Tuleva tiimis puhuvad uued tuuled: Erko ja uued juhid tulevad, Mari ja Kristel lähevad

Jaga sõbraga:

Tuleva on kasvanud väikesest algatusest üheks Eesti suurimaks penisonifondiks, kuid siin meie ambitsioon veel ei peatu. Viimase 1,5 aasta jooksul on praegune Tuleva tiim teinud kõvasti tööd uue strateegia ning järgmise ambitsioonika sihi – 100 000 sihikindla koguja – defineerimisel. Selle töö käigus selgus, et lisaks liikmetele ja kogujatele peab kasvama ka Tuleva enda tiim.

Tuleva esimese peatüki ühed kirjutajad Mari ja Kristel on liikumas edasi. Tuleva teise peatüki kirjutamiseks liitub täiskohaga Tuleva tiimiga Erko, kes on olnud laiendatud tiimi osa Tuleva sünnist saati. Küsisime lahkujatelt mälestusi ja soovitusi ning uuelt tulijalt kes ta on ja mis ta teha plaanib.

Tuleva operatsioonide juht ja juhatuse liige Mari Kuhi – kuue aastaga 3000lt kogujalt 64 000 kogujani

Mari, oled Tulevas olnud 6 aastat. Mis selle ajaga tehtud sai?

Kõige väljapoole paistvam on see, et olin Tuleva III Samba Pensionifondi projektijuht. Tänaseks on meie III sambast saanud Eesti suurim III samba fond.

Samuti väga oluline ülesanne, mis kõrvaltvaatajale kohe silma ei hakka on see, et hoolitsesin selle eest, et meie klientide vara oleks turvaliselt ja vastavalt reeglitele hoitud. Tuleva on selle peaaegu kuue aastaga kasvanud kolme tuhandelt kogujalt 65 tuhande kogujani ning varade mahult 30. miljonilt poole miljardini. Ehitasin pideva kasvu taustal üles meie finantsaruandluse ja backoffice süsteemid ning protseduurid.

Panin kokku tugeva ja toimeka backoffice naiskonna, suured tänud Karola, Viktorija, Liis ja Marju! On kellele teatepulka edasi anda.

Sa tulid Tulevasse alguses kontrolleriks ja said peagi Tuleva juhatuse liikmeks, oled täna operatsioonide- ja finantsjuht. Mis hetk sinu Tuleva karjääris on olnud kõige õpetlikum?

Ära lõpeta kunagi õppimist – inimene ja tema oskused ning kogemused ei saa kunagi nö valmis. Arvan, et õppetunde tuleb näha kõiges, ka väiksemates igapäevastes tegemistes ja suhtlemistes. Alati on midagi, mida saab paremaks teha, teisiti teha või on midagi, mis polegi enam vajalik. Tuleb avatult mõelda ja osata kuulata ning märgata.

Oled Tulevas lansseerinud III samba kogumisfondi, toimetanud Finantsinspektsiooniga ja teinud veel igasuguseid vähem ja rohkem põnevaid asju. Mis on kõige ägedam asi, mis sa Tulevas teinud oled?

Alustan sellest, et Tuleva idee ise ongi äge – kuigi pangad, kellel on suur tiim taga, jõudsid faktiliselt indeksifondi loomisega veidi ette, siis ideeliselt pean Tulevat madalate kuludega pensioni-indeksifondide maaletoojaks.
Kitsamalt vaadates oli selle kuue aasta jooksul veel äge see, et siin sain teha kõike ideest teostuseni, süsteemide loomisest väiksemate detailideni ning programmeerimisest avalike esinemisteni. Tulevas on vist vähe valdkondi, kus ma vähem või rohkem poleks kaasa löönud. Hea näide on jällegi III samba fondi loomine – sain lisaks fondi tegevusloa hankimise võib-olla mitte nii huvitavatele protseduuridele oma panuse anda ka toote arendamises ning meie uut fondi konverentsidel ja raadiosaadetes tutvustada.

Oled Tuleva hingeeluga sügavuti kursis. Mis sa arvad, kuhu Tuleva 10 aasta pärast jõudnud on?

Loodan, et Tuleva on 10 aasta pärast suutnud tulevikuks kogumise vajalikkuse veelgi rohkemate inimeste teadvusse ja reaalsetesse tegudesse tuua ning enamus Eesti inimesi kogub oma tulevikuks laiapõhjalistes madalate kuludega indeksifondides.
Usun, et ka Tuleva enda eesmärk 100 000 sihikindlat kogujat on selleks ajaks ammu saavutatud ning Tuleva on leidnud mõne muu huvitava ja vajaliku valdkonna mida ühistulise vormi abil jällegi inimestele arusaadavamaks ja paremaks teha.

Tuleva kasvu-, sisu- ja kommunikatsioonijuht Kristel Raesaar – Tuleva teavitustöö ja investorharidus on täitsa omamoodi. See on aus, läbipaistev ja intelligentne.

Sa pole ametlikult Tuleva asutajate seas, kuid sellegi poolest oled kandnud Tuleva sünni ja kasvamise juures olulist, just nagu ristiema rolli. Mis on olnud kõige meeldejäävam hetk?

Tuleva ristiisa on tegelikult kaasasutaja Daniel Vaarik. Tema pakkus välja nime, mis täna tähistab meie tiimile ja liikmetele ühelt poolt julgelt tulevikku suunatud sihikindlust ja teiselt poolt kahe jalaga maa peal seisja mõtteselgust.

Üks näide paljudest meeldejäävatest momentidest on Tuleva esimesed arendussprindid. Meie liikmetest tipparendajad – teiste seas Erko – aitasid meil nädalatega ära teha töö, mis mõnes suurettevõttes võib võtta aasta.

Et tegutseda võimalikult täpselt ja vilkalt, käis tiim Telliskivi Loomelinnaku kontorites ja kohvikutes iga päev kasutajateste tegemas, laptopid kaasas. Minu jaoks oli see põnevalt järsk õppimiskõver. Õhtuti lugesin raamatust agiilse juhtimise kohta ja hommikul oli kohe praktika.

Koos tuli leida lahendused kasutajateekonna loomiseks, kus ühelt poolt infomüra ei saaks takistuseks ja teiselt poolt annaksime inimestele kohe uued hädavajalikud teadmised, mis paneks aluse sihikindlale kogumisele.

Meie põhimõte oli algusest peale, et pensionifondi vahetamine ei tohi olla impulssotsus. Tööstusharu nimi pole ju asjata finantsvahendus. Enamus vahendajaid teenib just selle pealt, et inimesed ringi rapsides võimalikult palju tehingutasusid maksaksid. Pikaajalisele investorile on seevastu palju kasulikum valida madalate kuludega laiapõhjaline fond ja siis sisuliselt tuima järjekindlusega sinna iga kuu juurde investeerida.

Kogukonnajuhina on sul kindlasti hea sissevaade – kuidas on Tuleva liikmed algusaastate ja tänasega võrreldes muutunud?

Tuleva kogukond on muutunud laiapõhjalisemaks ja saanud palju targemaks koos meiega.

Esimeste liikmete seas oli vast kõige rohkem neid, kellel oli juba varem suur huvi investeerimise vastu, aga kes polnud pensionifondi kunagi oma portfelli osana isegi märganud. Kõrged tasud ja kohustus kogutud vara kindlustusseltsile anda, tegi teise samba paljude silmis peaaegu et mõttetuks.

Teiseks oli palju inimesi, kes tundsid isiklikult Tõnut või teisi asutajaid, ja leidsid, et kui nemad juba midagi teevad, tasub õlg alla panna. Kolmandaks oli ka “protestihääli”, keda võlus võimalus nö “Rootsi pankadele keskmist näppu näidata.”

Tuleva liikmeskond oli ja on ägedalt mitmekesine. See on suur tugevus. Polariseerumise ajastul on üsna harvad kooslused, mis ei ühenda ainult ühtemoodi mõtlejaid. Olen veendunud, et just erinevaid inimesi ühiste eesmärkidega siduvad kogukonnad on samas oluliselt arenemisvõimelisemad.

Tuleva kogukond ongi kasvanud üksteist vastastikku toetavate inimeste endi mõjul. Esimesed liikmed on teinud teavitustööd lähedaste ja sõprade seas, need omakorda kaasanud järgmisi inimesi jne. Oleme tähele pannud, et just oma lähikonna teadlikel arvamusliidritel on väga tähtis roll. Kriitilistel hetkedel lähevad inimesed nõu küsima pigem sõbralt või kolleegilt, kelle arvamust on põhjust usaldada.

Sellepärast oleme väga oluliseks pidanud tõesti sisulist, mõtestatud infovahetust. Me ei raiska raha ega aega kõlavate, aga sisutühjade reklaamide väljamõtlemisele. Kaubanduskeskuses võib ju asjalik müügimees inimese “õigetele nuppudele vajutades” kinni püüda, aga ühele juhuotsusele järgneb kergesti teine ja kolmas. Kokkuvõttes on selline ringi sahmimine inimesele kahjulik ja fondivalitsejale endale väga kulukas. Ja kes kulud kinni maksab? Ikka selle fondivalitseja kliendid ise.

Sinu rolli sisulised ülesanded lähevad edasi hetkel värbamises olevale turundus- ja kommunikatsioonijuhile. Mis soovitused sa talle kaasa paned?

Me Tulevas oleme siiani väga selgelt öelnud, et me turundusega ei tegele. See ei tähenda, et me poleks algusest peale strateegiliselt oma kogukonna kasvatamisele keskendunud.

Sõnadel on jõud ja turundus on mingis mõttes ära lörtsitud sõna, ehkki selles vallas on suurepäraseid tegijaid ja säravat loomingulisust. Aga halbade praktikate tõttu seostub turundus sageli väsinud rutiinide ja kohati ka eetiliselt kahtlaste praktikatega. Tulevas oleme endale seadnud raskema ülesande: me ei püüa korrata juba kusagil tehtud-nähtud mudelit, vaid leiutame ja arendame iga päev uut. See tähendab ka, et õpime teavitustööd ja investorharidust täitsa omamoodi tegema – ausalt, läbipaistvalt ja intelligentselt.

Pole mõtet arvata, et kõik peavad pühendama pool elu “finantskirjaoskuse” arendamisele – arhitektidel, õpetajatel ja arstidel on paremat teha kui pensionisammaste nüansse uurida. Me ei tohi ka kunagi püüda rääkida ülalt alla mingite anonüümsete lollpeadega, kes “nagunii millestki aru ei saa”. Selged sõnumid ei tohi kunagi muutuda banaalseteks hüüdlauseteks. Ja meie turundus ei tohi viidata ühesuunalisele suhtlusele.

Tulevat tuuakse sageli positiivse näitena kogukonna ja väärtuste põhise ettevõtte ehitamisel. Mida soovitaksid nendele, kes sooviksid Tuleva eduloost õppust võtta?

Inimesed pole rumalad ja ettevõte saab arengus toetuda kogukonnale, kui on algusest peale selge, mis väärtust see ettevõte Tulevale loob. Brändid armastavad ennast positsioneerida kangelasena. Tuleva ei ole kangelane. Me ei päästa abituid ohvreid. Meil ei ole varuks ühtegi trikki, mis võluväel ilma ohverduse ja riskita rikkaks teeks.

Meie kogujad on kangelased. Me kõik loobume täna millestki, et panna osa oma sissetulekust kõrvale ja luua paremad võimalused oma tuleviku-minale. See pole kerge. Me ostame iga kuu järjekindlalt maailma juhtivate ettevõtete aktsiaid juurde, ehkki teame, et meie vara väärtus ei liigu muutlikel turgudel alati tõusujoones. Ka see pole kerge.

Tuleva on oma kangelastele kapitali kogumise teekonnal arukaks mentoriks, kes julgustab õigel kursil püsima, hoiatab saatuslike vigade eest ja näitab vajadusel teelahkmel suunda.

Tulevas kogujad ei ole Tuleva loo osa. Tuleva on osa meie kogujate loost.

Tuleva ei ehita oma kogukonda selleks, et Tuleva bränd oleks tugevam. Me kasvatame oma brändi, et meie kogukond oleks tugevam. Sest mida rohkem inimesi koos teadlikumalt ja sihikindlamalt oma tuleviku heaks kapitali kogub, seda jõukam ja jätkusuutlikum on Eesti ühiskond.

Tuleva uus toote- ja tehnoloogiajuht Erko Risthein: Tulevas on võimalik mul enda ambitsiooni ellu viia ehk aidata võimalikult palju inimesi finantskindlustundeni

Erko, tegelikult sa oled Tulevaga seotud olnud praktiliselt selle sünnist saadik. Tee palun meile põgus ülevaade, mis on tänases Tulevas sellist, millel on sinu sõrmejäljed peal.
  • Tuleva rakendus, mille läbi saab 2. sammast Tulevasse tuua, 3. sammast Tulevasse tuua, Tuleva ühistu liikmeks hakata, näha oma pensionikonto ja tasude ülevaadet, näha oma isiklikku tootlust jne. Kood on Githubis üleval. Iga arendaja võib koodi vaadata ja Pull Requeste saata.
  • Kiire arendusmetoodika – igal arendajal on võimalik oma muudatused minutitega kasutajateni viia. Selline kiire arendusmetoodika korreleerub ettevõtte ärieduga.
  • Lean startup põhimõtted – teeme asju, mis on olulised, ärme raiska aega asjadele mis väärtust ei loo. Kuidas terve ettevõttena sprintidena tööd teha.
Otsustasid just nüüd astuda Tulevasse aktiivsele positsioonile. Miks?

Tuleva missioon on mind alati kõnetanud. Usun, et maailma aktsiaindeksisse investeerimine on inimestele kõige parem valik. Ja mitte ainult mina ei usu seda, vaid ka mitmed finantsökonoomikas Nobeli preemia saanud teadlased. Tulevas on võimalik mul enda ambitsiooni ellu viia – aidata võimalikult palju inimesi finantskindlustundeni. Mul on nii finantsteadmised kui tehnoloogia teadmised.

Mis sinu varasemast töökogemusest on üle toodav Tulevasse?

Olen aidanud ehitada ettevõtteid nagu Wise, Salv, Pactum ja mitmeid muid iduettevõtteid. Peamiselt tootearenduse ja tehnoloogia rollides. Palganud inimesi, pannud kokku tootemeeskondasid, kes on mõõdikutes suurt mõju avaldanud. Rääkinud palju kasutajatega, teinud kasutajatestimisi, uurinud andmeid, kuidas toodet inimestele arusaadavamaks ja mugavamaks teha.

3 olulist artiklit

Vaata kõiki artikleid

Kui palju sina kõrgete tasude tõttu kaotad?

Juhend aitab sul 5 minutiga fondi vahetada ilma pikemalt ekslemata. Fondivahetus on kõigile tasuta.

Soovin küsida