Mis muutus Tuleva III Samba Pensionifondi tingimustes ja prospektis?

Jaga sõbraga:

Anname teada, et Finantsinspektsiooni juhatuse 26.04.2021 otsusega nr 4.1-1/49 kooskõlastati Tuleva III Samba Pensionifondi tingimuste muudatused.

Tegime väikese muudatuse Tuleva III Samba Pensifondifondi tingimustesse ja prospekti: osaku puhasväärtuse arvutamise aeg nihkub tänaselt 12:00lt 16:30. Miks see vajalik on?

Selleks, et meie fondide tasud ka edaspidi langeksid, peame hoolitsema, et meie fondide haldus on võimalikult automaatne. Üks meie selle aasta eesmärkidest on igas kvartalis mõni tööprotsess ära automatiseerida. Seekord jõudis järg meie pensionifondide osaku puhasväärtuse arvutamiseni.

Kuni tänaseni sisaldas meie fondide osaku puhasväärtuse arvutamine veel käsitööd, kuna meie pensionifondide portfelli kuuluvate BlackRocki fondide uued hinnad pole meie fondide administraator Swedbanklile õigeaegselt kättesaadavad. Selleks, et me ei peaks hindu Swedbankile iga päev käsitsi saatma, muutsimegi tingimusi.

Osakuomaniku jaoks ei muutu midagi. Kolmandasse sambasse tehtud sissemakse jõuab fondi ja osakuomaniku pensionikontole nii nagu varemgi: päev pärast raha kandmist. Muudatus jõustub 28.05.2021.

Seadus näeb selliste muudatuste puhul ette, et osakuomanikel tekib õigus enne muudatuse jõustumist soovi korral ilma tagasivõtmistasuta väljuda. Meie fondil ei ole sisenemis- ega tagasivõtmistasu nagunii – seega ei erine fondist väljumine tingimuste muutmise tõttu tavalisest raha väljavõtmisest. Sellegipoolest, kui soovid just tingimuste muutuse tõttu fondist raha välja võtta, pead vastava avalduse internetipangas või pensionikeskuses tegema enne 28.05.2021.

Tuleva III Samba Pensionifondi muutunud dokumendid:

Tingimused
Prospekt
Põhiteave

3 olulist artiklit

Vaata kõiki artikleid

Kui palju sina kõrgete tasude tõttu kaotad?

Juhend aitab sul 5 minutiga fondi vahetada ilma pikemalt ekslemata. Fondivahetus on kõigile tasuta.

Soovin küsida