Liikmete tagasiside aitas Tuleva põhikirja selgemaks muuta

Jaga sõbraga:

Juba esimestel tundidel, mil Tuleva põhikiri oli avalik, saime liitujatelt ja huvilistelt palju ettepanekuid põhikirja selgemaks tegemiseks ning ettepanekuid lisandus mitme päeva jooksul juurde. Tegime kõigi ideedega põhjalikult tööd, kutsusime kokku asutajate üldkoosoleku ning muutsime Tulundusühistu Tuleva põhikirja.

Suurimad muudatused olid järgmised:

1. Muutsime paindlikumaks Tulundusühistuga Tuleva liitumise tingimusi. Nüüd on võimalik liikmeks saada ka III samba pensionikogujal, kellel ei ole II samba pensionikontot (punkt 4.2). Algselt seda võimalust ei olnud, kuid leidus mitmeid inimesi, kes soovisid toetada ühistu tegevust olemata II sambaga liitunud. Pidasime seda mõistlikuks, sest enne 1983.a sündinutel ei ole praegu enam võimalik II sambaga liituda.

2. Muutsime “lahkumiskapitali” mõiste “lahkumishüvitiseks” ja kirjeldasime ära lahkumishüvitise arvestamise alused ja tingimused, millal lahkumishüvitis makstakse (punkt 7.6). Asutajad leidsid, et lahkumishüvitise mõiste toob selgemalt välja mõiste sisu, sest tegemist on hüvitisega, mis makstakse endisele liikmele välja tema panuse eest pensionikapitali. Lisaks selgitati lahkumishüvitise arvutamise aluseid. Täpsustati, et lahkumishüvitist makstakse endisele liikmele või liikme surma korral tema pärijatele.

3. Muutsime osamaksu, liitumistasu ja pensionikapital punktid liikmete jaoks arusaadavamaks (punkt 8). Osamaks on asutajaliikmete panus ühistu osakapitali. Liikmeks astujad tasuvad ühekordse liitumistasu, millest kaetakse ühistu kulusid ja pensionikapitalilt arvestatakse panustanud liikmetele dividendi. Pensionikapitali alusel arvutatakse välja liikme lahkumishüvitis.

4. Loobusime selguse ja kõikide liikmete kaasamise eesmärgil volinike koosoleku institutsioonist.

Selguse mõttes tegime põhjalikult tööd kogu tekstiga ning täiendati muid põhikirja punkte. Kõik muutused on näha dokumendi võrdlusest siin.

Täname kõiki, kelle ühise töö tulemusel oluliselt parem dokument võimalikuks sai! Loe siit uut põhikirja
https://tuleva.ee/wp-content/uploads/2016/05/Tuleva_põhikiri_2016-05-09.pdf.

3 olulist artiklit

Vaata kõiki artikleid

Kui palju sina kõrgete tasude tõttu kaotad?

Juhend aitab sul 5 minutiga fondi vahetada ilma pikemalt ekslemata. Fondivahetus on kõigile tasuta.

Soovin küsida