Ainult liikmetele: panusta Tuleva liikmekapitali

Nüüd on aeg tegutseda! Tuleva liikmetel on võimalus Tuleva liikmekapitali panustada asutajatega samadel tingimustel. Sinu panus liikmekapitali võimendab samas ka sinu pensionitulu.

NB! Tuleva liikmekapitali panustamine lõppes 31.05.2019.

NB! Tuleva kogub kapitali ainult ühistu liikmetelt. Kui sa pole veel Tuleva ühistu liige, siis astu liikmeks siin.

Tutvu ka liikmekapitali panustamise tingimustega, küsi julgelt lisa ja otsusta. Allpool leiad vastused sagedamini esitatud küsimustele.

  • Konto omanik: Tuleva
  • Konto number: EE672200221064123799
  • Summa: kuni 1000 eurot
  • Märgi selgitusse: “Liikmekapital”
  • Kui maksad mitmes osas, siis märgi selgitusse: “Liikmekapital, kogusumma xxxx”
  • *(xxxx – märgi kogusumma, mille kavatsed enne 31. maid panustada, maksimaalselt 1000 eurot)
Küsimused ja vastused

Milleks kapitali vaja on?

Tuleval on kapitali vaja selleks, et meie ühine fondivalitseja saaks täita Investeerimisfondide seaduses ette nähtud omakapitali nõudeid. Kapitali ei kasutata tegevuskulude katteks, vaid see investeeritakse Tuleva pensionifondidesse.

Miks kogub Tuleva kapitali just liikmetelt?

Lühidalt: selleks, et liikmed ise saaksid oma fondivalitseja tegevusest kasu teenida.

Me võinuks muidugi hoopis kaasata riskikapitali, aga sellel oleks kaks fundamentaalset miinust. Esiteks, Tulevast peab saama pikaajalisele, stabiilsele tulule keskenduv investeerimisettevõte. Riskikapital võib survestada keskenduma lühiajalistele ja riskantsetele kasvutaktikatele. Teiseks, olen veendunud, et tuleviku ärimudel on selline, kus omanike ja klientide huvid on algusest peale ühendatud. Teisisõnu, liikmed jagavad omanikutulu.

Mida rahapaigutus liikmekapitali mulle juurde annab?

Liikmekapital on sisuliselt võimendus sinu pensionifondile. Sa teenid lisaks pensionifondi tootlusele ja liikmeboonusele tulu veel kahel moel: saad investeerimistootlust ja osaled tegevuskasumi jagamises.

1. Iga liikmekapitali paigutatud euro hakkab tulu teenima Tuleva pensionifondis. See on investeerimistootlus.

2. Kui Tuleva fondivalitseja teenib kasumit, jagab ühistu selle proportsionaalselt kapitali panustanud liikmete vahel.

Esimesed kaks aastat ei ole ühistu veel fondivalitsemisest kasumit teeninud. See on loomulik, sest pensionifondide käivitamiseks ning fondis koguvate inimeste arvu suurendamiseks tuleb teha kulutusi täna, aga tulu ühistule koguneb tasahaaval aastate jooksul. Strateegiliselt tegutsedes ehitame üles jätkusuutliku ja eduka ettevõtte, mis toodab tulu oma kasutajatele ja liikmetele ning millest on kasu kõigile Eesti elanikele. Täna oleme siiski alles tee alguses ja dividendi-lubadusi veel ei jaga.

Milliste piirangute ja riskidega pean arvestama?

Esiteks: pane raha liikmekapitali, kui soovid pikaajalist tulu. Esimene võimalus raha välja võtta tekib sul viis aastat pärast Tuleva liikmeks astumist. See on nii, sest Tuleva fondivalitseja peab tagama, et seaduslik miinimumkapitali nõue oleks täidetud ka algusaastatel.

Teiseks, iga rahapaigutusega kaasneb investeerimisrisk. Tuleva liikmekapital on investeeritud peamiselt maailma aktsiatesse investeerivatesse fondidesse. Toon näite: kõige laiem maailma aktsiaturu indikaator on MSCI All Country World indeks. Viimase 15 aasta jooksul tervikuna on selle väärtus kasvanud, aga näiteks 2008. aasta kriisi ajal langes aastaga ligi 40%. Seega, ajalooliselt on aktsiaturud pakkunud pikaajalisele investorile head tootlust, aga loomulikult ei ole see garantiiks, et see nii ka tulevikus juhtub.

Millal saab liikmekapitali panustada?

Kohe. Kõigil Tuleva liikmetel on alates 1. aprillist kuni 31. maini (kaasa arvatud) õigus teha vabatahtlik panus Tuleva liikmekapitali. Õigus panustada on ka nendel liikmetel, kes osalesid Tuleva esimese kapitali kogumisel ning ka nendel, kes liituvad vahetult enne 31. mai südaööd. Raha saab üle kanda ka mitmes osas: näiteks 300 aprilli alguses, 300 aprilli lõpus ja 400 enne mai lõppu. Sinu panus liikmekapitali peab olema laekunud Tuleva kontole 31. mai südaööks, jäta vajadusel aega pankadevaheliseks rahaliikumiseks.

Miks just kuni 1000 eurot?

Kui Tuleva alustas II samba fondide loomisega, oli meil vaja täpselt 3 miljonit eurot kapitali ning 3000 liiget – ehk täpselt 1000 eurot liikme kohta. Enamus liikmeid panustaski kapitali 1000 eurot, mõni rohkem ja mõned ei panustanud. Ideaalne oleks, kui kõik Tuleva liikmed oleks liikmekapitali panustanud 1000 eurot. On selge, et kõik ei soovi või ei saa panustada, aga me soovime, et igaühel oleks vähemalt see võimalus. Kuni 1000 eurot saavad panustada kõik liikmed, sõltumata sellest, kas ja kui palju nad on varem kapitali panustanud.

Kas liikmetel on kohustus liikmekapitali panustada?

Ei. Võimalus liikmekapitali panustada on tänaste ja enne 31. maid ühinenud liikmete õigus, mitte kohustus.

Kui ma liikmekapitali ei panusta, mida siis liikmeks olek üldse mulle annab?

1. Liikmed otsustavad. Igal ühistu liikmel on Tuleva ühistu üldkoosolekul üks hääl, sõltumata panusest liikmekapitali.

2. Liikmed teenivad liikmeboonust. Iga liige, kes on toonud Tuleva pensionifondidesse oma vara, teenivad liikmeboonust. Need, kes ühistu liikmed pole, liikmeboonust ei saa. Liikmeboonuse suuruseks on 0,05% liikme Tuleva fondides hoitud osakute väärtusest aastas.

Mis edasi?

Kui sa pole veel Tuleva liige, siis astu liikmeks siin.

Kui tutvusid juba Tuleva liikmekapitali panustamise tingimustega, jääb üle vaid otsustada.

1. Otsusta, kui suure summa plaanid liikmekapitali panustada: maksimaalne summa on 1000 eurot.

2. Vajadusel võid raha üle kanda mitmes osas – sel juhul märgi palun selgitusse ka kogusumma, mida plaanid panustada enne 31.05.2019.

3. Tee ülekanne:

SAAJA: Tuleva
a/a: EE672200221064123799

MAKSAD KORRAGA?
Märgi selgitusse: “Liikmekapital”

MAKSAD MITMES OSAS?
Märgi selgitusse: “Liikmekapital, kogusumma xxxx”

NB! Makse peab laekuma sinu kui ühistu liikme eraisiku kontolt. Kande laekumise kohta saadame sulle kinnituse.

Kui jäi veel vastamata küsimusi, võta ühendust: [email protected] või helista 644 5100.

Mis on liikmeboonus?

Tulevast on kasu kõigile, aga ainult liikmed teenivad liikmeboonust, mis kasvatab osalust meie ühise ettevõtte liikmekapitalis. Mis see on ja kuidas seda arvestame?

Tuleva ülesanne on teha oma liikmed rikkamaks. Selleks on meil kaks peamist eesmärki – mõlemast võidavad ka teised Eesti inimesed.  

1. Paremad investeerimistooted

Esimesed Tuleva liikmed tulid kokku ja tegid omale kordades soodsamad II samba pensionifondid, tänu millele saame ühiselt koguda raha indeksifondidesse. Uued liikmed aitasid seejärel ära teha meie oma III samba fondi. See oli loomulik samm – III sammas on kaval viis raha koguda, sest tänu maksusoodustusele saad kohe 20% võitu.

2. Paremad seadused

Seadused mõjutavad väga palju seda, kui palju kasu me igast säästetud eurost saame ja kui palju kulub erinevateks vahendustasudeks. Oleme juba palju saavutanud:

Tuleva liikmed osalevad kasumi jaotamises

Pensionifondides, mille Tuleva liikmed endi jaoks tegid, saavad raha koguda ka teised. Kes ei taha, ei pea liikmeks astuma – fondi vahetamine on tasuta ja võtab netipangas paar minutit. Targemast pensionisüsteemist, mis seab keskmesse eelkõige inimeste, mitte pankade ja kindlusseltside huvid, on samuti kasu kõigile. Et Tuleva ideed teoks teha, on iga Tuleva liige – nii asutajad ja esimesed liitujad kui ka hiljem tulijad – panustanud ühekordse liitumistasu. See kulub tootearenduseks ja tööks pensionisüsteemi probleemide ja lahenduste analüüsil. Liitumistasu on 125 eurot.

Ainult Tuleva ühistu liikmed teenivad igal aastal liikmeboonust. Kuidas seda arvestatakse?

Aasta lõpus arvutame, kui palju oli igal Tuleva liikmel möödunud aasta jooksul keskmiselt Tuleva pensionifondide osakuid. Korrutame osakute väärtuse 0,05%-ga ja kanname tulemuseks saadud summa liikme isiklikule kapitalikontole Tuleva ühistus, mida näeb Tuleva veebirakendusse sisse logides. Liikmeboonus on seega algul hästi tilluke, aga kasvab koos meie pensionivara kasvuga. Sinu teenitud liikmeboonus investeeritakse samamoodi nagu sinu pensionivara maailma aktsiaturgudele ja kasvab aja jooksul koos sinu pensionivaraga, teenides investeerimistootlust.

Liikmete kapitalikontodel peetakse arvestust ka vabatahtlike kapitalipanuste üle, mida ühistu kogus meie ühise fondivalitseja seadusega nõutud algkapitali jaoks. Vabatahtlike kapitalipanuseid oleme seni kogunud vaid kahel korral – esmalt Tuleva II samba ja hiljem meie III samba loomisel. Kui tulevikus on vaja kasvu rahastada, siis on võimalik, et kogutakse taaskord kapitali.

Kõigi liikmete kapitalikontod kokku moodustavad Tuleva liikmekapitali. Sarnaselt osalusega aktsiaseltsis annab liikme proportsionaalne osa Tuleva Tulundusühistu liikmekapitalis talle õiguse osale kasumist. Kui Tuleva areneb, meie fondide maht kasvab ja loome uusi investeerimistooteid, teenib ühistu kasumit ja kasumi jagame liikmete vahel, nii nagu põhikirjas kokku lepitud.

Kui oled Tuleva liige, saad veebirakenduses vaadata, milline on sinu osalus ühistu liikmekapitalis: pension.tuleva.ee. Eelmise kalendriaasta eest teenitud liikmeboonuse info leiad veebirakendusest pärast seda, kui järgneval kevadel on Tuleva liikmed üldkoosolekul ära kinnitanud eelmise aasta majandusaasta aruande. Liikmeboonuse arvestamisel võetakse arvesse nii raha, mida kogud Tuleva teise samba fondidesse kui kolmanda samba fondi. Kui oled juba Tuleva klient, kes mõlemasse sambasse raha kogub, siis oleks liikmeks astumine parim võimalus Tulevast maksimaalselt kasu saada. Kui sa veel ei ole meiega ühinenud, tee seda nüüd!

Soovin küsida