Kristen Leppik: vaja on lahendusi, mis kõnetaks noori

Jaga sõbraga:

Kristen Leppik on üks kahest Tuleva praktikandist. Ta aitab kaasa Tuleva juriidilise asjaajamise korraldamisel. Küsisime, mida ta arvab Tulevast. 

Miks sa Tulevasse praktikale tulid?

Tuleva tundus minu jaoks idee, millesse oleksin olnud nõus ka ise panustama, miks siis mitte osaleda selle väljakujunemises? Tulevaga liitumine selle algstaadiumis andis mulle võimaluse õppida ja kaasa rääkida Eestis täiesti uudse pensioniühistu tegemistes. Suur motivaator Tulevaga liitumiseks oli ka Tuleva põhimõte, mis võrdsustab ühistu kollektiivsed huvid üksikisiku soovidega ning annab võimaluse liikmetel ühistu tegemistes kaasa rääkida ning tulevikus pensionit saada vastavalt oma panusele ühistusse. Lisaks, olles muidu kokku puutunud vaid õigusalase lähenemisega, on silmaringi arendav töötada paralleelselt koos nii erineva taustaga inimestega, saavutamaks ühiseid eesmärke ning tagada ühistust huvitatuile parim lahendus.

Mind paelub ka see, et teadjad inimesed on tulnud kokku ning kavandanud plaani, mille edukas toimimine võimaldab ümber kujundada Eesti nägemuse pensionifondidest ning annab võimaluse pensionipõlves oluliselt rohkem tagasi saada, kui seni tavaliseks peetakse. See on üldteada, et Eesti pensionifondide ja –valitsejate tegevus ei ole jätkusuutlik ning vaja on uudset lahendust, mis motiveeriks ka alles tööturule astujaid pensionifondidesse panustama. Vastasel juhul on pensionipõlves elamisväärse tulu saamine suure tõenäosusega väga kauge unistus minu põlvkonna jaoks.

Kõigest sellest tulenes minu soov osaleda milleski, mis suure tõenäosusega noorte senist nägemust pensionist kummutab ning annab võimaluse ka alles töökarjääri alustavale inimesele kaugemas tulevikus oma töö vilju nautida ja reaalselt vanaduspõlves ka pensionit saada.
Millised on sinu esimesed muljed tööst Tulevas?

Minu jaoks uskumatu on see, et ühistu juhatuse liikmed võtavad aega oma põhitöö kõrvalt ja ka puhkuste arvelt, et panna alus uuele süsteemile, mis ei ole kasulik ainult neile endile, vaid ka neile, kes otsustavad ühistuga liituda ja seda ideed toetada ning selle eest isiklikult vastutasu saamata. Ühistul on ka väga aktiivne liikmeskond, kes annavad oma panuse pensionifondide rajamisse, uute liikmete kaasamisse-teavitamisesse ja ühistu paremaks toimimiseks.

Mida nooremad inimesed üldse arvavad pensionist tänases Eestis?

Enamik nooremaid inimesi teab, et pensionisüsteem praegusel kujul ei toimi kuigi edukalt, mistõttu neil ei ole pensioniikka jõudmisel suurt midagi loota. Osad noored hakkavad varem mõtlema vanaduspõlve peale ja panevad raha kõrvale – investeerivad või paigutavad kinnisvarasse. See võib tagada suurema sissetuleku vanaduses, aga see ei ole lahendus probleemile, mis seisneb igakuiste pensionimaksete ebamõistlikus kasutamises.

Millega sa vabal ajal tegeled?

Õpin börsil toormete, valuutade, indeksitega ja väärtpaberitega kauplemist. Ilusa ilmaga käin jooksmas ja ujumas, mängin sulgpalli ja disc-golfi. Huvitun mälumängust ja ajaloost, õpin kitarrimängimist, mängin malet.

3 olulist artiklit

Vaata kõiki artikleid

Kui palju sina kõrgete tasude tõttu kaotad?

Juhend aitab sul 5 minutiga fondi vahetada ilma pikemalt ekslemata. Fondivahetus on kõigile tasuta.

Soovin küsida