmiste perioodide jooksul kogunenud liikmeboonust, mida pole välja makstud.

Tuleva asutajad saavad kasumist osa täpselt samadel põhimõtetel kõigi teiste Tuleva liikmetega.


Miks me sind Tuleva liikmeks kutsume?

Tuleva idee on, et inimesed ise koguvad koos oma tuleviku jaoks raha, jättes kõrvale nii palju vahemehi ja lisakulusid kui võimalik – mida rohkem meid on, seda soodsam on meil tänu kaasaegsetele tehnoloogiatele koos investeerida.

1. Tuleva liikmeks astudes toetad meie ühiste eesmärkide teostamist:

Esiteks, me plaanime tulevikus teha ka parema vabatahtliku pensionifondi ja luua muid võimalusi pikaajaliseks investeerimiseks, et koos oma tuleviku jaoks raha koguda.

Teiseks, me võitleme selle eest, et Eesti pensionisüsteem saaks tulevikus kasulikum eelkõige meile, Eesti inimestele, mitte pankadele ja kindlustusseltsidele. Teeme koostööd rahandusministeeriumi, riigikogu rahanduskomisjoni ja Uue eakuse rahvakoguga, et aidata teha paremaid seadusi.

2. Liikmed saavad omanikutulu

Igal aastal arvestame liikmeboonust kõigile liikmetele, kes on oma II samba vara toonud Tuleva pensionifondidesse. Boonus kantakse liikme isiklikule kapitalikontole Tulevas. Sellega kasvab tema osalus Tuleva omakapitalis ja see osalus teenib omakorda tulu. Kui Tuleva areneb, meie fondide maht kasvab ja loome uusi investeerimistooteid, teenib ühistu kasumit ja kasumi jagame liikmete vahel, nii nagu põhikirjas kokku lepitud. Nagu ettevõtlustuluga ikka – see sõltub sellest, kui hästi meie ühisel ettevõttel läheb. Tuleva asutajad on ise veendunud, et 100 euro suurune liitumistasu tasub ennast kuhjaga – aga lubadustest hoidume.


Mis on liikmeboonus ja kuidas seda arvestatakse?

Liikmeboonus on omanikutulu, mida ühistu arvestab kasumi osana igal aastal kõigile liikmetele, kes on oma II samba vara toonud Tuleva pensionifondidesse. Liikmeboonus kantakse igal aastal sinu liikmekapitali kontole, sellega kasvab sinu osalus Tuleva omakapitalis ja see osalus teenib omakorda tulu.

Aasta lõppedes

 1. arvutame, kui palju oli igal Tuleva liikmel möödunud aasta jooksul keskmiselt Tuleva pensionifondide osakuid,
 2. korrutame selle 0,05%-ga ja kanname tulemuseks saadud summa tema liikmekapitali kontole.
 3. Iga viie 5 aasta tagant otsustavad Tuleva liikmed üldkoosolekul, kas maksta kapitalikontodele kogunenud kasum välja või hoida see edasi investeerituna.

Mis saab minu ühistusse kogunenud varast, kui ma ei soovi enam Tuleva liige olla?

Kui Tuleva liige soovib ühistust lahkuda, makstakse kogunenud liikmekapital talle välja.


Mis saab minu ühistusse kogunenud varast, kui ma suren?

Kui Tuleva liige sureb, makstakse kogunenud liikmekapital tema pärijatele.


Miks on Tuleva fondivalitseja eraldi ettevõte?

Eesti seadused ei luba täna tulundusühistuna tegutseval ettevõttel investeerimisfonde valitseda (head põhjust selliseks piiranguks tegelikult pole). Sellepärast asutasime aktsiaseltsi Tuleva Fondid AS, mis kuulub 100%-liselt Tulundusühistule Tuleva.  Tuleva Fondid AS valitseb Finantsinspektsiooni tegevusloa alusel Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondi ja Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifondi.


Ma kogun või plaanin koguda II sambasse Tuleva pensionifondis. Kas ma peaksin astuma ka Tuleva liikmeks?

Tuleva fondides pensioni kogumiseks ei pea olema Tuleva liige, aga liikmeks astudes saad Tulevast kõige rohkem kasu. Tuleva liikmena pole sa ainult oma pensionifondi klient, vaid ka kaasomanik.

Meie, Tuleva liikmed

 • saame igal aastal osa oma ühiste pensionifondide valitsemistasust liikmeboonusena endale, teenides nii vähehaaval lisa oma pensionile,
 • toetame Eesti seaduste paremaks muutmist, et need oleksid kasulikud inimestele, mitte ainult pankadele ja kindlustusseltsidele,
 • otsustame koos Tuleva arengu üle: meist igaühel on ühistu üldkoosolekul üks hääl.

Mis on Tuleva liikmete põhikirjalised õigused ja kohustused?

Igal ühistu liikmel on õigus

 • tutvuda Tuleva põhikirja ja teiste oluliste dokumentidega ning saada teavet ühistu tegevuse tulemuste ja plaanide kohta,
 • osaleda üldkoosolekul ja muudel Tuleva üritustel,
 • valida Tuleva juhtimis- ja kontrollorganeid ning neisse kandideerida,
 • osaleda Tuleva kasumi jaotamisel vastavalt põhikirjas kokku lepitule,
 • kasutada Tuleva teenuseid ja osaleda liikmete infovahetuses (näiteks e-mailitsi ja Tuleva liikmete kinnises facebook-i grupis),
 • astuda ühistust välja (5 aasta möödumisel liikmeks astumisest),
 • pärandada surma korral ühistusse kogunenud vara.

Tuleva liige kohustub

 • täitma seadusi ning ühistu juhtimis- ja kontrollorganite seaduslikke ja ühistu põhikirjaga kooskõlas olevaid otsuseid,
 • tasuma ühekordse liitumistasu,
 • hoidma Tuleva ärisaladust,
 • tasuma muid sihtotstarbelisi makseid vastavalt üldkoosoleku otsustele.*

* Sellise otsuse võimalus on ette nähtud vähetõenäoliseks juhuks, kui ühistul peaks tekkima ootamatu lisakapitali vajadus. Kui liige sel juhul keeldub üldkoosoleku otsusega kokku lepitud sihtotstarbelise makse tegemisest, arvatakse ta lihtsalt ühistust välja.


Kõik Tuleva liikmed maksavad ühekordse liitumistasu 100 eurot. Milleks me seda raha kasutame?

Liitumistasusid kasutame meie ühise ettevõtte arenduseks ja liikmete huvide eest seismiseks. Esimeste liikmete tasudest tegime vajalikud kulutused, et koguda Tuleva algkapital, tutvustada Tulevat laiemale avalikkusele ning ette valmistada kõik vajalik meie ühise fondivalitseja käivitamiseks ja Finantsinspektsioonilt tegevusloa taotlemiseks. Edasi katame liikmetasudest kulud järgmisteks tegevusteks:

 • Liikmehaldus ja -teavitus,
 • Tuleva veebilehe, blogi ja teiste infokanalite arendus,
 • Ettepanekute väljatöötamine ja mõjuanalüüsid Eesti pensionisüsteemi paremaks muutmiseks, koostöö rahandusministeeriumi ja teiste riigiasutustega,
 • Tuleva IT-süsteemide arendus,
 • Vabatahtliku pensionifondi ja muude pikaajalise investeerimise toodete analüüs ja ettevalmistus.

Kas ma saan Tuleva liikmeks astuda, kui ma ei kogu pensioni II sambasse või ei soovi seda teha Tuleva pensionifondis?

Põhimõtteliselt küll – meil on liikmeid, kes toetavad Tuleva eesmärke ja soovisid nende saavutamisele liitumistasu makstes kaasa aidata.

Tuleva ühistu liidab siiski eelkõige neid inimesi, kes soovivad koos oma tuleviku jaoks raha koguda, sest me suudame pankadest vahemehi kõrvale jättes seda ise efektiivsemalt teha.

Seega, täna saad sa Tulevast kasu, kui tood oma pensionivara Tuleva II samba pensionifondi. Tulevikus plaanime käivitada ka Tuleva vabatahtliku pensionifondi ja muid pikaajalise investeerimise tooteid.

Kui sa ei plaani pensioni teise või kolmandasse sambasse raha koguda või sa ei plaani seda teha Tuleva fondides, on Tuleva juhatusel õigus sind vajadusel liikmete seast välja arvata. Selline võimalus tagab, et valdav osa Tuleva liikmetest ehk omanikest oleks alati ise Tuleva investeerimisfondide kliendid – nii ei teeni omanikud tulu klientide pealt, vaid koos nendega.


Mis erinevus on Tuleva pensionifondi valimisel ja Tuleva liikmeks astumisel?

Kui valid Tuleva pensionifondi, saad Tuleva kliendiks. Kui astud ka Tuleva liikmeks, saad Tuleva kaasomanikuks. Tuleva on nimelt ühistuline ettevõte, mille omanikud on Tuleva liikmed. Meie käivitasime Tuleva fondivalitseja, mis juhib Tuleva pensionifonde. Kõik Eesti inimesed võivad saada Tuleva pensionifondi kliendiks – selleks ei pea liikmeks astuma.

Et valida Tuleva pensionifond, ei pea sa midagi maksma – hakkad hoopis kohe tänu madalale valitsemistasule raha kokku hoidma. Fondivahetus on tasuta ja võtab netipangas 5 minutit.

Et saada Tuleva liikmeks, tuleb maksta liitumistasu (100 eur). Liitumistasu on maksnud kõik Tuleva liikmed – see on iga omaniku panus meie ühise ettevõtte arenduskulude katteks. Liitumistasu on ühekordne – edasi midagi maksta pole vaja.


Kui ma astun Tuleva liikmeks, kas minu II sammas suundub siis automaatselt Tuleva pensionifondi?

Ei. Kui sa ei ole juba netipangas fondi vahetanud, saad pärast liikmeks astumist kohe Tuleva veebikoju ID-kaardi või mobiil-ID abil sisse logida ja suunata oma II samba Tuleva pensionifondi. Kui oled otsuse teinud, võtab kõik kokku 5 minutit.

Vastused küsimustele Tuleva pensionifondide kohta leiad siit.


Soovin uudiskirja
Jagame aegajalt parimaid artikleid, ekspertide nõuandeid ja kasulikke meeldetuletusi.
Palun sisesta e-posti aadress.
Tuleva ei jaga sinu kontaktandmeid kunagi kellegagi. Soovi korral saad uudiskirjast alati loobuda.