Töökuulutuste arhiiv

Operatsioonide juht

Konkurss oli avatud ajavahemikul 1.03 – 1.04.2023

Sinu roll on olla eestvedaja, kes aitab kasvatada ettevõtet ja toetada Tuleva tooteportfelli arendust ja meie kogukonna kasvu tehes asju ausalt ja läbipaistvalt, samas tehes õigeid asju. Ootame oma meeskonda inimest, kelle ambitsioon on luua uusi norme ja standardeid, mitte teha ära pelgalt vajaminev.

Sinu vastutusvaldkonnaks on Tuleva kasvu toetamine läbi ettevõtte finantsjuhtimise ja igapäevaste operatsioonide juhtimise ning lisaks keskendud riskide kaardistamisele ja maandamisele. Sa koordineerid igapäevaselt olemasolevat operatsioonide tiimi tööd ja toetad Tuleva arengut arusaadavate mõõdikute loomise ja jälgimise abil.

Ootame Sind kandideerima, kui oled juhtinud äriprotsesse ja organisatsiooni kasvu kiirelt kasvavas ettevõttes ning läbi eesmärgistatud juhtimise taganud efektiivsuse ja kvaliteedi. Oled liider ja hea läbirääkija, kes oskab erinevad osapooled ühiste eesmärkide saavutamisele suunata. Sul on eelnev kogemus finantsjuhtimisega ja strateegiliste eesmärkide seadmisega. Sind iseloomustab detailsus, järjekindlus, kõrge energiatase ja oskus hoida fookus olulistel teemadel.

Sinu missioon Tulevas

Tuleva tööprotsesside optimaalne ja reeglitele vastava toimimise tagamine, et meie hoolde usaldatud vara oleks turvaliselt hoitud ja meie inimesed saaksid takistusteta teha head tööd.

Sinu edukuse mõõdikud:

 • Tuleva töötajate rahulolu on kõrge ja ülesanded edukalt täidetud
 • Tuleva tooted toimivad tõrgeteta;
 • ettevõtte tegevusega seotud riskid on edukalt maandatud ja kohustused hoolsalt täidetud ning Tulevat usaldatakse;
 • Tuleva kulud on madalad, püsime alati hinnaliidrite seas.

Rollis õnnestumiseks on vajalik:

 • eelnev kogemus kasvava organisatsiooni ehitamisel;
 • kogemus investeerimisteenuste administreerimises ja protsesside juhtimises;
 • teadmised majandusarvestusest, infoturbest, juriidikast, vastavuskontrollist, riskijuhtimisest;
 • süstemaatilisus ja detailidele orienteeritus

Tasuvahemik: 5000-7000 € bruto kuus + aastane boonus.

 

Turundus- ja kommunikatsioonijuht

Konkurss oli avatud 01.03 – 01.04.2023

Sinu roll on olla eestvedaja arendades ettevõtet, brändi ja kasvuinitsiatiive. Sa mõistad meie kogukonda ja tajud nende ootuseid. Ootame inimest, kes näeb suurt pilti, on strateegilise mõtlemisega, laialdaste valdkonna teadmiste ja eelneva juhtimiskogemusega, aga ei pelga ise käsi külge panna selleks, et asjad hästi tehtud saaks.

Sinu peamised vastutusvaldkonnad on Tuleva brändi- ja turundustrateegia arendamine eesmärgiga aktiveerida ja kasvatada meie kogukonda. Sa vastutad nende strateegiate elluviimise ning põhjalike Tuleva kogujate kvalitatiivsel ja kvantitatiivsel analüüsil põhinevate parenduste eest. Koostöös tootetiimiga panustad Tuleva kasutajateekonna analüüsi, et mõista ja leida Tuleva oma kanalite parendusvõimalusi ning kaardistada erinevate tööriistade vajadusi. Sinu väljakutse on ehitada hästitoimiv kasvutiim, kellega koos kõike seda ellu viia. 

Ootame Sind kandideerima, kui oled juhtinud turundus- ja kommunikatsioonivaldkonda kiirelt kasvavas ettevõttes. Oled oma valdkonna tugev tegija ning oskad erinevad osapooled ühiste eesmärkide saavutamisele suunata. Sul on kogemus tiimijuhtimises, tunnetad meeskonna emotsionaalset taset ning paned inimesi ja nende heaolu tähele. Sind iseloomustab hea meeskonnatöö oskus, inimeste ja kogukonna kaasamine, kõrge energiatase ja oskus hoida fookus olulistel teemadel. 

Sinu missioon Tulevas

Tagada, et võimalikult paljud Eesti inimesed kasutaks sihikindlalt Tuleva fonde ja oleks aktiivsed Tuleva kogukonna liikmed. 

Sinu edukuse mõõdikud:

 • Tuleva kasvueesmärkide täitmine nii täiesti uute kogujate arvu saavutamises kui ka olemasoleva kliendibaasi maksimaalne aktiveerimine
 • Tuleva kogukond on aktiivne, kaasatud ja kasvav

Rollis õnnestumiseks on vajalik:

 • huvi ja kogemus investeerimise vastu;
 • varasem kogemus kasvu juhtimises ja turunduses;
 • olla avatud ja selge suhtleja ning sõnumiseadja;
 • olla tulemustele orienteeritud.

Tasuvahemik: 5000-7000 € bruto kuus + aastane boonus.

Soovin küsida