Tuleva tiimis puhuvad uued tuuled: Erko ja uued juhid tulevad, Mari ja Kristel lähevad

Tuleva on kasvanud väikesest algatusest üheks Eesti suurimaks penisonifondiks, kuid siin meie ambitsioon veel ei peatu. Viimase 1,5 aasta jooksul on praegune Tuleva tiim teinud kõvasti tööd uue strateegia ning järgmise ambitsioonika sihi – 100 000 sihikindla koguja – defineerimisel. Selle töö käigus selgus, et lisaks liikmetele ja kogujatele peab kasvama ka Tuleva enda tiim.

Tuleva esimese peatüki ühed kirjutajad Mari ja Kristel on liikumas edasi. Tuleva teise peatüki kirjutamiseks liitub täiskohaga Tuleva tiimiga Erko, kes on olnud laiendatud tiimi osa Tuleva sünnist saati. Küsisime lahkujatelt mälestusi ja soovitusi ning uuelt tulijalt kes ta on ja mis ta teha plaanib.

Tuleva operatsioonide juht ja juhatuse liige Mari Kuhi – kuue aastaga 3000lt kogujalt 64 000 kogujani

Mari, oled Tulevas olnud 6 aastat. Mis selle ajaga tehtud sai?

Kõige väljapoole paistvam on see, et olin Tuleva III Samba Pensionifondi projektijuht. Tänaseks on meie III sambast saanud Eesti suurim III samba fond.

Samuti väga oluline ülesanne, mis kõrvaltvaatajale kohe silma ei hakka on see, et hoolitsesin selle eest, et meie klientide vara oleks turvaliselt ja vastavalt reeglitele hoitud. Tuleva on selle peaaegu kuue aastaga kasvanud kolme tuhandelt kogujalt 65 tuhande kogujani ning varade mahult 30. miljonilt poole miljardini. Ehitasin pideva kasvu taustal üles meie finantsaruandluse ja backoffice süsteemid ning protseduurid.

Panin kokku tugeva ja toimeka backoffice naiskonna, suured tänud Karola, Viktorija, Liis ja Marju! On kellele teatepulka edasi anda.

Sa tulid Tulevasse alguses kontrolleriks ja said peagi Tuleva juhatuse liikmeks, oled täna operatsioonide- ja finantsjuht. Mis hetk sinu Tuleva karjääris on olnud kõige õpetlikum?

Ära lõpeta kunagi õppimist – inimene ja tema oskused ning kogemused ei saa kunagi nö valmis. Arvan, et õppetunde tuleb näha kõiges, ka väiksemates igapäevastes tegemistes ja suhtlemistes. Alati on midagi, mida saab paremaks teha, teisiti teha või on midagi, mis polegi enam vajalik. Tuleb avatult mõelda ja osata kuulata ning märgata.

Oled Tulevas lansseerinud III samba kogumisfondi, toimetanud Finantsinspektsiooniga ja teinud veel igasuguseid vähem ja rohkem põnevaid asju. Mis on kõige ägedam asi, mis sa Tulevas teinud oled?

Alustan sellest, et Tuleva idee ise ongi äge – kuigi pangad, kellel on suur tiim taga, jõudsid faktiliselt indeksifondi loomisega veidi ette, siis ideeliselt pean Tulevat madalate kuludega pensioni-indeksifondide maaletoojaks.
Kitsamalt vaadates oli selle kuue aasta jooksul veel äge see, et siin sain teha kõike ideest teostuseni, süsteemide loomisest väiksemate detailideni ning programmeerimisest avalike esinemisteni. Tulevas on vist vähe valdkondi, kus ma vähem või rohkem poleks kaasa löönud. Hea näide on jällegi III samba fondi loomine – sain lisaks fondi tegevusloa hankimise võib-olla mitte nii huvitavatele protseduuridele oma panuse anda ka toote arendamises ning meie uut fondi konverentsidel ja raadiosaadetes tutvustada.

Oled Tuleva hingeeluga sügavuti kursis. Mis sa arvad, kuhu Tuleva 10 aasta pärast jõudnud on?

Loodan, et Tuleva on 10 aasta pärast suutnud tulevikuks kogumise vajalikkuse veelgi rohkemate inimeste teadvusse ja reaalsetesse tegudesse tuua ning enamus Eesti inimesi kogub oma tulevikuks laiapõhjalistes madalate kuludega indeksifondides.
Usun, et ka Tuleva enda eesmärk 100 000 sihikindlat kogujat on selleks ajaks ammu saavutatud ning Tuleva on leidnud mõne muu huvitava ja vajaliku valdkonna mida ühistulise vormi abil jällegi inimestele arusaadavamaks ja paremaks teha.

Tuleva kasvu-, sisu- ja kommunikatsioonijuht Kristel Raesaar – Tuleva teavitustöö ja investorharidus on täitsa omamoodi. See on aus, läbipaistev ja intelligentne.

Sa pole ametlikult Tuleva asutajate seas, kuid sellegi poolest oled kandnud Tuleva sünni ja kasvamise juures olulist, just nagu ristiema rolli. Mis on olnud kõige meeldejäävam hetk?

Tuleva ristiisa on tegelikult kaasasutaja Daniel Vaarik. Tema pakkus välja nime, mis täna tähistab meie tiimile ja liikmetele ühelt poolt julgelt tulevikku suunatud sihikindlust ja teiselt poolt kahe jalaga maa peal seisja mõtteselgust.

Üks näide paljudest meeldejäävatest momentidest on Tuleva esimesed arendussprindid. Meie liikmetest tipparendajad – teiste seas Erko – aitasid meil nädalatega ära teha töö, mis mõnes suurettevõttes võib võtta aasta.

Et tegutseda võimalikult täpselt ja vilkalt, käis tiim Telliskivi Loomelinnaku kontorites ja kohvikutes iga päev kasutajateste tegemas, laptopid kaasas. Minu jaoks oli see põnevalt järsk õppimiskõver. Õhtuti lugesin raamatust agiilse juhtimise kohta ja hommikul oli kohe praktika.

Koos tuli leida lahendused kasutajateekonna loomiseks, kus ühelt poolt infomüra ei saaks takistuseks ja teiselt poolt annaksime inimestele kohe uued hädavajalikud teadmised, mis paneks aluse sihikindlale kogumisele.

Meie põhimõte oli algusest peale, et pensionifondi vahetamine ei tohi olla impulssotsus. Tööstusharu nimi pole ju asjata finantsvahendus. Enamus vahendajaid teenib just selle pealt, et inimesed ringi rapsides võimalikult palju tehingutasusid maksaksid. Pikaajalisele investorile on seevastu palju kasulikum valida madalate kuludega laiapõhjaline fond ja siis sisuliselt tuima järjekindlusega sinna iga kuu juurde investeerida.

Kogukonnajuhina on sul kindlasti hea sissevaade – kuidas on Tuleva liikmed algusaastate ja tänasega võrreldes muutunud?

Tuleva kogukond on muutunud laiapõhjalisemaks ja saanud palju targemaks koos meiega.

Esimeste liikmete seas oli vast kõige rohkem neid, kellel oli juba varem suur huvi investeerimise vastu, aga kes polnud pensionifondi kunagi oma portfelli osana isegi märganud. Kõrged tasud ja kohustus kogutud vara kindlustusseltsile anda, tegi teise samba paljude silmis peaaegu et mõttetuks.

Teiseks oli palju inimesi, kes tundsid isiklikult Tõnut või teisi asutajaid, ja leidsid, et kui nemad juba midagi teevad, tasub õlg alla panna. Kolmandaks oli ka “protestihääli”, keda võlus võimalus nö “Rootsi pankadele keskmist näppu näidata.”

Tuleva liikmeskond oli ja on ägedalt mitmekesine. See on suur tugevus. Polariseerumise ajastul on üsna harvad kooslused, mis ei ühenda ainult ühtemoodi mõtlejaid. Olen veendunud, et just erinevaid inimesi ühiste eesmärkidega siduvad kogukonnad on samas oluliselt arenemisvõimelisemad.

Tuleva kogukond ongi kasvanud üksteist vastastikku toetavate inimeste endi mõjul. Esimesed liikmed on teinud teavitustööd lähedaste ja sõprade seas, need omakorda kaasanud järgmisi inimesi jne. Oleme tähele pannud, et just oma lähikonna teadlikel arvamusliidritel on väga tähtis roll. Kriitilistel hetkedel lähevad inimesed nõu küsima pigem sõbralt või kolleegilt, kelle arvamust on põhjust usaldada.

Sellepärast oleme väga oluliseks pidanud tõesti sisulist, mõtestatud infovahetust. Me ei raiska raha ega aega kõlavate, aga sisutühjade reklaamide väljamõtlemisele. Kaubanduskeskuses võib ju asjalik müügimees inimese “õigetele nuppudele vajutades” kinni püüda, aga ühele juhuotsusele järgneb kergesti teine ja kolmas. Kokkuvõttes on selline ringi sahmimine inimesele kahjulik ja fondivalitsejale endale väga kulukas. Ja kes kulud kinni maksab? Ikka selle fondivalitseja kliendid ise.

Sinu rolli sisulised ülesanded lähevad edasi hetkel värbamises olevale turundus- ja kommunikatsioonijuhile. Mis soovitused sa talle kaasa paned?

Me Tulevas oleme siiani väga selgelt öelnud, et me turundusega ei tegele. See ei tähenda, et me poleks algusest peale strateegiliselt oma kogukonna kasvatamisele keskendunud.

Sõnadel on jõud ja turundus on mingis mõttes ära lörtsitud sõna, ehkki selles vallas on suurepäraseid tegijaid ja säravat loomingulisust. Aga halbade praktikate tõttu seostub turundus sageli väsinud rutiinide ja kohati ka eetiliselt kahtlaste praktikatega. Tulevas oleme endale seadnud raskema ülesande: me ei püüa korrata juba kusagil tehtud-nähtud mudelit, vaid leiutame ja arendame iga päev uut. See tähendab ka, et õpime teavitustööd ja investorharidust täitsa omamoodi tegema – ausalt, läbipaistvalt ja intelligentselt.

Pole mõtet arvata, et kõik peavad pühendama pool elu “finantskirjaoskuse” arendamisele – arhitektidel, õpetajatel ja arstidel on paremat teha kui pensionisammaste nüansse uurida. Me ei tohi ka kunagi püüda rääkida ülalt alla mingite anonüümsete lollpeadega, kes “nagunii millestki aru ei saa”. Selged sõnumid ei tohi kunagi muutuda banaalseteks hüüdlauseteks. Ja meie turundus ei tohi viidata ühesuunalisele suhtlusele.

Tulevat tuuakse sageli positiivse näitena kogukonna ja väärtuste põhise ettevõtte ehitamisel. Mida soovitaksid nendele, kes sooviksid Tuleva eduloost õppust võtta?

Inimesed pole rumalad ja ettevõte saab arengus toetuda kogukonnale, kui on algusest peale selge, mis väärtust see ettevõte Tulevale loob. Brändid armastavad ennast positsioneerida kangelasena. Tuleva ei ole kangelane. Me ei päästa abituid ohvreid. Meil ei ole varuks ühtegi trikki, mis võluväel ilma ohverduse ja riskita rikkaks teeks.

Meie kogujad on kangelased. Me kõik loobume täna millestki, et panna osa oma sissetulekust kõrvale ja luua paremad võimalused oma tuleviku-minale. See pole kerge. Me ostame iga kuu järjekindlalt maailma juhtivate ettevõtete aktsiaid juurde, ehkki teame, et meie vara väärtus ei liigu muutlikel turgudel alati tõusujoones. Ka see pole kerge.

Tuleva on oma kangelastele kapitali kogumise teekonnal arukaks mentoriks, kes julgustab õigel kursil püsima, hoiatab saatuslike vigade eest ja näitab vajadusel teelahkmel suunda.

Tulevas kogujad ei ole Tuleva loo osa. Tuleva on osa meie kogujate loost.

Tuleva ei ehita oma kogukonda selleks, et Tuleva bränd oleks tugevam. Me kasvatame oma brändi, et meie kogukond oleks tugevam. Sest mida rohkem inimesi koos teadlikumalt ja sihikindlamalt oma tuleviku heaks kapitali kogub, seda jõukam ja jätkusuutlikum on Eesti ühiskond.

Tuleva uus toote- ja tehnoloogiajuht Erko Risthein: Tulevas on võimalik mul enda ambitsiooni ellu viia ehk aidata võimalikult palju inimesi finantskindlustundeni

Erko, tegelikult sa oled Tulevaga seotud olnud praktiliselt selle sünnist saadik. Tee palun meile põgus ülevaade, mis on tänases Tulevas sellist, millel on sinu sõrmejäljed peal.
 • Tuleva rakendus, mille läbi saab 2. sammast Tulevasse tuua, 3. sammast Tulevasse tuua, Tuleva ühistu liikmeks hakata, näha oma pensionikonto ja tasude ülevaadet, näha oma isiklikku tootlust jne. Kood on Githubis üleval. Iga arendaja võib koodi vaadata ja Pull Requeste saata.
 • Kiire arendusmetoodika – igal arendajal on võimalik oma muudatused minutitega kasutajateni viia. Selline kiire arendusmetoodika korreleerub ettevõtte ärieduga.
 • Lean startup põhimõtted – teeme asju, mis on olulised, ärme raiska aega asjadele mis väärtust ei loo. Kuidas terve ettevõttena sprintidena tööd teha.
Otsustasid just nüüd astuda Tulevasse aktiivsele positsioonile. Miks?

Tuleva missioon on mind alati kõnetanud. Usun, et maailma aktsiaindeksisse investeerimine on inimestele kõige parem valik. Ja mitte ainult mina ei usu seda, vaid ka mitmed finantsökonoomikas Nobeli preemia saanud teadlased. Tulevas on võimalik mul enda ambitsiooni ellu viia – aidata võimalikult palju inimesi finantskindlustundeni. Mul on nii finantsteadmised kui tehnoloogia teadmised.

Mis sinu varasemast töökogemusest on üle toodav Tulevasse?

Olen aidanud ehitada ettevõtteid nagu Wise, Salv, Pactum ja mitmeid muid iduettevõtteid. Peamiselt tootearenduse ja tehnoloogia rollides. Palganud inimesi, pannud kokku tootemeeskondasid, kes on mõõdikutes suurt mõju avaldanud. Rääkinud palju kasutajatega, teinud kasutajatestimisi, uurinud andmeid, kuidas toodet inimestele arusaadavamaks ja mugavamaks teha.

Tule tööle: kontroller/ finantsanalüütik

Mida me Tulevas teeme ja miks me seda teeme?

Tuleva aitab inimestel oma tuleviku heaks tõhusalt ja enesekindlalt kapitali koguda.

 • Meil on ainult soodsa tasu ja tõestuspõhise investeerimisstrateegiaga fondid.
 • Me aitame inimestel läbi vaadata finantssektori infomürast.
 • Me kasvame kiiresti, sest Tuleva mõju Eesti ühiskonna arengule on seda suurem, mida rohkem inimesi meid üles leiab.

Tuleva sündis rahulolematusest. Meil oli kõrini pankadele kehvade tulemuste eest kõrge tasu maksmisest. Otsustasime ise teha paremad pensionifondid. Tänaseks oleme tõestanud, et suudame pakkuda kordades soodsama tasuga fonde, mille tootlus erinevalt pankade vanadest fondidest ei jää kunagi maailmaturgude keskmisest kaugele maha.

Tuleva ühistul on täna üle 7000 liikme – meie kõik oleme Tuleva kaasomanikud ja ühtlasi ka Tuleva fondide kliendid. Liikmetega koos kogub Tulevas juba üle 55 000 inimese – nemad saavad kindlad olla, et omanikena kasvatame oma vara koos nendega, mitte nende arvelt.

Lisaks aitame Eestil teha paremaid seadusi. Tuleva ettepanekul tehtud raha kogumisega seotud seadusemuudatused on juba tänaseks hoidnud Eesti inimestele kokku kümneid miljoneid eurosid.

Aga me peame vaatama ausalt peeglisse. Täna on Tulevas kogujad justkui üks väike “tarkade klubi” – mõnikümmend tuhat teadlikku, ärksat inimest. Et meie ühiskonna jõukusele palju mõjusamalt ja laiemalt kaasa aidata, peame õppima, kuidas aidata lähiaastatel järjest suuremal osal Eesti inimestest targemaid valikuid teha.

Otsime kontrollerit/ finantsanalüütikut

Tuleva tiim on täna veel tilluke: meil töötab igapäevaselt kuus inimest. Aga laiendatud tiim on palju võimsam: meile on toeks rida Tuleva liikmetest tipptegijaid.

Sa oled väga hea kandidaat, kui tahad võtta Tuleva juhtidelt üle jõukohased ülesanded ja koos meiega Tulevat järjest mõjusamaks kasvatada. Sinu missiooniks on hoolitseda, et meie igapäevased operatsioonid toimiksid ja aruandlus oleks selge ning läbipaistev.

Sinu panus Tuleva tiimi töösse:

 • Juhid Tuleva liikmehaldust alates uute liikmete registrist liikmekapitali arvestuseni.
 • Kontrollid meie fondides kogumisega seotud protseduuride toimivust ja teed neid pidevalt paremaks.
 • Aitad juhatuse liikmetel koostada finants- ja juhtimisaruandeid.
 • Hoolitsed selle eest, et meie fondide kodulehel olevad dokumendid oleksid korrektsed ja kaasajastatud.
 • Nagu kogu tiim, vastad vajadusel inimeste küsimustele e-kirja ja telefoni teel.

Oskused ja omadused, mis aitavad seda tööd hästi teha ja nautida:

 • Sa oled hästi süsteemne ja hindad detailide täpset paiknemist suures pildis.
 • Sa julged võtta vastutust, lahendada probleeme ja seada prioriteete.
 • Sul on baasteadmised raamatupidamisest ja investeerimisest. Oled valmis tiimikaaslaste abiga süvenema, miks ja kuidas pensionisambad Eestis tõhusate raha kogumise tööriistadena toimivad.
 • Sa oled keskmisest kogenum Excelis/ Google Sheets-is.
 • Sul on natuke SQL-i kasutamise kogemust ja/ või innukas huvi töö käigus õppida.
 • Oskad väga hästi eesti ja inglise keelt.
 • Sul on vähemalt kaks aastat töökogemust raamatupidajana, kontrollerina, auditi spetsialistina, analüütikuna või muudes rollides finantsalal.

Miks meile meeldib Tulevas töötada?

 • Aidates inimestel targalt raha koguda, muudame meie kõigi tulevikku paremaks.
 • Õppimine on Tulevas töö osa – loome selleks nii aega kui võimalusi.
 • Meil on väike, tugev tiim ja võimalus saada mentorlust Eesti oma ala tippudelt.
 • Me arvestame tööplaanides üksteise perede, hobide ja muude vajadustega.
 • Meil on avar ja valgusküllane kontor Tallinna kõige elavamas piirkonnas Telliskivis.
 • Boonuseks on piiramatu võimalus arutada ekspertidega oma isiklikke raha kogumise ja investeerimise plaane.

Mida sulle pakume?

 • Täisajaga tööd Tallinnas
 • Töötasu vahemik 2 400 – 3 000 eurot bruto + sporditoetus

Huvi korral saada oma kaaskiri ja CV [email protected].

 

Tuleva otsib analüütik/arendajat

Tuleva on kaks ühes: edukas fintech idufirma ja mõjus kodanikeühendus. Tuleva liikmed tulid kokku, et jätta pankadest vahemehed kõrvale ja teha omale ise paremad pensionifondid. Meie fondide maht on nelja aastaga kasvanud nullist rohkem kui 300 miljonini kasvades igal aastal pea 50%. Lisaks sellele on Tuleva tulekuga Eesti pensionifondide maastikul toimunud mitmeid olulisi muudatusi.

Kui samas tempos õnnestub jätkata, on meie varade maht mõne aasta pärast juba üle miljardi ja kogujaid üle 100 000. Selleks on meil vaja kogenud andmeteadlase abi.

Sinu vastutus on Tuleva andmed: rohkem kui 50 000 II ja III samba fondides koguja, meie kolme pensionifondi investeeringute ja võrdlusindeksite ning meie ühise äri majandustulemuste andmed. Sinu ülesandeks on hoolitseda, et andmed oleksid parimal viisil kogutud ja hoitud. Sinu töö aitab kaasa sellele, et järjest rohkem inimesi saavutaks oma kogumiseesmärgi ja et meie andmetega seotud operatsioonid oleksid võimalikult efektiivsed.

Sinu peamised tööülesanded:

 • Automatiseerid meie operatsioone, lood läbimõeldud protseduurid, kuidas andmed kogunevad ja kuidas andmed õigeks ajaks õige kasutajani jõuavad.
 • Sinu ülesandeks on hoolitseda, et andmed oleksid parimal viisil kogutud ja hoitud ning kasutada neid andmeid selleks, et järjest rohkem inimesi saavutaks oma kogumiseesmärgi.
 • Aitad hallata riske ja toetad Tuleva kasvu.

Vajalikud oskused:

 • SQL, Tableau või mõni muu analüüsitarkvara tööriist. Kasuks tulevad ka R, Python oskused.
 • Andmetega töötamise parimad praktikad (andmete turvalisus, andmete puhastamine).
 • Oskad oma töös üles ehitada kontrolle ja teste, et veenduda tulemuse õigsuses.
 • Töötad efektiivselt ja keskendud olulisele, oskad teha tulemustest järeldusi.
 • Oled business minded ning sulle meeldib kaasa mõelda.
 • Baasteadmised finantsvaldkonnast, kasuks tulevad ka teadmised investeerimisest.
 • Oled täpne ja korrektne.

Tööaeg: Arvestame sinu elukorraldusega – kokkuleppel võimalik osaline kaugtöö.

Töötasu: konkurentsivõimeline töötasu + töövahendid + sporditoetus.

Huvi korral anna meile endast märku ja kirjuta [email protected]

Mida teha, kui unustasid III samba viimasele minutile?

Aasta viimastel päevadel tehtud sissemaksete kohta ei pruugi info pensionikeskusest sinu 2021. aasta eeltäidetud tuludeklaratsiooni jõuda. Sellepärast soovitame alati segaduse vältimiseks oma kolmas sammas aegsasti korda teha.

28. detsembril ja tõenäoliselt ka 29. detsembril tehtud maksed jõuavad õigeks ajaks 30. ja 31. detsembri ülekanded tõenäoliselt ei jõua.

Mida teha, kui sa siiski unustasid?

Kui tahad veel 30. või 31. detsembril täiendava sissemakse teha, pea silmas maksuameti juhiseid:

Kontrolli kevadel, kas sinu 2021. aasta eeltäidetud eraisiku tuludeklaratsioonil kajastuvad kõik kolmanda samba sissemaksed. Kui ei kajastu, saad sissemakse summat vastavalt käsitsi suuremaks muuta. Eelmisel aastal tehtud III samba sissemaksete kohta näed väljavõtet Pensionikeskuse lehelt (vali menüüst “Minu päringud” ja “Investori laekumised”).

Sel juhul tuleb hoolitseda, et seesama sissemakse ei jääks topelt ka järgmise aasta tuludeklaratsiooni. Vajadusel pead oma eeltäidetud sissemakse summat vastavas osas vähendama.

Maksuamet võib küsida sissemakse tegemise aja kohta tõendit – selleks sobib näiteks maksekorraldus või pangakonto väljavõte. Selle aasta arvestusse saad lisada kõik sissemaksed, mis on tehtud enne 31. detsembri keskööd. (Aasta viimasel päeval tehtud sissemakse eest saad oma pensionikontole fondiosakud jaanuari algul.)

Kuidas kohe täna maksudelt võita?

Tulumaksuvabalt saad kolmandasse sambasse paigutada igal aastal kuni 15% oma brutosissetulekust, kuid mitte rohkem kui 6000€.

 1. Vaata üle, kas oled oma 2021. aasta tulumaksuvaba limiidi ära kasutanud või saaksid veel maksudelt võita.
 2. Arvuta välja oma aasta brutosissetulek. Arvesta sisse kõik tulud, millelt maksad eraisiku tulumaksu – kindlasti igakuine palk, aga ka näiteks honorarid, üüritulu jne. Kristi Saare blogipost on abiks.
 3. Sisene Tuleva kontole ja vaata järgi, kui palju oled juba sel aastal kolmanda samba pensionifondi(desse) raha paigutanud. (Kui oled aasta jooksul teinud sissemakseid ka mõnda kolmanda samba kindlustustootesse, liida need summad ise juurde – pensionikontol neid ei näe.)

Kui sa pole veel võimalikku maksuvõitu ära kasutanud, võid soovi korral teha veel ühe täiendava sissemakse – siin on ülekande tegemiseks vajalik info.

Artikkel on uuendatud 30.12.2021.

Parem kink: panus kolmandasse sambasse

Ei taha jõuluks viimasel hetkel ostetud vidinaid? Küsi lähedastelt kingiks hoopis investeeringut oma kolmandasse sambasse!

Kolmas sammas on vahva maksuvõimendusega raha kogumise tööriist. Igalt 125 eurolt, mis sel aastal sinu valitud kolmanda samba fondi läheb, kingib riik sulle kevadel 25 eurot tulumaksu tagasi – veel üks hiline jõulukink lisaks 🙂

Kuidas kanda raha sõbra või sugulase kolmandasse sambasse?

 • Et lähedased saaks sinu kolmandasse sambasse raha kanda, pead neile lihtsalt ütlema oma pensionikonto numbri. Selle saad isikukoodi alusel järgi vaadata siin.
 • (Kui sul veel polegi kolmandat sammast, tee esmalt tingimused selgeks ja vali fond ära – näiteks Tuleva lehel või oma internetipangas.)
 • Kingi tegija saab seejärel teha oma internetipangas järgmiste rekvisiitidega ülekande:

Saaja: AS Pensionikeskus

Saaja arveldusarve:
Luminor: EE961700017004379157
SEB: EE141010220263146225
Swedbank: EE362200221067235244
LHV: EE547700771002908125

Viitenumber: Kingi saaja pensionikonto number

Makse selgitus: 30101119828

NB! Kui makse tuleb välispangast, siis jäta viitenumbri väli tühjaks ning kirjuta selgitusse: 30101119828,IK:kingi saaja isikukood (näiteks 30101119828,IK:37012112333).

Paar asja, millega arvestada:

 • Kolmanda samba sissemakse suurusel ei ole alam- ega ülempiiri – see võib olla 10 eurot või 5000 eurot. Tulumaksu saad tagasi sissemaksetelt kuni 15% ulatuses sinu sel aastal teenitud eraisiku tulumaksuga maksustatud tulust või kuni 6000 eurot. Ka sugulaste-sõprade arvelt tulnud sissemaksed lähevad sinu isikliku limiidi arvestusse.
 • Tulumaksu saab tagasi see, kelle kolmanda samba fondi raha läks – kui keegi teine teeb sissemakse sinu pensionikontole, saad kevadel maksu tagasi sina. Kui sina teed sissemakse lähedase inimese pensionikontole, saab maksu tagasi tema.
 • Ära paiguta kolmandasse sambasse raha, mida sul lähemal ajal kindlasti vaja läheb. Kolmanda samba fond ostab sulle maailma juhtivate ettevõtete aktsiaid – see on väga hea viis pikaajaliseks investeerimiseks.

NB! Sissemakse kuupäevaks loetakse fondiosakute väljalaske päeva, mis on 1 päev pärast raha laekumist. Kui soovid, et sissemakse läheks selle aasta tulumaksulimiidi arvestusse, peab raha pensionikeskuse kontole jõudma hiljemalt 30. detsembriks. Seega on igaks juhuks mõistlik ülekanne teha mõni päev varem.

Soovin küsida