5 asja, millest pensioniks kogudes juhinduda, kui oled 18-55-aastane

Kui sa ei tee palju asju valesti, pead tegema ainult mõned asjad õigesti, on öelnud üks maailma edukamaid investoreid Warren Buffett. Ta soovitab oma järeltulijatel panna vara madalate kuludega indeksifondi. Siin on need vähesed asjad, millest pensioniks kogumisel lähtuda:

“Liitintress on kaheksas maailmaime. Kes aru saab, teenib seda. Kes ei saa, maksab seda.” Albert Einstein

Nii palju suurendaks su pensionivara vaid 1% suurem tootlus

Kui teed 20-aastaselt valiku, mis suurendab sinu pensionifondi tulu keskmiselt 1% võrra aastas, saad ilma ise sentigi lisaks kulutamata veerandi võrra suurema pensioni. Tehes sama 35-aastaselt, suurendad oma pensioni viiendiku võrra. 50-aastaselt tehtud valik jõuab parandada pensionit kümnendiku võrra.

Ära lükka valikut edasi.


“Aktsiaturg on vahend raha liigutamiseks kannatamatute käest kannatlike kätte.” Warren Buffett.

Maailma väärtapaberiturgude aastane tootlus 1900-2016 pärast inflatsiooni mahaarvutamist Allikas: Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2017. Ajalooline tootlus ei taga sarnast tootlust tulevikus.

Kui sul on pensionini rohkem kui kümme aastat, vali agressiivne pensionifond, mis investeerib võimalikult suure osa varast aktsiatesse. Sama soovitab oma inimestele näiteks Rootsi riik - tulemused on seni väga head.

Lepi sellega, et aktsiahindade kõikumised on järsemad kui võlakirjadel. Halbadel aegadel võid näha oma pensionikontol miinust. Aga pikas plaanis saad järjekindlalt aktsiaid eelistades suure tõenäosusega parema tulemuse.


“Investorid on kaotanud palju rohkem raha turu languseks valmistudes või seda ette näha püüdes kui turu langustes endis.” Peter Lynch

Pensioni teise sambasse kogudes teed juba ühe tähtsa asja õigesti: sa investeerid regulaarselt väikeste summade kaupa - 6% palgast iga kuu. Sinu kasuks töötab automaatselt pikaajalise investori parim riskide maandamise tööriist: dollar cost averaging ehk ostude ajas hajutamine.

Nagu Warren Buffett, on enamik maailma juhtivaid majandusteadlasi veendunud, et pensioniks raha kogumiseks sobib kõige paremini passiivselt juhitud pensionifond ehk indeksifond. Sellises fondis võid kindel olla, et sinu vara investeeritakse sama regulaarselt kui sa säästad. Aktiivselt juhitud fondis võib fondijuht jätta su raha pikaks ajaks pangaarvele seisma või teha liiga uljaid investeerimisotsuseid. Liigne kartlikkus ja julgus on sulle ühtemoodi kahjulikud.

Indeskifondis oleks me rahal läinud kolm korda paremini Maailmaturu indeks: 50% MSCI ACWI (EUR) ja 50% Euro Government Bond Index. Eesti pensionifondide tootlus mõõdetud EPI indeksiga, teenustasu arvestatud vastavalt rahandusministeeriumi statistikale. Tuleva arvutused.

Siis ei pea sa pead murdma, millal järgmine buum või kriis tuleb. Sinu keskmine ostuhind on alati madalam kui kõige kõrgemalt tasemelt tehtud ostud – ja pikas plaanis on sul head eeldused selleks, et sinu portfell kenasti kasvaks.


“On üks usaldusväärne soovitus, mille järgimine sinu investeerimistulu parandab: hoia investeeringu kulud võimalikult madalal.” Burton G. Malkiel

Kõrged tasud on pikaajalise säästja suur vaenlane. Pole kokkusattumus, et Eesti pankade pensionifondid on aastaid maailmas silma paistnud üheaegselt kõrgete tasude ja kehvade tulemuste poolest. Tasude mõju on lihtne alahinnata.

Võtame näiteks Sanderi, kes on täna 25-aastane ja teenib Eesti keskmist palka. Oletame, et ta palk tõuseb aastas 3% ja ta on valinud agressiivse strateegiaga pensionifondi, mille tootlus aastas enne tasusid on Sanderi tööelu vältel keskmiselt 5% aastas.

Pensionikonto väärtuse kasv erinevate tasudega Allikas: Eesti keskmine pensionifondi kulumäär on Rahandusministeeriumi andmete põhjal. Kõikide pensionifondide individuaalsed kulumäärad on siin tabelis.

Kui Sanderi pensionifondi jooksvad tasud (valitsemistasu + muud investeeringu kulud) on 0,5% aastas nagu Eesti soodsaima tasuga pensionifondidel, koguneb tema pensionikontole 65ndaks eluaastaks 160 000 eurot. Kui aga jooksvad tasud on 1,6% aastas nagu Eesti kõrgeima tasuga pensionifondidel, koguneb talle ainult 127 000 eurot. Tasude tõttu kaotab Sander 33 000 eurot!


“Aeg on su sõber ja impulss sinu vaenlane.” Jack Bogle

Kui sa veel ei kogu madala tasu ja agressiivse strateegiaga indeksifondis, vaheta fondi.

Edasi on vaja püsivust. Kõige halvemad otsused väärtpaberiturgudel tehakse hetke ajel. Sina püsi kindlalt madalate kuludega fondis läbi turgude tõusude ja languste. Hoidu kiusatusest teha lühiajaliste kõikumiste põhjal järske liigutusi. Põikle kõrvale sind peibutavate müügimeeste ja manitsevate pangatellerite eest.

Korra viie aasta jooksul võiksid oma pensionifondi strateegia ja tasud üle vaadata, aga suuremaid muutusi kaalu alles siis, kui pensionini on jäänud ainult kümme aastat.


Kui sul on pensionini rohkem kui kümme aastat, sobib sulle

Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Selles fondis kogub raha enamik Tuleva asutajaid ja liikmeid. Tule kogu ka meiega koos.

Tuleva pensionifondide filosoofia
  • Juhindume maailma juhtivate majandusteadlaste faktidel põhinevatest veendumustest. Mitte fantaasiatest ega usust targa fondijuhi maagiasse.
  • Investeerime passiivselt. See tähendab, et jagame raha reeglipäraselt maailma suurimate ettevõtete aktsiate ja valitsuste võlakirjade vahel.
  • Investeerime pidevalt. Nii maandab meie investorite riske alati dollar cost averaging ehk ostude ajas hajutamine.
  • Keskendume pikaajalisele tootlusele, sest katsed lühiajalisi kõikumisi vähendada oleks pikaajalisele investorile tarbetu kulu.
  • Hoiame kulud nii madalal kui võimalik ja ei kuluta investorite raha ekstravagantsetele reklaamikampaaniatele, müügimeeste armeedele ega muudele asjadele, mis pensionikogujatele pikas plaanis väärtust ei loo.

Pankade fondivalitsejate eesmärk on teenida omanikele kasumit. Tuleva eesmärk on kasvatada pensionikogujate vara, vabanedes liigsetest vahemeestest ja hoides kulud hästi madalal.

Tuleva ei ole pank, vaid 22 Eesti ühiskonnategelase algatusel loodud pensionikogujate ühendus. Meie eesmärk on koos targemalt koguda, kaitsta inimeste huve ja aidata riigil teha Eestile paremad seadused, mis lähtuvad eelkõige inimeste, mitte pankade ja kindlustusseltside kasust.

Tuleva tootlus

Siin on sulle juhend, mille abil saad netipangas fondivahetuse tehtud 5 minutiga. See ei maksa sulle midagi – hakkad hoopis kohe tänu madalamale tasule kokku hoidma.

Soovin küsida