Mida tähendavad muudatused Tuleva fondide tingimustes, prospektis ja põhiteabes?

Jaga sõbraga:

Töötame Tulevas selle nimel, et iga inimene saaks valida pensionifondi iseseisvalt ja informeeritult. Pärast esimest tegutsemisaastat vaatasime üle meie fondide tingimused ning leidsime, et parema arusaadavuse huvides oleks üht-teist mõistlik täpsustada.

Ametliku teate ning muudetud tingimuste, prospekti ja põhiteabe dokumentide uued sõnastused ja muudatuste mõju analüüsid (muuhulgas uue sõnastuse võrdluse vanaga) leiad siin.

Mis ja miks muutus?

1. Investeerimisstrateegia jääb samaks

Kõigepealt olgu öeldud, et nii meie fondide investeerimispoliitika kui ka mudelportfellid jäid samaks, seega sisuliselt ei muutu Tuleva pensionifondide investorite jaoks midagi. Tehtud muudatused on täpsustavad.

2. Täpsustasime võrdlusindeksi järgimise põhimõtteid

Tuleva pensionifondide eesmärk on saavutada oma võrdlusindeksi(te)ga võimalikult sarnane pikaajaline tootlus. See oleks kõige lihtsam, kui me ostaks fondi lihtsalt meie võrdlusindeksit järgivate indeksifondide osakuid. Kuid tihti hoiame kulud madalamal (ja seega loome eeldused paremaks tootluseks), jäljendades indeksit osade kaupa.

Näiteks on meie portfellis MSCI ACWI indeksit järgivate fondide asemel eraldi MSCI World ja MSCI Emerging Markets indeksit järgivad fondid. Lisaks, mõnikord jäljendab meile kättesaadav indeksifond meie võrdlusindeksi asemel mõnd peaaegu sarnast indeksit. Näiteks, MSCI ACWI asemel FTSE All-World indeksit, mille koosseis (ja seetõttu ka tootlus) on peaaegu indentsed. Indeksi järgimise saavutamiseks ei pea investeerima täpselt samadesse väärtpaberitesse, mida loetlevad võrdlusindeks(id), lisaks ei pea iga portfellis olev fond eraldivõetuna võrdlusindekseid järgima, vaid portfell tervikuna.

Muutsime tingimuste sõnastust, et see oleks üheselt mõistetav. Kuigi fondide mudelportfellides muudatusi ei tehtud, siis loeme antud muudatuse siiski oluliseks, sest täpsustatud sõnastus muudab fondide investeerimispiiranguid (sh lubatava vara loetelu).

3. Fondi vara viiakse edaspidi mudelportfelliga vastavusse üks kord aastas

Varem nägid meie tingimused ette, et fondide vara viiakse vastavusse neli korda aastas. Kuna me jälgime niigi iga päev fondi riskilimiitide vastavust seadusele, ei anna sagedane vara koosseisu vastavusse viimine mudelportfelliga tegelikult indeksi järgimise täpsusele midagi juurde, küll aga suurendab fondi administreerimisega seotud kulusid. Sellepärast teemegi seda edaspidi üks kord aastas (vahetult peale teise kvartali lõppu).

Tuletame meelde, et alates 1. aprillist 2018 langetas BlackRock meie aktsiafondi tasusid, tänu millele saime Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondi jooksvad tasud langetada senise 0.5% pealt 0.47%-le.

Selgitav sõnastik:

Mis on võrdlusindeks?

Väärtpaberiindeks on lihtsalt üks kujuteldav väärtpaberiportfell ehk nimekiri, mis sisaldab väärtpaberite nimesid ja osakaale. Neid nimekirju on palju – kõige tuntumad indeksite koostajad on S&P, MSCI ja Financial Times.
Indeksi väärtused aitavad investoril võrrelda, kuidas on tema enda portfellil läinud võrreldes kas mingi konkreetse segmendi või üldise turu keskmise tootlusega (ehk indeksiga). Tuleva pensionifondid on välja valinud indeksid, mille tootlust püüame jäljendada, seega valitud indeksid on Tuleva pensionifondide võrdlusindeksid.

Mis on mudelportfell?

Mudelportfell on nimekiri väärtpaberitest, kuhu võib fondi vara investeerida. Lisaks väärtpaberi nimele ja koodile on mudelportfellis ära toodud ka nimekirjas olevate väärtpaberite osakute osakaal fondi varas. Seega investeerime Tuleva pensionifondide vara ainult mudelportfellis olevatesse väärtpaberitesse ja investeerimisel jälgime mudelportfellis toodud osakaalusid.

Mis on jooksvad tasud?

Jooksvad tasud ehk kogukulu näitab kõiki tasusid kokku, mis igal aastal pensionikoguja varast maha lähevad. Lisaks pensionifondi valitsemistasule (Tuleva fondides 0,34%) sisaldab kogukulu ka allfondide tasusid ja tehingukulusid.

Ehkki rahandusministeerium on juhtinud tähelepanu, et fonditasude võrdlemisel on tähtis jälgida just jooksvaid tasusid, mitte ainuüksi valitsemistasu, peidab enamik fondivalitsejaid miskipärast täna selle olulise näitaja fondidokumentide tagumistele lehekülgedele. Samuti ei leia veel jooksvate tasude võrdlust pensionikeskuse lehelt. Kõigi Eesti pensionifondide jooksvate tasude võrdlust näitab kalkulaator Tuleva avalehel.

Loe lähemalt, miks pensionifondi kulud sinu vara nii palju mõjutavad.

3 olulist artiklit

Vaata kõiki artikleid

Kui palju sina kõrgete tasude tõttu kaotad?

Juhend aitab sul 5 minutiga fondi vahetada ilma pikemalt ekslemata. Fondivahetus on kõigile tasuta.

Soovin küsida