Küsimata küsimused

Fotol teksti autor üritamas sulanduda gruppi.

Küsisin eile rahandusministri juures pensioniteemalisele ümarlauale tulnud 32 inimese käest, kes neist esindab pensionikogujate huve. Tõusis kaks kätt – Finantsinspektsiooni ja Rahandusministeeriumi esindajate omad. Teise küsimuse peale, kes nendest on hiljuti küsinud pensionikogujate arvamust, ei tõusnud enam ükski käsi.

Peame loomulikuks, et kui jutuks on näiteks haridustöötajate palgad, kutsutakse kohale õpetajate esindajad. Pensionikogumise esimesed viisteist aastat on aga möödunud ilma kogujate osaluseta aruteludes. Pärast kohtumist tänas minister Sven Sester Tulevat selle eest, et oleme aidanud olulise hääle laua taha tuua. See on tänaste liikmete võit. Täname omalt poolt ministrit, et ta esmakordselt pensionikogujad laua taha kutsus.

Mõnes mõttes on arusaadav, et inimeste arvamust pole eriti küsitud. Kuidas sa ikka küsid, kas me oleme rahul sellega, et meie pensionikontode keskmine tootlus on jäänud alla inflatsioonile, aga selle eest on meie rahast võetud rasvane protsent teenustasudeks? Et aastatega kogunenud pensionikontole jääb vähem raha kui pensionikoguja sisse maksnud on?

Aimates vastuseid, ei saa minister rahulduda pankade esindajate väitega, et tasude langetamisega pole mõtet kiirustada, sest suurimate turuosaliste fondidel on väidetavalt “marginaalne valitsemistasu langenud 0,5%ni”*.

Eesti võiks meie peaministri sõnul olla Uus Põhjamaa. Ometi võrdleb Rootsi panga Eesti filiaal pensionifondide tasumäärasid mitte Põhjamaade, vaid Bulgaaria ja Rumeeniaga. Fondivalitsejatelt on vaja küsida, miks Eesti inimese valikus on Rootsiga võrreldes viis korda kallimad pensionitooted?

Kuidas saab rääkida läbipaistvusest, kui lisaks kõrgele valitsemistasule ja väljumistasule peab pensionikoguja varjatult kinni maksma ka allfondide valitsemistasud ning tehingukulud, mis näiteks Suurbritannias tehtud uuringu põhjal on sama suured kui “ametlikud” tasud? Eesti pensionikogujad ei tea täna, kui suured need peidetud kulud on.

Eilsel kohtumisel üks finantssektori esindaja viskas nalja, et kui riik hakkaks fondide tasusid seadusega piirama, võiks lihtsalt teha ühe suure madalate kuludega riikliku indeksifondi. Nagu üks teine, ettevõtjast osaleja hiljem oma sõnavõtus märkis, oleks selle variandiga pensionikogujad täna oluliselt rikkamad. Enamikus riikides, kus see võimalus on, valib kõige rohkem inimesi muide just madalate kuludega riikliku fondi.

Inimeste arvamust võiks seega siiski küsida. Võiks uurida, kas inimesed tunnevad, et neil on piisavalt infot kohustusliku pensionisamba valikute kohta. Võiks küsida, kas poeskäigul pealetükkiva müügimehe veenmisel fondi vahetades oli inimesel võimalus näiteks arvutada, kui palju raha ta kaotas väljumistasuna senisest fondist oma säästusid üle tuues? Ja kas inimesed tahavad, et nii olulist finantstoodet määriks neile käigu pealt pähe tegelased, kes müüvad ühel päeval pensionifonde ja teisel päeval elektripakette ning saavad iga “netokliendi” pealt tulemustasu?

Tasuks veel küsida, kuidas on inimesed rahul nõustajatega, kes pangakontorites peaksid aitama pensioniga seotud valikuid teha, aga kelle teadmised pahatihti piirduvad vaid põgusa koolitusega ja kes püüavad nõustamise vahele müüa “krediitkaardi-lahendusi”? Kuna nende “nõustajate” töötasu maksab nagunii kinni pensionikoguja, siis võibolla eelistaks ta, et nad oleksid tõeliselt sõltumatud? Need pole lihtsalt huvitavad mõtteharjutused, vaid küsimused, millest sõltuvad meie säästud.

Tuleva on laua taga ja seisab pensionikogujate huvide eest. Seda tänu rohkem kui tuhandele inimesele, kes julgesid ühistu liikmeks astuda veel enne, kui olime jõudnud ennast tõestada. Täna on meil esimesed väikesed võidud juba ette näidata – mida rohkem liikmeid, seda suurem on meie võimalus olla igale liikmele kasulik.

Kui tahad pensionikogujate nimel kaasa rääkida või olla toeks neile, kes sinu eest räägivad, ühine Tulevaga täna.

*Ma ei ole päris kindel, et ma aru sain, mida “marginaalne valitsemistasu” tähendab. Küsi oma pensionifondi valitsejalt, mida see tähendab ja mis on sellel pistmist teenustasuga, mida sina maksad.

Soovin küsida