Valmis tegime! Tuleva käivitab II samba pensionifondid valitsemistasuga 0,34%

Jaga sõbraga:

PRESSITEADE, 28.03.2017

Tuleva käivitab II samba pensionifondid valitsemistasuga 0,34% 

Tuleva käivitab tõenäoliselt* madalaimate kuludega pensionifondid Eestis. Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondi ja Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifondi valitsemistasu on 0,34% ja kogukulumäär kuni 0,5% aastas. 

Tuleva pensionifondides saavad alates homsest hakata pensioni koguma nii Tuleva liikmed kui ka kõik teised Eesti inimesed, kes teevad kohustusliku kogumispensioni ehk II samba sissemakseid. 

Valida on kahe Tuleva indeksifondi vahel: agressiivse strateegiaga Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond ja konservatiivne Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond. Aktsiafond pakub kõrgema tootluse võimalust inimestele, kes ei muretse aktsiaturu lühiajaliste kõikumiste pärast. Võlakirjafond on mõeldud eelkõige inimestele, kes plaanivad pensionile jääda juba lähiaastatel. 

Tuleva aktsia- ja ka võlakirjafondi valitsemistasu on 0,34% aastas. Mõlema fondi kogukulumäär on kuni 0,5% aastas. Teiste Eesti pensionifondide keskmine valitsemistasu on üle 1% ning kogukulumäär veel oluliselt kõrgem. 

“Oleme teinud palju tööd selle nimel, et alustada veel madalama valitsemistasuga kui algul lubada julgesime,” ütles Tuleva asutaja ja fondijuht Tõnu Pekk. “Kulud on ainus pensionifondi tulemusi mõjutav asi, mis on täielikult fondivalitseja teha ja mida iga pensionikoguja saab fondi valides ise kontrollida,” märkis ta.  

Lisaks madalatele kuludele on Tuleva fondide eeliseks hästi hajutatud riskidega passiivne indeksit järgiv investeerimisstrateegia. “Kuna puudub tõestus, et aktiivne juhtimine investoritele väärtust looks, siis Tuleva sellele pensionikogujate raha ei kuluta,” ütles Tõnu Pekk. 

Kuni üheksal juhul kümnest on aktiivselt juhitud fondid on jäänud indeksile alla**. Ka enamiku Eesti pensionifondide tulemused on seni olnud kehvemad kui maailmaturu keskmine. 

Tuleva fondid on Eesti esimesed ja ainsad pensionikogujate endi algatusel loodud pensionifondid. Enam kui 3000 inimest ühendavale Tuleva ühistule kuuluv fondivalitseja Tuleva Fondid AS sai Finantsinspektsioonilt loa kohustuslike pensionifondide käivitamiseks täna. Tegevusloa taotlemise protsessi juhtisid Tulundusühistu Tuleva juhatuse liige Priit Lepasepp ning asutaja ja nõukogu liige Kirsti Pent advokaadibüroo Fort abiga.

Veel kasulikku infot ajakirjanikele: 

  • * Oleme tegelikult üsna veendunud, et Tuleva fondide kulumäär on madalaim. Aga kuna pangad veel ei avalda kogukulu, siis on võimalik, et Swedbanki K1 konservatiivne fond võib olla sama madala või isegi veidi madalama kulumääraga. Usume, et teised pensionifondid on kindlasti kallimad. Kui keegi teab vastupidist, andke meile kohe märku.  
  • ** S&P andmetel on näiteks 91% USA aktsiafondidest viimase viie aasta jooksul alla jäänud indeksile. Vaata ka detailsemat raportit võrdlusaandmetega eurodes denomineeritud fondide kohta.
  • Tõnu Peki artikliseeria Tuleva blogis avab olulisemaid küsimusi pensionifondide, aktiivse ja passiivse fondijuhtimise ning nende investeerimisstrateegiatega kaasnevate riskide kohta. 
  • Tuleva fondide info tuleb kohe aadressile tuleva.ee/fondid ja fondide portfellide sisust saab lähemalt lugeda Tuleva blogis siin. (Mõlemad lingid lähevad aktiivseks lähema poole tunni jooksul). 

3 olulist artiklit

Vaata kõiki artikleid

Kui palju sina kõrgete tasude tõttu kaotad?

Juhend aitab sul 5 minutiga fondi vahetada ilma pikemalt ekslemata. Fondivahetus on kõigile tasuta.

Soovin küsida