Tere tulemast Tulevasse, Karoliina ja Mirko!

Jaga sõbraga:

Veebruaris lahkus Tulevast meie teavitustegevuste eest hoolitsenud Johanna. Samuti lõpetasime koostöö mõne pikalt meid aidanud teenusepakkujaga. Nende ülesanded võtsid üle Karoliina ja Mirko. Nagu on uute tiimiliikmete lisandumisel tavaks saanud, küsisime neilt mõlemalt mõned küsimused.

Mirko Pops

Räägi veidi endast, mida oled varasemalt teinud? Mis on sellest üle toodav Tulevasse?
Olen tegutsenud turunduse alal juba üle 16 aasta – alustasin meediaagentuuris Inspired, kus ladusin tugeva meediamaastiku tundmise aluse ning seejärel spetsialiseerusin digimeedia peale agentuuris Mediabrands Digital. Ajaliselt mul väga vedas, sest sain nii-öelda üles kasvada Facebooki ja Google’iga, kui need olid veel suhteliselt uued kanalid. Lisaks olin üle viie aasta Postimehes, kus aitasin hallata reklaamiserverit ning toetasin veebimüügi tiimi. Ehk minu eelnev kogemus on pigem tehnilise külje poolde kaldu ja loodetavasti saan seda know-how`d Tuleva jaoks tööle panna.

Mis on olnud sinu senine kokkupuude Tulevaga? Miks otsustasid Tuleva tiimiga liituda?
Tuleva tegemisi olen jälginud juba kohe algusest ja mulle meeldis, kuidas hakati lammutama ja muutma paremaks süsteemi, mis oli alguses tegelikult kogujavaenulik. Tuleva initsiatiivil tehtud muudatused ja info jagamine mõjutas ka mu enda rahalist käitumist ning kogumist. Tuleva inimeste jagatud infost ja lugudest mõjutatult olen ise paljuski oma investeerimisportfelli muutnud ja jõudnud arusaamisele, kui oluline on tegelikult investeerimisel detailide (nagu kasvõi tasude) jälgimine ning järjepidevuse hoidmine. Sellest ajendatult tundsin, et Tuleva on õige koht, kus viia edasi nii enda arengut kui ka panustada vastu.

Kuidas sa ise investeerid?
Alustasin investeermisega oma 20ndate keskel Benjamin Grahamit ja Peter Lynch’i lugedes ning proovisin oma kätt üksikaktsiatega, aga numbritest tuli üsna konkreetselt välja, et see ei ole tegelikult mõistlik. II sammas on mul olnud indeksis kohe, kui need loodi ning sain üsna kiiresti aru, et järjepidevalt indeksisse panustamine on tegelikult kõige mõistlikum viis, kuidas oma raha kasvatada. Tuleva III sambasse olen panustanud nüüd üle viie aasta ja saanud aru, kui oluline on hoida järjepidevat joont ning lasta lihtsalt ajal teha oma tööd – III samba püsimakse nupule vajutamine on üks finantsiliselt kõige targemaid otsuseid, mida enamus meist tegelikult teha saavad. Minu jaoks on II ja III sammas väga maksuefektiivsed investeerimisviisid (kui need on madala kuludega indeksis) ja alati peaks alustama neist ja alles siis mõtlema teistele investeeringutele. Lisaks on mul investeerimisportfell, millest samuti panustan valdava enamuse indeksisse.

Kui saaksid endale jätta alles ainult ühe raamatu, mis see oleks?
See oleks üks science-fiction/fantaasia lühijuttude kogumik nimega The Stories of Your Life and Others”, mille kirjutas Ted Chiang.

Karoliina Kruusmaa

Räägi veidi endast, mida oled varasemalt teinud? Mis on sellest üle toodav Tulevasse?
Minu taust on peamiselt kommunikatsiooni vallas ning tahan end kutsuda sõnumiseadjaks – just selle termini võttis laiemalt kasutusse Tuleva üks asutajatest kommunikatsiooniekspert Daniel Vaarik. Vahetult enne Tulevaga liitumist töötasin Tartu Ülikooli genoomika instituudis ja Eesti geenivaramus. Nii sain aidata kaasa, et avalikus inforuumis kõlaks selgemalt teaduspõhine vaade, eriti teemades, mis puudutavad kasvõi otsapidi geneetikat (koroonast mikrobioomini ja vaimsest tervisest eestlaste juurte otsimiseni). Teadus, nagu ka finantsteemad võivad esmapilgul jääda paljudele igavaks ja kaugeks. Mina püüan leida viise, kuidas muuta need erinevate kogemustega inimestele kõnekaks ja arusaadavaks.

Mis on olnud sinu senine kokkupuude Tulevaga? Miks otsustasid Tuleva tiimiga liituda?
Kogun Tulevas nüüd juba umbes viis aastat, aga liikmeks astusin tegelikult üsna hiljuti. Tuleva missioon ja senised teod selle elluviimiseks on olnud inspireerivad. On vähe ettevõtteid, kes võtnud käsile mõne kehva süsteemi korraliku raputamise ja nii muutnud paljude inimeste tuleviku paremaks. Ma tahan aidata kaasa, et Tuleva jõuaks oma sõnumitega enamate Eesti inimesteni, kes tahavad oma rahalist heaolu kindlustada. Nii oleks meil lihtsalt parem ühiskond.

Kuidas sa ise investeerid?
Nagu paljud alustajad, hakkasin ka mina väikeste summadega investeerima esialgu ühisrahastusplatvormidel ja Balti börsil. Üsna kiiresti sain aru, et laenuprojektide või aktsiate analüüsimine jätab mind üsna külmaks. Õnneks ei visanud ma lusikat nurka, vaid jõudsin tõdemuseni, et kogumine ja investeerimine peab olema võimalikult automaatne ja mugav, et saaksin keskenduda asjadele, mis mulle meeldivad ja milles olen parem. Seetõttu on nüüd minu portfelli tuum indeksfondides, muuhulgas kasutan muidugi ära teise ja kolmanda samba võimalused.

Kui saaksid endale jätta alles ainult ühe raamatu, mis see oleks?
Kui praegu valida tõesti ainult üks, siis jätaksin praktilise valikuna ÕS-i ehk „Eesti õigekeelsussõnaraamatu”. Võiksin seda vabalt ka igavuse hetkel sirvida.

3 olulist artiklit

Vaata kõiki artikleid

Kui palju sina kõrgete tasude tõttu kaotad?

Juhend aitab sul 5 minutiga fondi vahetada ilma pikemalt ekslemata. Fondivahetus on kõigile tasuta.

Soovin küsida