5 asja, millest pensioniks kogudes juhinduda, kui oled üle 55-aastane

Kui sa ei tee palju asju valesti, pead tegema ainult mõned asjad õigesti, on öelnud üks maailma edukamaid investoreid Warren Buffett. Ta soovitab oma järeltulijatel panna vara madalate kuludega indeksifondi. Siin on asjad, mida meeles pidada, kui pensioniiga hakkab lähenema:

Eelpensionile võid vajadusel jääda juba 5 aastat enne ametliku pensioniea saabumist. Aga kui tervis hea, kaalu hoopis pensioni edasi lükkamist! Sinu riiklik ehk I samba pension suureneb tulevikus iga edasi lükatud kuu eest.

Mõtle ka, millal sa II sambasse kogutud vara kasutama hakata soovid. Sellest sõltub, millal peaksid suunama vara agressiivse strateegiaga fondist konservatiivse strateegiaga fondi.

Esimese samba pensioni suuruse muutus sõltuvalt sellest, millal sa pensionile lähed Graafik näitab, kui palju muutub iga väljateenitud 100 € pensioni, kui hakkad seda välja võtma enne või pärast ametlikku pensioniiga. Allikas: Sotsiaalkindlustusamet.

Kui II samba kasutamiseni on jäänud 5 - 10 aastat, suuna vara järk-järgult konservatiivse strateegiaga fondi, mis investeerib võlakirjadesse.

Miks? Aktsiad pakuvad kõrgemat tootlust, aga nende väärtus kõigub rohkem. Kui turge tabab madalseis, pole peatselt pensionile jääjal aega taastumist oodata. Konservatiivse strateegiaga fondi tootlus on nullilähedane, aga kõigub palju vähem. Risk ja tulu käivad käsikäes.

Maailma väärtapaberiturgude aastane tootlus 1900-2016 pärast inflatsiooni mahaarvutamist Allikas: Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2017. Ajalooline tootlus ei taga sarnast tootlust tulevikus.

Madala tasuga fondid saavutavad reeglina parema tootluse kui kõrge tasuga fondid. Konservatiivse strateegiaga fondide puhul on tasude mõju eriti tähtis: kõrgema tasuga fondides on üsna kindel, et su vara väärtus lähiaastail kahaneb.

Eestis on kaks mõistliku tasuga konservatiivse strateegiaga pensionifondi: Tuleva Maailma Võlakirjade Fond ja Swedbank K1. Vali nende vahel.

Kui palju maksad teenustasudeks iga 10 000€ pealt Allikas: Eesti keskmine pensionifondi kulumäär on Rahandusministeeriumi andmete põhjal. Kõikide pensionifondide individuaalsed kulumäärad on siin lehel.

Alates 1. jaanuarist 2021. a jõustub muudatus, mille nimel Tuleva aastaid võidelnud on: igaüks saab nüüd vabalt otsustada, mida oma rahaga pensionieas teha.

Pensioniikka jõudes ei pea enam teise samba kontol olevat vara kindlustusseltsile andma. See suurendab valikuvabadust, aga toob ka kõigile kogujatele suure rahalise võidu – hinnanguliselt on seni kindlustuslepinguga seotud kuludeks ja tasudeks kulunud umbes viiendik inimeste pensionivarast.

Värskelt jõustunud seadus lubab võtta välja korraga nii palju raha kui vaja. Suuremat summat võib korraga tarvis minna näiteks kodu fassaadi soojustamiseks või elu päästvate ravikulude katteks. Võib valida fondipensioni: see tähendab, et raha makstakse välja vähehaaval, samal ajal kui ülejäänu teenib pensionifondis tootlust edasi. Mõlemal juhul jääb raha, mida sina oma elu jooksul kasutada ei jõua, sinu pärijatele.

Raha ühekordse maksena väljavõtmiseks või fondipensioni lepingu sõlmimiseks logi sisse Pensionikeskuse lehel oma kontole.Kui sul on pensionini jäänud loetud aastad, sobib sulle madala riskiga

Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond.

See on hästi konservatiivne soodsa tasuga fond, mis investeerib ainult maailma valitsuste ja nendega seotud organisatsioonide võlakirjadesse. Ükski võlakirjafond ei paku kõrget tootlust, aga hoides kulud kontrolli all, loome head eeldused sinu vara väärtuse säilimiseks.

Vaata pensionifondi infot
Tuleva pensionifondide filosoofia
  • Juhindume maailma juhtivate majandusteadlaste faktidel põhinevatest veendumustest. Mitte fantaasiatest ega usust targa fondijuhi maagiasse.
  • Investeerime passiivselt. See tähendab, et jagame raha reeglipäraselt maailma suurimate valitsuste võlakirjade vahel.
  • Investeerime pidevalt. Nii maandab meie investorite riske alati dollar cost averaging ehk ostude ajas hajutamine.
  • Hoiame kulud nii madalal kui võimalik ja ei kuluta investorite raha ekstravagantsetele reklaamikampaaniatele, müügimeeste armeedele ega muudele asjadele, mis pensionikogujatele pikas plaanis väärtust ei loo.
Tahad oma valikuid enne otsustamist arutada?

Küsi meilt: +372 644 5100

Pankade fondivalitsejate eesmärk on teenida omanikele kasumit. Tuleva eesmärk on kasvatada pensionikogujate vara, vabanedes liigsetest vahemeestest ja hoides kulud hästi madalal.

Tuleva ei ole pank, vaid 22 Eesti ühiskonnategelase algatusel loodud pensionikogujate ühendus. Meie eesmärk on koos targemalt koguda, kaitsta inimeste huve ja aidata riigil teha Eestile paremad seadused, mis lähtuvad eelkõige inimeste, mitte pankade ja kindlustusseltside kasust.

Tuleva tootlus

Siin on sulle juhend, mille abil saad netipangas fondivahetuse tehtud 5 minutiga. See ei maksa sulle midagi – hakkad hoopis kohe tänu madalamale tasule kokku hoidma.

Tekkis küsimusi?

Helista +372 644 5100 või kirjuta [email protected]

Soovin küsida