Kuidas tuua raha üle kolmanda samba kindlustuslepingust?

Kui sa kogud täna kolmandasse sambasse mõnes kindlustustootes (näiteks Swedbanki Pensionikindlustus+, SEB Kasvuportfell Pensioniks, Compensa kolmanda samba pensionikindlustus vms), saad kogunenud vara kolmanda samba pensionifondi üle tuua – see ei too vahepeal tulumaksu maksmise kohustust. 

Kindlustuslepingu ületoomisel säilib ka õigus teha soodsama 10% tulumaksumääraga väljamakseid alates 55.eluaastast. See õigus kehtib kõikidele, kes alustasid III sambas kogumist enne 2021.aastat.

  1. Vali Tuleva III Samba Pensionifond, sisenedes oma pensionikontole siin.
  2. Võta ühendust kindlustusseltsiga ja palu kogutud raha üle kanda Tuleva III Samba Pensionifondi. Kindlustusselts võib küsida fondi ISIN koodi (see on EE3600001707) ja sinu pensionikonto numbrit (selle leiad pärast valikuavalduse tegemist, sisestades oma isikukoodi siin.) Sul ei ole vaja lisada arveldusarve numbrit, kuhu kindlustusfirma peab raha kandma – seda teab kindlustusfirma ise.
  3. Vajadusel tee ümber ka oma igakuine püsimakse, mida saad muuta oma internetipangas.

Kindlustusselts peab kolmandasse sambasse kogutud vara sinu soovil pensionifondi üle kandma hiljemalt kahe kuu jooksul.

NB! Tuleva liikmed on meile teatanud juhtumitest, kus kindlustusfirma töötaja on ekslikult väitnud, et vara üle toomisel peetakse kinni tulumaks. See ei ole tõsi. Samuti on ette tulnud vara üle viimise avalduse vastu võtmisest keeldumist, sest klient ei ole näidanud, millisele arveldusarvele tuleb raha kanda. Ka siin on tegemist lihtsalt selle töötaja teadmatusega. Palu tal küsida infot Pensionikeskusest telefonil 6408 886 või meilt telefonil 644 5100.

Soovin küsida