Tulevas kogumine muutub veel soodsamaks!

Jaga sõbraga:

Tänu Tuleva kiirele kasvule muutub meie pensionifondides kogumine veelgi soodsamaks. Aprillist langevad meie suurima, Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondi tasud enam kui kümnendiku võrra.

Tuleva nõukogu otsustas muuta meie ühiste fondide tasusid järgnevalt (NB! Vaata kindlasti ka täna kehtivaid Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondi tasusid ning Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifondi tasusid):

  • Meie suurima fondi, Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondi tasud langevad tänaselt 0,45 protsendilt aastas 0,39 protsendile.
  • Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifondi tasud langevad tänaselt 0,47 protsendilt aastas 0,43 protsendile.
  • Tuleva III Samba Pensionifondi tasud langevad tänaselt 0,45 protsendilt aastas 0,43 protsendile.

Tuleva liikmed saavad seejuures liikmeboonust 0,05 protsenti meie fondides kogutava vara väärtusest. Seega maksavad nemad selle osa tasust tegelikult iseendale.

Tuleva revolutsioon säästab meile kümneid miljoneid eurosid aastas

Tuleva liikmed tegid kõigile Eesti inimestele kättesaadavaks kaasaegsed, madala kulu ja pikaajalise investeerimisvaatega indeksifondid. Tuleva eeskujul on ka kolm panka hakanud pakkuma indeksifonde vanade, maailmas kõrgete tasude ja kehva tootlusega silma paistnud fondide kõrval. Tuleva ettepanekul on riik sundinud panku vähehaaval langetama ka nende vanade fondide tasusid.

Kahjuks kinkis riigikogu pankadele “kompensatsiooniks” võimaluse võtta inimestelt lisaks jooksvatele tasudele ka “edukustasu”. Nii võttis LHV oma fondides kogujatelt lisaks eelmisel aastal tasudeks läinud 14 miljonile eurole aasta lõpus edukustasuks veel 6 miljonit eurot. Meie hinnangul Tulevas on lühiajalise osakuhinna muutuse põhjal inimestelt lisatasu võtmine põhjendamatu – probleemile on tähelepanu juhtinud ka finantsinspektsioon.

LHV juhtum on ilmekas näide sellest, kui suurest rahast käib esmapilgul pisitillukestes protsendipunktides väljendatud tasude puhul jutt. See raha tuleb alati oma tuleviku jaoks raha koguvate inimeste taskust.

Kui kõik Eesti inimesed märkaks valida pensionifondi, mille tasu on alla 0,4 protsendi, kuluks kogujate rahast ainuüksi 2021. aastal 25 miljonit eurot vähem vahendajatele tasudeks kui eelmisel aastal! (1)

Kuidas pensionifondi tasud sinu vara mõjutavad, loe lähemalt siin.

Mis on pensionifondi tasud ja kuhu raha läheb?

Rääkides pensionifondi tasudest, räägime Tulevas loomulikult kõigist tasudest kokku. Valitsemistasu on ainult üks osa kõigist kulutustest, mis fondis kogudes sinu rahast vahendajatele lähevad.

Finantstehnilises keeles leiad kõiki kulusid hõlmava tasumäära “jooksvate kulude” nimetuse all. Ausõna, mina ka ei tea, miks seda seaduses ja pensionikeskuse võrdluses selgemalt ja arusaadavamalt väljendada ei võiks.

Ma olen varem kirjutanud sellest, et pankade vanade fondide tasudest läheb suurem osa reklaami- ja müügitegevustega seotud kulutusteks ning emapankade kasumiks.

Tulevas kogujad maksavad vanade pangafondidega võrreldes kuni 3 korda vähem tasu. Millele meie tasud kuluvad?

Meie fondide tasudel on kolm olulist komponenti. Vaatame Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondi näitel:

  1. Eesti seadustest tulenevad kohustuslikud tasud – kokku 0,09 protsenti fondide mahust aastas. Need on tasud, mida meil tuleb maksta depoopangale, riiklikule tagatisfondile, pensionikeskusele ja finantsinspektsioonile. Neid tasusid me ise mõjutada ei saa. See ei tähenda, et need ei võiks tulevikus langeda. Riikliku pensioniregistri pidaja Pensionikeskus võtabki fondivalitsejatelt sel aastal pea poole vähem teenustasu kui varem. Kui valitsus lubaks depoopanga teenust pakkuda ka usaldusväärsetel rahvusvahelistel tegijatel, tooks konkurents kahtlemata alla ka selle tasu.
  2. BlackRockile makstavad tasud – kokku 0,08 protsenti fondide kogumahust aastas. Meie, Tulevas kogujad, investeerime oma raha maailma suurima fondivalitseja, BlackRocki hallatavatesse indeksifondidesse. Mida rohkem inimesi Tulevas kogub, seda soodsamaid tingimusi BlackRockiga läbirääkimistes saavutame. Eelmisel aastal maksime BlackRockile tasudeks 0,11 protsenti, aga edaspidi ostame BlackRocki fonde vaid 0,08 protsendi suuruse vahendustasuga.
  3. Tuleva fondivalitseja kulud ja liikmeboonus – hetkel kokku 0,22% fondide kogumahust. Siin on püsikulud nagu töötajate palgad, IT infrastruktuur, kontor jne. Meie kõigi raha eest hoolitsemisega kulud küll suurenevad fondi mahu kasvades, aga oluliselt aeglasemas tempos. Seega: kui Tuleva fondid kasvavad, saame püsikulude arvelt tasusid veelgi soodsamaks. Liikmeboonust arvestame neile Tulevas kogujatele, kes on astunud Tuleva Tulundusühistu liikmeks. Loe lähemalt siin.

Peale nende kulude on meie fondide tasude sees ka allfondide ostmise tehingukulud, mis aktsiafondil on tänu kasvanud mahule tänaseks juba kaduvväikese tähtsusega.

Tuleva sünnile andis tõuke lihtne loogika: et saada oma tuleviku jaoks investeeritud rahast rohkem kasu, peame vabanema ahnetest vahemeestest, kes meie vara väärtust kasvatada ei aita. Olime veendunud, et mida rohkem on meid, koos kogujaid, seda parematel tingimustel saame investeerida. Täna oleme tõestanud, et nii ongi!

(1) Fondide tasud on pensionikeskuse lehel. Fondimahtudega kaalutud keskmine tasu on 17.02.2021 seisuga 0,85 protsenti aastas ning fondide kogumaht 5,4 miljardit eurot.

3 olulist artiklit

Vaata kõiki artikleid

Kui palju sina kõrgete tasude tõttu kaotad?

Juhend aitab sul 5 minutiga fondi vahetada ilma pikemalt ekslemata. Fondivahetus on kõigile tasuta.

Soovin küsida