III samba kindlustuslepingu ületoomine

Kui sa kogud täna kolmandasse sambasse mõnes kindlustustootes (näiteks Swedbanki Pensionikindlustus+, SEB Kasvuportfell Pensioniks, Compensa kolmanda samba pensionikindlustus vms), saad kogunenud vara kolmanda samba pensionifondi üle tuua – see ei too vahepeal tulumaksu maksmise kohustust. 

Kindlustuslepingu üle toomisel säilib ka õigus teha soodsama 10% tulumaksumääraga väljamakseid alates 55. eluaastast. See õigus kehtib kõikidele, kes alustasid III sambas kogumist enne 2021. aastat.

 1. Vali Tuleva III Samba Pensionifond, sisenedes oma pensionikontole ja esitades valikuavaldus
 2. Võta ühendust kindlustusseltsiga ja palu kogutud raha üle kanda Tuleva III Samba Pensionifondi. Kindlustusselts võib küsida:
  1. fondi ISIN koodi – see on EE3600001707
  2. sinu pensionikonto numbrit – selle leiad pärast valikuavalduse tegemist, sisestades oma isikukoodi Pensionikeskuse veebi

  Sul ei ole vaja lisada arveldusarve numbrit, kuhu kindlustusfirma peab raha kandma – seda teab kindlustusfirma ise.

 3. Nüüd on kõik sinu poolt tehtud ning edasi hoolitseb vara ülekandmise eest juba kindlustusselts, kes peab kolmandasse sambasse kogutud vara sinu soovil pensionifondi üle kandma hiljemalt kahe kuu jooksul.

Vajadusel tee ümber ka oma igakuine püsimakse, mida saad muuta oma internetipangas. Uue püsimakse saad üles seada ka meie veebis.

NB! Tuleva liikmed on meile teatanud juhtumitest, kus kindlustusfirma töötaja on ekslikult väitnud, et vara üle toomisel peetakse kinni tulumaks. See ei ole tõsi. Samuti on ette tulnud vara üle viimise avalduse vastu võtmisest keeldumist, sest klient ei ole näidanud, millisele arveldusarvele tuleb raha kanda. Ka siin on tegemist lihtsalt selle töötaja teadmatusega. Palu tal küsida infot Pensionikeskusest telefonil 6408 886 või meilt telefonil 644 5100.

Korduma kippuvad küsimused

Mis on pensioni kolmanda samba ja pensioni kindlustuslepingu vahe?

Vabatahtlikuks pensioni kogumiseks on Eestis kaks võimalust:

1) Erinevate fondivalitsejate poolt pakutud kolmanda samba pensionifondid

2) Kindlustusseltside poolt pakutud pensionikindlustuse lahendus

Mõlema puhul kehtib riigpoolne tulumaksutagastus kuni 15% brutopalga ulatuses või kuni 6000 eurot.

Kahe kogumisviisi erinevus seisneb selles, et kolmanda samba pensionifondi kogudes on sul võimalus valida endale sobiv fond ning teenida turule vastavat tootlust.

Kindlustuslepingute puhul on kogumine tavaliselt fikseeritud tootlusega ning lisaks on tootes kindlustuskomponent, mille eest maksad lisatasusid. Koguda on võimalik ka mõlemas või mitmes tootes või fondis korraga.


Kuidas ma tean, kas ma kogun fondi või kindlustuslepingusse?

Kui oled teinud otsuse koguda raha kolmanda samba fondi, siis näed seda infot nii Pensionikeskuses, oma panga pensioni menüüs, kui ka Tuleva veebilehel. Sisse logides näed enda poolt omatud fondiosakuid ja nende hetkeväärtust.

Kui oled teinud otsuse koguda kindlustuslepingus, siis seda infot haldab ainult sinu valitud kindlustusselts, seetõttu ei näe sa seda infot ei Pensionikeskuses ega meie veebilehelt, vaid pead pöörduma oma kindlustusandja poole.


Millised on fondis kogumise eelised kindlustuslepingu ees?

Finantsmaailmas kehtib üldiselt reegel, et lihtsam on parem ja kahte toodet kokku pannes on keeruline hinnata tulemust.

 • Esimene probleem kindlustuslepingutega ongi reeglina kõrged tasud, mida sõltuvalt lepingust, võetakse kas sissemaksetelt ja/või jooksvalt. Sageli on raske isegi täpset infot kogukulu kohta saada.
 • Teiseks probleemiks on kindlustuslepingute tootlus – see on tavaliselt fikseeritud. Seega isegi kui turgudel vara tõuseb, siis sina sellest kasu ei saa.
 • Kolmandaks on kindlustuslepingud väga paindumatud, ning vajadusel raha välja võttes võivad kaasneda suured lahkumistrahvid.

Kui sul on soov kindlustust omada, siis meie soovitus on pigem koguda kolmandasse sambasse ja teha endale eraldiseisev kindlustusleping lisaks. Nii saad piiranguteta teenida tootlust ja näed selgelt, mille eest ja kui palju maksad.


Kui mul on sõlmitud kindlustusleping, siis mida sellega teha?

Kui sa oled juba sõlminud kindlustuslepingu, siis sul on mitu valikut, mida rakendada:

 1. Hakkad kindlustuslepinguga paralleelselt koguma kolmanda samba fondi. Peamine tähelepanek on, et kindlustuslepingu ja tavaliste fondide sissemaksete arvestus käib summaarselt ehk kõikide kogumisviiside peale kokku võid panustada kuni 15% brutopalgast, et maksutagastust saada.
 2. Jätad kindlustuslepingu alles, aga ei tee sinna uusi makseid ning alustada kogumist kolmanda samba fondis. See tähendab, et kindlustusleping toimib kuni oma tähtaja lõpuni ja saad siis otsustada, mida vabaneva rahaga teha.
 3. Lõpetad kindlustuslepingu ja tood oma kogunenud raha ümber kolmanda samba fondi ja sõlmid endale eraldi elukindlustuse. Selleks on vaja esmalt avada kolmas sammas, esitades valikuavaldus fondi valikuga, kuhu soovid koguma hakata. Seejärel pöörduda oma kindlustusseltsi poole ja esitada avalduse vara üleviimiseks valitud fondi. Kindlustusselts on kohustatud tegema ülekande hiljemalt kahe kuu jooksul, kuid tavaliselt toimub see juba paari nädalaga.

Sellist vara üle toomist ei loeta uueks sissemakseks fondi, vaid justkui tavaliseks fondivahetuseks.

Siiski tasub olla tähelepanelik ja vaadata esmalt üle oma tänane kindlustusleping ja selle tingimused, sest alati ei pruugi olla mõistlik koheselt kogunenud vara üle tuua ja kindlustuslepingut lõpetada.


Millele peaksin tähelepanu pöörama, kui tahan kindlustuslepingust vara üle tuua kolmanda samba fondi?

Kindlustuslepingute puhul tuleks ise väga tähelepanelikult esmalt lepingutingimused läbi lugeda, et saada ülevaade, millega kogumisel nõustusid. Aja jooksul on pensionikindlustuse lepingute tingimused väga palju muutunud, seega on ühest soovitust raske anda. Mõned punktid, mida siiski võiksid lepingu puhul vaadata:

 1. Sinu kindlustuslepingu lõpptähtaeg. Kui oled kogunud kindlustuslepingusse juba pikemat aega, siis ilmselt on lõpptähtaeg juba lähedal. See tähendab, et veidikese ootamisega saaksid vältida lepingu lõpetamisega kaasnevaid võimalikke trahve.
 2. Sinu makstavad jooksvad haldustasud. Kuigi kindlustuslepingu lõpetamisega kaasneb tavaliselt leppetrahv, siis võib sellegi poolest olla mõistlik siiski lepingust väljuda, sest jooksvad teenustasud on litsalt nii kõrged. Sellisel juhul on mõistlikum leppetrahv ära maksta ja raha liigutada madala tasuga kolmanda samba fondi. Kui sul on leping,  milles maksad tasusid näiteks sissemaksete pealt, siis võib olla ka mõistlikum lõpetada lihtsalt kindlustuslepingusse uute sissemaksete tegemine.
 3. Lepingu lõpetamisega kaasnevad tasud. Kui lepingu lõpetamise trahv ei ole üleliia suur, siis võib olla mõistlik see ära tasuda, et teenida siiski madala tasuga kolmanda samba fondis paremat tootlust. Mida madalamad on tasud, seda rohkem jääb vara sulle kätte ja seda paremaks kujuneb tootlus.
 4. Sinu lepingus garanteeritud tootlus. Kindlustuslepingute puhul on tavapäraselt fikseeritud tootlus, ning sõltuvalt lepingu sõlmimise ajast võib see olla väga erinev. Kui sul on leping, mille puhul garanteeritud tootlus on parem, kui antud hetkel turutootlus, siis võib olla mõistlikum lasta kindlustuslepingul lõpuni joosta.

Kuidas käib kindlustuslepingust vara üle toomine kolmanda samba fondi?

Kindlustuselepingust saad kogunenud vara kolmanda samba pensionifondi üle tuua avalduse alusel.

 1. Vali Tuleva III Samba Pensionifond, sisenedes oma pensionikontole siin.
 2. Võta ühendust kindlustusseltsiga ja palu kogutud raha üle kanda Tuleva III Samba Pensionifondi. Kindlustusselts võib küsida fondi ISIN koodi (see on EE3600001707) ja sinu pensionikonto numbrit (selle leiad pärast valikuavalduse tegemist, sisestades oma isikukoodi siin.) Sul ei ole vaja lisada arveldusarve numbrit, kuhu kindlustusfirma peab raha kandma – seda teab kindlustusfirma ise.
 3. Vajadusel tee ümber ka oma igakuine püsimakse, mida saad muuta oma internetipangas. Uue püsimakse saad üles seada ka meie veebilehel.

Kindlustusselts peab kolmandasse sambasse kogutud vara sinu soovil pensionifondi üle kandma hiljemalt kahe kuu jooksul.


Soovin küsida