Tuleva otsib audiitorit 2018. majandusaasta auditiks

Jaga sõbraga:

Kogenud audiitor! Aita tagada, et meie aruanded kajastaksid Tuleva tegevust täpselt, läbipaistvalt ja arusaadavalt. Palume osalemissoovist märku anda 18. maiks ja pakkumisi ootame hiljemalt 25. maiks.

Tulundusühistu Tuleva on inimestele kuuluv varahaldusettevõte. Meie eesmärk on kasvatada oma liikmete vara, tehes kättesaadavaks paremad pikaajalise investeerimise tooted. Alustasime sellest, et käivitasime edukalt teise samba pensionifondid. Meil pole eemalseisvaid omanikke, kelle huvid võiksid sattuda klientide omadega vastuollu. Kõik, mida teeme, on Tuleva liikmete ja laiemalt kõigi Eesti inimeste jaoks, kes oma tuleviku jaoks regulaarselt säästes raha koguvad.

2017. aastal alustas tegevust ühistule kuuluv fondivalitseja Tuleva Fondid AS, kes käivitas kaasaegsed, madala tasuga II samba pensionifondid – Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond ja Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond. Nendes fondides kogub oma II samba pensionit juba üle 6000 inimese. Seega võib tänaseks täie kindlusega öelda, et paar aastat tagasi 22 asutaja idee – kui piisav hulk inimesi kokku tuleb, saame teha ilma kõrget lõivu küsivate vahemeeste abita just sellise pensionifondi, kus ise koguda tahame – on reaalsuseks saanud.

Tuleva on läbinud käivitusperioodi ning selleks, et meie liikmed saaksid tagada endale piisava sissetuleku pensionipõlveks, ei piisa teise samba fondidest. Ühistu on juba alustanud ettevalmistusi täiendavate kogumisvõimaluste loomiseks.

Tuleva erinevus tavalistest äriettevõtetest peegeldub ka meie aruandluses. Meil on 3700 võrdset liiget, kes on panustanud ühistu tegevusse erineval viisil – tuues oma vara ühistu pensionifondi, panustades ühistu fondivalitseja aktsiakapitali ning tehes ühistu heaks palgata tööd. Need panused määravad ära, kuidas ühistu jagab kasumit ning kuidas jaguneb ühistu kapital. Meil on abiks suurepärased raamatupidajad DStream Accounting OÜ-st ning rahvusvaheline audiitorfirma PricewaterhouseCoopers, kes aitasid meie tavapärasest pisut erineva aruandluse kokku panna ja vajalikke raamatupidamisreegleid arvestades võimalikult arusaadavaks teha.

Kutsume ka sel aastal osalema auditi pakkumises audiitoreid, kellele on südamelähedane ühistuline tegevus ning kes aitaks kaasa mõelda, kuidas meie tegevust ja aruandeid liikmetele lihtsalt, läbipaistvalt ja arusaadavalt esitada.

Lisaks väga headele erialastele teadmistele ootame audiitorilt:
 • meie ettevõttest arusaamist;
 • oluliste küsimuste lahendamist varajases auditi staadiumis;
 • sujuvat ja õigeaegset kommunikatsiooni;
 • kokku lepitud tähtaegadest kinnipidamist.
Auditi ajakava:
 • Vaheaudit novembris 2018
 • Lõppaudit 21.01 – 8.02.2019
 • Järeldusotsuste tähtaeg 8. veebruar 2019
Auditeeritavad aruanded:
 • TÜ Tuleva – väikeettevõtja aruanne, RTJ
 • Tuleva Fondid AS (fondivalitseja) – väikeettevõtja aruanne, RTJ*
 • Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond – IFRS aruanne*
 • Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond – IFRS aruanne*
 • Lisaks tuleb audiitoril koostada ja esitada Finantsinspektsioonile aruanne vastavalt Investeerimisfondide seaduse § 371 lõige 2 nõuetele.

Teata pakkumises osalemise soovist ja küsimustest hiljemalt 18. maiks aadressil [email protected]. Lõplikke hinnapakkumisi ootame samale meiliaadressile hiljemalt 25. maiks .

* – 2017 auditeeritud aruanded leiab lehelt tuleva.ee

3 olulist artiklit

Vaata kõiki artikleid

Kui palju sina kõrgete tasude tõttu kaotad?

Juhend aitab sul 5 minutiga fondi vahetada ilma pikemalt ekslemata. Fondivahetus on kõigile tasuta.

Soovin küsida