Tuludeklaratsioon: paiguta tagasi saadud raha III sambasse

Miks on tark tagasi saadud tulumaks kohe oma tulevikku investeerida? See on lihtsalt nii hea viis esimene samm ära teha, ilma et peaksid regulaarsest sissetulekust midagi ohverdama. 

Ükskõik, kas oled alustamist edasi lükanud või juba tegeled investeerimisega, ära unusta elementaarset. Enne muude võimaluste kaalumist kasuta ära pensionisammaste maksuvõit

Kolmanda samba avamine võtab mõne minuti ja ei maksa midagi. Tänu maksueelisele on see suurepärane tööriist mitte ainult pensioniks kogumiseks, vaid ka muude pikaajaliste eesmärkide saavutamiseks. Iga 1000 euro pealt, mille sa täna III sambasse paigutad, maksab riik sulle omakorda 200 eurot tulumaksu tagasi. Tee esimene investeering kohe, kui tulumaksutagastus laekub. Kui motiveeriv algus tehtud, sea Tuleva veebis kohe üles ka igakuine püsikorraldus, et portfelli sihikindlalt kasvatada.

Meie, kes me juba Tulevas III sambasse kogume, saame näiteks 2024. aastal riigilt tagasi kokku ligi 12 miljonit eurot! 

Juba kogud III sambasse? 

Ära unusta tuludeklaratsiooni esitada. Eelmisel aastal tehtud sissemaksed näed automaatselt punktis 9.2. Tulumaksutagastuse võid jällegi suunata kohe III sambasse kasvama. 

Pane tähele, et kui tegid sissemakse aasta viimastel päevadel, siis tõenäoliselt ei kajastu see makse sinu eeltäidetud tuludeklaratsioonil ning see makse summa tuleks deklaratsiooni ise käsitsi lisada.
Sel juhul tuleb hoolitseda, et seesama sissemakse ei jääks topelt ka järgmise aasta tuludeklaratsiooni. Vajadusel pead oma eeltäidetud sissemakse summat vastavas osas vähendama. Maksuamet võib küsida sissemakse tegemise aja kohta ka tõendit – selleks sobib näiteks maksekorraldus või pangakonto väljavõte. Oma 2023. a tehtud sissemaksete summat näed, logides Tuleva veebilehelt oma pensionikontole:

Logi oma pensionikontole

Mõnikord võib tekkida küsimus, et miks on tulumaksutagastuse summa erinev sellest, mis arvutuslikult sinu III samba sissemaksete järgi peaks laekuma.  Siinkohal tuleb arvesse võtta, et tagastatava tulumaksu summa või lisaks tasutava tulumaksu summa arvutatakse kokku kõikide deklareeritud tuluallikate ja maksusoodustuste peale kokku.
See tähendab, et tulumaksutagastuse suurust mõjutab ka näiteks sinu kasutatud tulumaksuvaba tulu piirmäär, maksutagastused koolituskuludelt või kodulaenult, täiendav maksukohustus investeeringutelt ja palju muud.

Kõige lihtsam on tulumaksutagastuse summat kontrollida, kui võtad lahti deklaratsiooni detailse arvutuskäigu, millelt näed rida-realt, mille eest ja kui palju maksusoodustusi arvesse on võetud ja kus on tekkinud täiendav maksukohustus. Täpsemate küsimustega tulumaksu arvutuskäigu ja deklareerimise osas tasub pöörduda otse maksuameti poole

Siin oleme pannud kirja ka vastused kõige sagedamini ette tulevatele küsimustele III samba kohta. Küsi julgelt lisa: [email protected] või helista 644 5100.

 

Vaata, kui palju riik sulle II samba raha kompenseeris

Eelmisel nädalal täitis riik oma lubaduse ja II sambas kogujate pensionikontodele laekus kompensatsioon 2020. a juulist kuni 2021. a augustini riigi poolt peatatud maksete eest.

Teises sambas kogujatele kompenseeriti ligi 270 miljonit eurot. Laekunud kompensatsiooni suurus on seotud koguja enda sissemaksete suurusega peatatud maksete perioodil. Kui ka sina oled jätkanud II sambas kogumist, siis laekus sulle riigi poolt 23. jaanuaril täiendav makse pensionisambasse.

Tuleva tegi oma veebirakendusse kõikide kogujate jaoks võimaluse vaadata, kas ja kui palju riik neile kompensatsiooni maksis.

Sulle laekunud kompensatsiooni summat näed meie veebirakendusest:

Logi sisse oma pensionikontole

Meie Tulevas oleme laekunud raha juba maailma väärtpaberiturgudele kasvama suunanud. Hoolimata jätkuvast ebakindlast majandusolukorrast, toob pensionikogujale pikaajaliselt parima tulemuse just regulaarse investeerimise jätkamine ka turu madalseisudes.

Kui sul tekib küsimusi, siis oleme sulle abiks [email protected] või telefonil 644 5100.

[Uuendatud 2024] Kuidas saada III sambast maksimaalselt kasu?

Kolmas sammas on suurepärane võimalus koguda raha oma tulevikuks. Tegemist on lihtsa ja automaatse investeerimisvõimalusega. Saad raha paigutada laiapõhjalistesse indeksfondidesse ning riik omalt poolt toetab sind tulumaksutagastusega kogutud raha pealt.

Tänu maksutagastusele on kolmanda samba puhul tegemist üha populaarsemaks saanud investeerimisvõimalusega. Tuleva III Samba Pensionifond on Eesti suurim kolmanda samba pensionifond, millel on juba üle 57 000 koguja ja maht ületab 200 miljoni euro piiri.

Oktoobris 2022 tähistas Tuleva III Samba fond oma 3. sünnipäeva ja sel puhul rääkisid investor ja Tuleva nõukogu esimees Kristi Saare ja investor ja Tuleva liige Jekaterina Tint sellest, kuidas täpselt arvutada välja enda jaoks maksimaalne maksuvaba kolmanda samba sissemakse.

Ülekannet on võimalik ka järgi vaadata:

Tasub tähele panna, et kolmanda samba tulumaksutagastuse arvestus on kalendriaasta põhine. Maksimaalselt saad tulumaksutagastust summa pealt, mis on kuni 15% sinu brutotulust, või maksimaalselt 6000 eurot aastas.

Ei ole oluline millal, või mitmes osas sa sambasse sissemakse teed. Seega võid praegu arvutada välja oma selle aasta kogutulu ja teha kolmandasse sambasse terve aasta jagu makseid isegi aasta viimasel kuul.

Mis siis on ja mis pole kolmanda samba mõistes tulu?

Tuluks loetakse kõik saadud tulu, mille pealt on tulumaks eraisikuna tasutud:

 • Palk ja lisatasud (sh välismaalt saadud palgatulu, mille tuludeklaratsiooni punktis 8.1 deklareerid)
 • Vanemahüvitis, sünnitushüvitis
 • Töötuskindlustushüvitis, haigushüvitis, koondamishüvitis
 • Ettevõtlustulu, investeerimistulu, intressid
 • Renditulu, litsentsitasud, 7% tulumaksustatud dividendid
 • Tulumaksuga maksustatud pensionid, stipendiumid, preemiad ja toetused

Tulu ei ole kolmanda samba arvestuses:

 • Lihtsustatud korras maksustatud ettevõtlustulu (ettevõtluskonto)
 • Välismaalt saadud palgatulu ja dividendid, millele kohaldub Eestis maksuvabastus (8.8 tuludeklaratsioonis)
 • Igasugused toetused, millelt ei ole tulumaksu tasutud (nt igakuine peretoetus)
 • Samuti pole tulu tulumaksutagastus

Kõik välja makstud ja TSD-s (Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustusmakse deklaratsioonis) deklareeritud tulu info on leitav Maksuametist (päringud -> minu sissetulekud). Kõik tulu, mis ise pead deklaratsiooni lisama (nt investeerimistulu), pead ise ette kokku arvutama. Kui su palk on igakuiselt muutumatu, siis kõige lihtsam on kasutada Tuleva lehel olevat sissemaksekalkulaatorit.

Tuluarvestus on kassapõhine ehk loeb, millal tulu sinu kontole laekus. Kui sinu detsembrikuu palk laekub detsembris, siis on see 2024 kalendriaasta arvestuses, kui laekub aga jaanuaris, siis kuulub see juba 2025. kalendriaasta arvestusse.

Eriti tähelepanelik peaksid olema, kui:

 • Sinu tulu aasta lõikes ei ole stabiilne (nt tulemustasud, boonused)
 • Kui oled osa aastast ilma sissetulekuta (lapsehoolduspuhkusel, töötu)
 • Sissetulek on alla 7848 euro aastas
 • Sul on palju täiendavaid maksuvabastusi (nt koolituskulusid)
 • Oled jõudnud või jõuad sel aastal vanaduspensioniikka ning sinu sissetulek jääb alla 9312 euro aastas

Kolmanda samba tulumaksutagastuse saamiseks pead olema ise piisavalt tulumaksu maksnud, et oleks midagi tagastada.

Kui teed kolmandasse sambasse aastas rohkem sissemakseid kui lubatud, siis lihtsalt piiri ületava summa pealt maksutagastust ei saa. Samas tulevikus saad selle raha eelpensionieas välja võtta ikka madalama maksumääraga.

Tasub võtta hetk enne aasta lõppu, et oma selle aasta tulud üle vaadata. Selle aasta viimane kolmanda samba sissemakse tasuks teha hiljemalt 29. detsembril.

Kui oled teinud valiku koguda raha Tuleva III samba pensionifondi, siis saad nüüd algatada nii ühekordse sissemakse, kui ka luua püsikorralduse meie veebis:

Logi oma pensionikontole

Kui sa oma küsimusele vastust ei leidnud, anna meile kindlasti märku! Helista 644 5100 või kirjuta [email protected].


NB! Artikkel on uuendatud 2024.a jaanuaris, mil hakkasid kehtima uued maksuvaba tulu määrad.  

Tuleva seisab seadusloomel pensionikogujate eest

2016. aastal, kui Tuleva ühistu loodi, oli märgata murettekitavat trendi – pensioni kogumise teemalised otsused ja seadusandlikud muudatused tehti ümarlaudades, kus ei istunud laua taga ühtki pensionikogujate esindajat. Sellest murest sai ka üks olulisi põhimõtteid Tuleva tegevuse planeerimisel: lisaks parematele pensionitoodetele anname oma panuse ka suurte, süsteemsete muudatuste arutamisel, et kõik pensionikogujad saaksid oma vara paremini ja tulemuslikumalt kasvatada.

Kui praeguseks tundub pensionisüsteem juba päris paindlik ja suuri murekohti on vähemaks jäänud, siis veel viis aastat tagasi oli olukord teistsugune. Paljud olulised muudatused süsteemis olid pikalt arutlusel olnud, ent siiski mitte realiseerunud. See oli koht, kus Tuleva omalt poolt erinevaid arvamusi ja ettepanekuid sõnastas ning aruteludel osales, et pensionikogujate häält kuuldavaks teha.

Näiteks on Tuleva panustanud järgnevate oluliste muudatuste elluviimisel, mille tulemusena on pensionikogujad säästnud kümneid miljoneid eurosid:

 1. Pensionifondide tasudest tuleb nüüd ausalt ja läbipaistvalt rääkida. Nii on märkinud Finantsinspektsioon oma märgukirjas. See tähendab seda, et koguja poolt makstud fonditasud ei tohi enam olla peidus prospektis ega kajastatud vaid osaliselt. Ka Pensionikeskuse lehel on nüüdseks võimalus kõikide II samba ja III samba fondide tasusid omavahel võrrelda.
 2. Seadus ei luba enam võtta teise samba fondi vahetajate varast tükki väljumistasuks. Varem võtsid fondivalitsejad iga kord, kui koguja teise samba fondi vahetas, protsendi inimese varast endale, nüüdseks on kõik teise samba fondid väljumistasud kaotanud.
 3. Noored pensionikogujad loositi aastaid võlakirjafondidesse, kuigi pikaajaline investeerimistarkus ütleb meile, et eriti just noortel oleks mõistlik raha kasvatamisel võtta tururiski ja panustada raha maksimaalselt aktsiatesse. Tuleva soovituse mõjul loositakse praeguseks kõik noored, kes pole ise teise samba fondi valikut teinud, madala kuluga indeksifondidesse, kus võib loota parimat pikaajalist tootlust.
 4. Tuleva kogus juba 2017.aastal allkirju, et viia pensionisüsteemis olulised muudatused Riigikogu päevakorda. Oma panuse andsime ka osaledes hilisemates pensionireformi puudutavates aruteludes. Kõige suurem rõõm on selle üle, et reformi tagajärjel sai korda tehtud pikalt probleemiks olnud pensioni väljamaksete kord, mis tänaseks on palju paindlikum ning lubab pensionikogujal endal oma raha üle paremaid otsuseid teha.

Pensionisüsteem pole aga kunagi valmis ja jooksvalt annab kogumist paremaks teha. Seetõttu panustab Tuleva tiim koos Tuleva liikmetega jätkuvalt igal võimalusel pensionikogujate hääle kuuldavaks tegemiseks. Suhtleme igapäevaselt pensionikogujatega, et nende muresid kaardistada. Sõnastame nendest konkreetsed ettepanekud vajalikeks muudatusteks ja aitame pensionikogujatel süsteemi paremini mõista. Seda nii oma blogis, kirjades kui meedias oluliste aruteluteemade kohta kirjutades.

Me teame, et meie kogumispensionide süsteem on jätkuvalt tarbetult keerukas ning kahjuks lisas pensionireform keerukust juurdegi. Keerukus takistab inimestel aga otsuste tegemist ja kogumisel on selle tulemuseks pidev edasilükkamine.

Riigil on sel sügisel plaanis avaldada pensionisüsteemi jätkusuutlikkuse analüüs ja sellega kaasnevad soovitused seaduste muutmiseks. Hoiame sellel protsessil silma peal, et peamiselt just kolmandasse sambasse kogumise tingimused paremaks teha. Kolmanda samba tulumaksuvabastuse ülempiiri tõstmine, sissemaksete lihtsustamine ja tööandja võimalus kogumist toetada, on kindlasti asjad, mis kogumist tulemuslikumaks muudaksid.

Kõikide nende muudatuste elluviimisel on olnud oluline roll Tuleva liikmete toel. Kui sooviksid ka omalt poolt toetada pensionikogujatele paremate tingimuste eest seismist, siis ootame sind Tuleva ühistu liikmeks. Loe liikmelisuse ja ühistu kohta täpsemalt.

[Uuendatud 2024] Saa tulumaks tagasi: kui palju võiksid III sambasse investeerida?

Aasta lõpus on kaval selle aasta sissetulekud üle vaadata ja välja arvutada, kas saaksid kolmandasse sambasse raha juurde paigutades veel rohkem tulumaksu tagasi.

Oluline:

 • Kolmandasse sambasse saad igal aastal tulumaksuvabalt paigutada kuni 15% oma brutosissetulekust, aga mitte rohkem kui 6000 eurot. Tark on maksusoodustus maksimaalselt ära kasutada. Veel rohkem kolmandasse sambasse panna pole mõtet.
 • Maksuarvestus käib kalendriaasta põhiselt ja sissemakse kuupäeva järgi. Selleks, et maksed kajastuksid automaatselt tuludeklaratsioonil, peab raha jõudma sinu kolmanda samba kontole Pensionikeskuses hiljemalt 29. detsembril.  Sissemakse tegemiseks logi sisse siit.
 • Kui sa ei ole kindel, kui palju oled sel aastal kolmanda samba pensionifondidesse juba kandnud, saad sellest lihtsalt ülevaate Tuleva kontole sisenedes. Kui oled lisaks paigutanud raha ka mõnda kolmanda samba kindlustustootesse, pead infot küsima kindlustusfirma käest.

Maksuvabastus annab sinu rahale vahva võimenduse.

Kolmandasse sambasse saab maksuvabalt säästa maksimaalselt 15% brutosissetulekust. Kui teed sissemakseid netosissetulekust, saad sellelt summalt kevadel tulumaksu tagasi. Neile, kelle sissetulek on üle 40 000 euro bruto, on maksimaalne aastane sissemakse kolmandasse sambasse kuni 6000 eurot.

Kuigi ei ole ühtegi takistust, miks kolmandasse sambasse ei saaks kanda rohkem raha, siis ei ole seda mõistlik teha. Põhjuseks on kolmanda samba maksuarvestuse loogika – tulevikus võetakse väljamaksetelt automaatselt tulumaks maha, ehk kui oled sisse kandnud raha, mille pealt ei ole tulumaksu tagasi saanud, siis maksustatakse see raha välja makstes topelt. Ainus erisus on siis, kui hakkad raha välja võtma fondipensionina, mida maksustatakse 0% määraga.

Selleks, et maksimaalselt tulumaksusoodustust ära kasutada, on mõistlik üle vaadata, mis täpselt brutosissetuleku sisse kuulub ja kontrollida, kui palju erinevate sissetulekuallikate koguarvestuses kolmandasse sambasse panustada võid.

Palk

Peamiselt panustavad inimesed III sambasse raha oma palga arvelt. Kui su igakuine palk on kuust kuusse võrdne, siis on 15%-lise sissemaksu suuruse välja arvutamine lihtne. Võid selleks kasutada Tuleva kodulehel asuvat kalkulaatorit, mis võtab arvesse ka 654-eurose maksuvaba tulu mõju.

Kui sinu palga suurus on aasta vältel kõikunud, siis on mõistlik kontrollida üle oma sissetulekute info maksuameti lehelt (menüüst “Registrid ja päringud” vali “Minu sissetulekud”) või palu oma töökoha raamatupidajalt täpset infot selle kalendriaasta väljamaksete kohta.

Oluline on tähele panna, et palga juhul kehtib kassapõhine arvestus ehk sissetuleku laekumise kuupäev. Kui detsembrikuu palk makstakse sulle välja detsembrikuu sees, siis läheb see veel käesoleva aasta tulu arvestusse. Kui detsembrikuu palk makstakse välja jaanuaris, siis läheb see juba järgmise aasta tulu arvestusse.

Kui sa oled tööandjale teinud avalduse kolmanda samba sissemaksete tegemiseks otse brutopalgast, võid ka need üle vaadata. Võibolla on sul muid tulusid, mille arvelt saad teha veel kolmandasse sambasse lisasissemakse? Nagu ikka: maksimaalse maksuvõidu saad, kui sinu sissemaksed (nii tööandjalt otse laekunud kui sinu poolt tehtud kokku) moodustavad ei vähem ega rohkem kui 15% sinu aasta brutosissetulekust ja mitte üle 6000 euro.

Toetused

Kõige levinumad riigipoolsed toetused, mida kolmanda samba puhul arvesse võtta, on rasedus- ja sünnituspuhkusele minnes välja makstud toetus ning igakuine vanemahüvitis. Kuna mõlema toetuse puhul peetakse kinni tulumaks (näed seda infot ka maksuametis), siis lähevad nad kolmanda samba mõistes brutotulu arvestusse. Vastupidiselt eelnevale kahele ei lähe brutotulu arvestusse näiteks igakuine 80-eurone lapsetoetus, sest sealt ei ole tulumaksu kinni peetud.

Kõige olulisem ongi aru saada, kas laekunud rahalt on tulumaks kinni peetud. Näiteks kvalifitseeruvad brutosissetuleku alla ka honorarid või muud eraisiku tulumaksuga maksustatud toetused ja tulud. See, kas tulult on kinni peetud sotsiaalmaks või mitte, ei ole III samba tuluarvestuse mõttes oluline.

Investeerimis- ja üüritulu

Veidi keerulisemaks läheb investeerimistulu kokku lugemine. Erinevalt palgatulust ja toetustest ei ole suurt osa investeerimistulust maksuametis enne aasta lõppu näha ja pead oma sissetulekutest ise ülevaate tegema.

Kõige tavapärasem intressitulu, mida inimesed eraisikuna saavad, tuleb ühisrahastusse investeerimisest. Selleks, et välja arvutada, kui palju võid lisaks kolmandasse sambasse panustada, pead vastavast portaalist välja võtma aastaaruande või ülevaate teenitud intressitulust. Selle põhjal saad välja arvutada 15%-lise osa, mille võid kolmandasse sambasse kanda. Maksuameti sissetulekute tabelis võid näha ka pangahoiustelt saadud intressi – ka see läheb tulu arvestusse!

Kui annad eraisikuna kinnisvara üürile, siis üüritulu kokku arvutamine võiks olla lihtne eeldusel, et üüritulu on igakuiselt võrdne. Kui tegeled lühiajalise rendiga (nt AirBnB, Booking), siis tasub vastavatest portaalidest sissetuleku väljavõte võtta. Tasub ka tähele panna, et pikaajalise üüri ja lühiajalise üüri maksuloogika on erinev, ühe puhul (pikaajalisel) kokkuvõtlikult 16% ja teisel (lühiajalisel) ikka 20%.

Aktsiate puhul on olukord veidi keerulisem, sest maksunüansse on veidi rohkem. Kui oled väärtpabereid võõrandanud (aktsiaid müünud), siis brutotulu arvestusse läheb see ainult siis, kui sa investeerimiskonto süsteemi ei kasuta. Kui oled deklareerinud aktsiaid hoidva konto investeerimiskontona, siis ei saa seda tulu arvesse võtta.

Keerukam on lugu ka dividendidega – kui tegemist on dividendidega, mille puhul väljamaksja on täies mahus tulumaksu ise kinni pidanud, siis see brutotulu hulka ei lähe (kui näiteks omad ettevõtet ja oled omanikuna dividende maksnud).

Samuti ei lähe arvesse börsiaktsiatelt saadud dividendid, millelt kinni peetud 20% tulumaksu ettevõttelt väljamakse hetkel. Küll aga lähevad tuluarvestusse korduvdividendid, mille puhul 7% maksumääraga lisakinnipidamine tehtud. Kolmanda samba mõistes tuluallikate nimekirja leiad ka Maksuameti lehelt.

Uue dividendikorra puhul, kus on lubatud dividende erinevalt maksustada (osa 20%-lise ja osa 14%-lise määraga), siis 14%-lise määraga maksustatud dividendide puhul 7%-liselt eraisiku poolt maksustatud osa loetakse brutotulu hulka. Ka madalama maksumääraga dividendid võetakse maksusoodustuse piirmäära arvestamisel arvesse. Siin tuleb ka arvutamisel tähelepanu pöörata maksumäärade erinevusele. Kahjuks ei ole siinkohal ei maksuametilt ega Pensionikeskuselt selget juhist tulnud, kuidas täpselt seda tulu välja arvutada.

Soovin küsida