Tuleva fondide tasud langevad jälle!

Jaga sõbraga:

Mida rohkem on meid, Tulevas kogujaid, seda vähem maksame kõik tasudeks. See ongi Tuleva mudel. Meie varade maht on aasta algusest kasvanud 160 miljoni euro võrra ja seepärast saame jälle langetada fondide tasusid.

Tasud langesid alates 1. oktoobrist veel 0,02 protsendipunkti võrra kõikides meie fondides. Tuleva III Samba Pensionifondi tasud on nüüd 0.33%. 

 

Teises sambas kogujad maksavad tänasest Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondis tasudeks 0,35% ja Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifondis 0,39%. 

Tuleva liikmetele on kogumine veelgi kasulikum kui tasud näitavad. Meie maksame osa oma tasust iseendale – igaüks meist saab igal aastal liikmeboonusena tagasi 0,05% Tulevas teise ja kolmandasse sambasse kogutud vara väärtusest.

Tuleva on ülekaalukalt Eesti soodsaima keskmise tasuga fondivalitseja (1). Sellel on lihtne põhjus – meil on ainult head fondid. Konkurentidel on soodsate valikute kõrval valikus ka väga kõrge tasuga fondid.

Allikas: Rahandusministeeriumi pensioni statistikaülevaade 2022

Oluline on ka see, et Tulevas langevad tasud pidevalt. Nagu kevadel kirjutasime, on Eestis pensionifondide keskmised jooksvad tasud kahjuks tõusmas. Suurima mõjuga on kahe suurima II samba fondi jooksvate tasude kasv. LHV L tasude kasv on kahe aastaga 1,14 protsendilt 1,95 protsendini ning Swedbank 1970-79 fondi tasude kasv 0,65 protsendilt 0,77 protsendini. 

Miks tasud nii palju loevad?

Investeerimisfondide puhul kehtib lihtne seaduspärasus: mida vähem sa tasu maksad, seda rohkem tulust, mida su vara teenib, jääb sulle (1). Sellepärast on tasude langetamine sisuliselt ainus asi, mis kindlasti sinu vara tootlust parandab. Pensionifondide tasud on väljendatud esmapilgul tibatillukesena näivate protsentidena. Aga pika aja jooksul võivad kõrgemad tasud süüa sinu teisest ja kolmandast sambast kümneid tuhandeid eurosid – uuri lähemalt, kuidas.  

Eesti teise samba fondide võrdlemiseks kasuta meie tasude kalkulaatorit.

Miks me just nüüd tasusid langetame?

Tuleva tegutseb lihtsal põhimõttel – mida rohkem inimesi meiega koos kogub, seda väiksemad on vara investeerimisega seotud kulud. Me vaatame oma tasud regulaarselt üle. 

Samal ajal kui pankade fondivalitsejate mahud on teisest sambast lahkujate tõttu kukkunud, kasvab Tuleva võimsalt! Meie fondide maht on tänaseks üle 550 miljoni euro. Tuleva teise ja kolmanda samba fondides kogub juba üle 65 000 inimese

Seekord langevad kulud depootasude arvelt. Pensionifondid peavad hoidma varasid depositooriumis – pangas, mis hoiab fondi väärtpabereid ning teeb fondi eest tehinguid. See tähendab, et kogujate varad on alati eraldi hoitud fondivalitseja varadest. Sissemaksed lähevad alati otse depoopanka ja sealt edasi maailma väärtpaberiturgudele See aitab tagada varade turvalisust, aga samas küsivad depoopangad oma teenuste eest tasu. Kuna meie mahud on nii palju kasvanud, õnnestus meil leppida depositooriumiga kokku tasu alandamises. 

Töötame selle nimel, et tasusid edaspidi veelgi langetada. Ei riik ega konkurendid ei pea Tulevat tasusid langetama survestama. Meid sunnib seda tegema hoopis see, et Tuleva omanikud on samad inimesed, kes oma vara meie pensionifondides kasvatavad. Meie liikmetele on kasulik hoida kulud kontrolli all – tänu sellele saavad ka teised Tuleva kliendid kindlad olla, et meie fondides kogumine läheb ka tulevikus odavamaks. 

Mis Tulevat eristab?

Tuleva missioon on aidata inimestel oma tuleviku tarbeks tõhusalt ja enesekindlalt kapitali koguda, pannes regulaarselt raha kõrvale ja kasvatades sellega järjepidevalt osalust maailma suurimates ettevõtetes. Siin on põhimõtted, millest me lähtume, et seda saavutada: 

Ainult head fondid. Tulevas ei ole head tooted halbade vahele ära peidetud. On vahva, et tänaseks on ka pangad Tuleva eeskujul lisanud oma tootevalikusse mõistlikke, madala tasuga indeksfonde – paraku on nende huvides, et valdav osa klientidest maksaks vanades fondides kõrget tasu edasi. Ükski Tuleva klient ei maksa tasudeks rohkem kui 0,39%. 

Meie suurim fond on 0,35% tasuga Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond. Võrdluseks: Eesti suurimas pensionifondis LHV L maksvad kliendid fonditasudeks 1,95% ehk ligi 5 korda rohkem.

Kasv on tähtis. Mida suurem on meie fondide maht, seda väiksemad on kulud meie kõigi jaoks. 

Me oleme esimeste tegevusaastatega õppinud, et heade fondide Eestisse toomisest ei piisa. Selleks et järjest rohkem kogujaid kaasaegsed, madala tasuga indeksifondid üles leiaksid, peame aitama infomürast ja reklaamidest läbi vaadata. Eestile on Tulevast seda rohkem kasu, mida rohkem inimesi meie abiga targalt ja järjekindlalt raha kogub. 

Madalad tasud. Nagu öeldud, Tulevas kogumine läheb järjest soodsamaks ka edaspidi. See ei tähenda, et teiste fondivalitsejate valikust ei võiks ühelgi ajahetkel leida veel madalama tasuga fonde. Me Tulevas ei pea õigeks turunduse eesmärgil väiksemate fondide kulusid teiste klientide arvelt subsideerida. 

Miks me ise Tulevas kogume ja seda ka lähedastele soovime? Meiega kogudes võib lihtsalt iga inimene kindel olla, et tema fondid on Eesti soodsaimate seas ja et tasud langevad ka tulevikus. Võib kindel olla, et vara tootlus ei jää kunagi maailmamajanduse kasvust kaugele maha. Ja võib kindel olla, et Tuleva töötajad ei püüa kliendile kunagi maha müüa mõnda kallist ja kehva investeerimistoodet. 

Mida sina kohe täna teha saad, et pensionisammastest rohkem kasu saada?  
  • Vaata oma pensionifondid üle ja hoolitse, et kogud ikka nii teise kui ka kolmandasse sambasse madala tasuga indeksifondis, mille jooksvad tasud on alla 0,5% aastas. Liikmena teenid liikmeboonust pensionisammastelt siis, kui need on Tulevas.
  • Enne aasta lõppu vaata üle kolmanda samba sissemaksed. Kui need jäävad alla 15% sinu aastasest brutotulust (ja ühtlasi alla 6000 euro), paiguta võimalusel raha juurde, et maksimaalselt maksusoodustust kasutada ja kevadel rohkem tulumaksu tagasi saada. 

Kui need asjad on korras, on sul väga head eeldused teise ja kolmanda sambaga tulevikuks korralik kapital koguda.

 

Sisene oma pensionikontole

 


  1. Rahandusministeeriumi pensioni statistikaülevaade 2022, https://www.pensionikeskus.ee/statistika/ii-sammas/rahandusministeeriumi-statistika/

3 olulist artiklit

Vaata kõiki artikleid

Kui palju sina kõrgete tasude tõttu kaotad?

Juhend aitab sul 5 minutiga fondi vahetada ilma pikemalt ekslemata. Fondivahetus on kõigile tasuta.

Soovin küsida