Ainult liikmetele: panusta Tuleva liikmekapitali

Nüüd on aeg tegutseda! Tuleva liikmetel on võimalus Tuleva liikmekapitali panustada asutajatega samadel tingimustel. Sinu panus liikmekapitali võimendab samas ka sinu pensionitulu.

NB! Tuleva liikmekapitali panustamine lõppes 31.05.2019.

NB! Tuleva kogub kapitali ainult ühistu liikmetelt. Kui sa pole veel Tuleva ühistu liige, siis astu liikmeks siin.

Tutvu ka liikmekapitali panustamise tingimustega, küsi julgelt lisa ja otsusta. Allpool leiad vastused sagedamini esitatud küsimustele.

 • Konto omanik: Tuleva
 • Konto number: EE672200221064123799
 • Summa: kuni 1000 eurot
 • Märgi selgitusse: “Liikmekapital”
 • Kui maksad mitmes osas, siis märgi selgitusse: “Liikmekapital, kogusumma xxxx”
 • *(xxxx – märgi kogusumma, mille kavatsed enne 31. maid panustada, maksimaalselt 1000 eurot)
Küsimused ja vastused

Milleks kapitali vaja on?

Tuleval on kapitali vaja selleks, et meie ühine fondivalitseja saaks täita Investeerimisfondide seaduses ette nähtud omakapitali nõudeid. Kapitali ei kasutata tegevuskulude katteks, vaid see investeeritakse Tuleva pensionifondidesse.

Miks kogub Tuleva kapitali just liikmetelt?

Lühidalt: selleks, et liikmed ise saaksid oma fondivalitseja tegevusest kasu teenida.

Me võinuks muidugi hoopis kaasata riskikapitali, aga sellel oleks kaks fundamentaalset miinust. Esiteks, Tulevast peab saama pikaajalisele, stabiilsele tulule keskenduv investeerimisettevõte. Riskikapital võib survestada keskenduma lühiajalistele ja riskantsetele kasvutaktikatele. Teiseks, olen veendunud, et tuleviku ärimudel on selline, kus omanike ja klientide huvid on algusest peale ühendatud. Teisisõnu, liikmed jagavad omanikutulu.

Mida rahapaigutus liikmekapitali mulle juurde annab?

Liikmekapital on sisuliselt võimendus sinu pensionifondile. Sa teenid lisaks pensionifondi tootlusele ja liikmeboonusele tulu veel kahel moel: saad investeerimistootlust ja osaled tegevuskasumi jagamises.

1. Iga liikmekapitali paigutatud euro hakkab tulu teenima Tuleva pensionifondis. See on investeerimistootlus.

2. Kui Tuleva fondivalitseja teenib kasumit, jagab ühistu selle proportsionaalselt kapitali panustanud liikmete vahel.

Esimesed kaks aastat ei ole ühistu veel fondivalitsemisest kasumit teeninud. See on loomulik, sest pensionifondide käivitamiseks ning fondis koguvate inimeste arvu suurendamiseks tuleb teha kulutusi täna, aga tulu ühistule koguneb tasahaaval aastate jooksul. Strateegiliselt tegutsedes ehitame üles jätkusuutliku ja eduka ettevõtte, mis toodab tulu oma kasutajatele ja liikmetele ning millest on kasu kõigile Eesti elanikele. Täna oleme siiski alles tee alguses ja dividendi-lubadusi veel ei jaga.

Milliste piirangute ja riskidega pean arvestama?

Esiteks: pane raha liikmekapitali, kui soovid pikaajalist tulu. Esimene võimalus raha välja võtta tekib sul viis aastat pärast Tuleva liikmeks astumist. See on nii, sest Tuleva fondivalitseja peab tagama, et seaduslik miinimumkapitali nõue oleks täidetud ka algusaastatel.

Teiseks, iga rahapaigutusega kaasneb investeerimisrisk. Tuleva liikmekapital on investeeritud peamiselt maailma aktsiatesse investeerivatesse fondidesse. Toon näite: kõige laiem maailma aktsiaturu indikaator on MSCI All Country World indeks. Viimase 15 aasta jooksul tervikuna on selle väärtus kasvanud, aga näiteks 2008. aasta kriisi ajal langes aastaga ligi 40%. Seega, ajalooliselt on aktsiaturud pakkunud pikaajalisele investorile head tootlust, aga loomulikult ei ole see garantiiks, et see nii ka tulevikus juhtub.

Millal saab liikmekapitali panustada?

Kohe. Kõigil Tuleva liikmetel on alates 1. aprillist kuni 31. maini (kaasa arvatud) õigus teha vabatahtlik panus Tuleva liikmekapitali. Õigus panustada on ka nendel liikmetel, kes osalesid Tuleva esimese kapitali kogumisel ning ka nendel, kes liituvad vahetult enne 31. mai südaööd. Raha saab üle kanda ka mitmes osas: näiteks 300 aprilli alguses, 300 aprilli lõpus ja 400 enne mai lõppu. Sinu panus liikmekapitali peab olema laekunud Tuleva kontole 31. mai südaööks, jäta vajadusel aega pankadevaheliseks rahaliikumiseks.

Miks just kuni 1000 eurot?

Kui Tuleva alustas II samba fondide loomisega, oli meil vaja täpselt 3 miljonit eurot kapitali ning 3000 liiget – ehk täpselt 1000 eurot liikme kohta. Enamus liikmeid panustaski kapitali 1000 eurot, mõni rohkem ja mõned ei panustanud. Ideaalne oleks, kui kõik Tuleva liikmed oleks liikmekapitali panustanud 1000 eurot. On selge, et kõik ei soovi või ei saa panustada, aga me soovime, et igaühel oleks vähemalt see võimalus. Kuni 1000 eurot saavad panustada kõik liikmed, sõltumata sellest, kas ja kui palju nad on varem kapitali panustanud.

Kas liikmetel on kohustus liikmekapitali panustada?

Ei. Võimalus liikmekapitali panustada on tänaste ja enne 31. maid ühinenud liikmete õigus, mitte kohustus.

Kui ma liikmekapitali ei panusta, mida siis liikmeks olek üldse mulle annab?

1. Liikmed otsustavad. Igal ühistu liikmel on Tuleva ühistu üldkoosolekul üks hääl, sõltumata panusest liikmekapitali.

2. Liikmed teenivad liikmeboonust. Iga liige, kes on toonud Tuleva pensionifondidesse oma vara, teenivad liikmeboonust. Need, kes ühistu liikmed pole, liikmeboonust ei saa. Liikmeboonuse suuruseks on 0,05% liikme Tuleva fondides hoitud osakute väärtusest aastas.

Mis edasi?

Kui sa pole veel Tuleva liige, siis astu liikmeks siin.

Kui tutvusid juba Tuleva liikmekapitali panustamise tingimustega, jääb üle vaid otsustada.

1. Otsusta, kui suure summa plaanid liikmekapitali panustada: maksimaalne summa on 1000 eurot.

2. Vajadusel võid raha üle kanda mitmes osas – sel juhul märgi palun selgitusse ka kogusumma, mida plaanid panustada enne 31.05.2019.

3. Tee ülekanne:

SAAJA: Tuleva
a/a: EE672200221064123799

MAKSAD KORRAGA?
Märgi selgitusse: “Liikmekapital”

MAKSAD MITMES OSAS?
Märgi selgitusse: “Liikmekapital, kogusumma xxxx”

NB! Makse peab laekuma sinu kui ühistu liikme eraisiku kontolt. Kande laekumise kohta saadame sulle kinnituse.

Kui jäi veel vastamata küsimusi, võta ühendust: [email protected] või helista 644 5100.

Mis on liikmeboonus?

Tulevast on kasu kõigile, aga ainult liikmed teenivad liikmeboonust, mis kasvatab osalust meie ühise ettevõtte liikmekapitalis.

Kes on Tuleva liikmed ja mis on nende õigused?

Kui kogud oma pensionit Tulevas, oled osa meie kogukonnast. Tulevas võivad koguda kõik Eesti inimesed, selleks ei pea liikmeks astuma. Tänaseks kogub Tulevas juba üle 71 000 inimese. 

Kui astud Tuleva liikmeks, oled üks Tuleva 8349 kaasomanikust. Tuleva on tulundusühistu ehk ettevõte, mille eesmärk on toetada oma liikmete majanduslikke huve läbi ühise majandustegevuse – võimaldame väikese vaevaga regulaarselt raha säästes endale enesekindlalt tulevikuks kapitali koguda. 

Liikmetel on aga lisaks eelnevale ka täiendavad õigused. 

Liikmed koguvad liikmeboonust

Tuleva liikmed teenivad igal aastal Tulevas kogudes liikmeboonust 0,05% oma pensionivara väärtusest. Kuidas seda arvestatakse?

Aasta lõpus arvutame, kui palju oli igal Tuleva liikmel möödunud aasta jooksul keskmiselt Tuleva pensionifondide osakuid. Korrutame osakute väärtuse 0,05%-ga ja kanname tulemuseks saadud summa liikme isiklikule kapitalikontole Tuleva ühistus. Liikmeboonus on seega algul hästi tilluke, aga kasvab koos sinu pensionivara kasvuga. Sinu teenitud liikmeboonus ei seisa niisama rahana kontol. See on osalus meie ühises äris ja teenib seeläbi investeerimistootlust. 

Kuidas saan vaadata oma liikmeboonuse suurust?

Logi sisse oma kontole Tuleva veebist ning mine lehe kõige alumisse osasse. Seal on sektsioon “Sinu liikmekapital”. 

 

Mida liikmeboonus mulle annab?

Liikmeboonus on üks osa Tuleva liikmekapitalist ning annab õiguse osale Tuleva kasumist. Kõikidel Tuleva liikmetel on liikmekapitali praegu kokku umbes 7 miljoni euro väärtuses. See tähendab, et kui inimese liikmekapital on kokku näiteks 700 eurot, siis on tal õigus 0.01% Tuleva kasumist. Tuleva liikmekapital ajas muutub, sest liikmeboonust teenitakse pidevalt juurde.

Seni ei ole Tuleva kasumit välja maksnud. Põhikirja järgi aga otsustame dividendide maksmise iga viieaastase perioodi möödumisel. 2022. aastal dividende välja ei makstud ning need reinvesteeriti, sest keskendusime tasude langetamisele ja uute kogujate indeksfondidesse toomisele. Järgmine kord peame ühiselt otsustama dividendi maksmise 2027. aastal. 

Lisaks maksame liikmetele välja nende osaluse raamatupidamislikus väärtuses, kui nad Tuleva ühistust lahkuvad ehk lõpetavad oma liikmelisuse. Samas on selge, et Tuleva väärtus on kõrgem, kui vaid osaluse raamatupidamislik väärtus. Koos Tuleva kasvuga on ka Tuleva väärtus kasvanud. Meile ei kuulu ühiselt mitte ainult ligi 7 miljoni euro väärtuses kapitali, vaid ka kiiresti kasvav 71 000 kliendiga ettevõte. 

Kuidas on võimalik liikmekapitali omandada? 

Kolmel moel: 

 1. Sissemaksega Tuleva kapitali. Tuleva asutamisel tegid 3000 inimest vabatahtliku sissemakse Tuleva kapitali summas1000 – 10 000 eurot. Aastal 2019 oli kõikidel Tuleva liikmetel võimalus teha täiendav sissemakse Tuleva kapitali, et luua meie III samba fond. 
 2. Teenides liikmeboonust. Kogudes oma pensionivara Tulevas, teenid igal aastal liikmeboonust 0,05% oma pensionivara väärtusest. Näiteks mina olen alates 2017. aastast teeninud liikmeboonust 76 eurot. 
 3. Tehes tööpanuse Tulevasse. Maksame Tuleva töötajatele ja teenusepakkujatele osa tasust optsioonina, mis võimaldab saada osa Tuleva liikmekapitalist. Sellel on kaks eelist:
  • Nii on meeskonnal veelgi suurem huvi suurendada Tuleva väärtust, sest ka neile kuulub väike tükike Tulevast; 
  • Eestis on optsioonide maksmisel märgatav maksusoodustus. Kokku oleme tööpanuseid välja andnud 418 799 eurot.  

Juba kogutud liikmekapital on investeeritud samadesse laiapõhjalistesse indeksfondidesse, kus kasvab ka Tuleva vara. Kui maailma aktsiaturud kasvavad, teenib ka liikmekapital tulu. Aktsiaturgude kasv ega liikmekapitali tootlus pole muidugi garanteeritud, nagu mitte ükski teine investeering. Investeerimiskasumit kajastame samuti liikmekapitali real. 

Hääleõigus

Sõltumata panusest Tuleva liikmekapitali on igal liikmel õigus võtta osa Tuleva üldkoosolekust. Igal liikmel on üldkoosolekul üks hääl. Nii korraldame Tuleva tegevust võrdsetel alustel. Hääletus toimub igal kevadel elektrooniliselt ja liikmeboonused kantakse liikmekontodele pärast seda, kui oleme ühiselt üldkoosolekul ära kinnitanud eelmise aasta majandusaasta aruande.

Kui oled juba Tuleva klient, kes mõlemasse sambasse raha kogub, siis oleks liikmeks astumine parim võimalus Tulevast maksimaalselt kasu saada. Kui sa veel ei ole meiega ühinenud, tee seda nüüd!

Soovin küsida