Teise samba reform – kuidas edasi?

Jaga sõbraga:

Vaatamata riigikohtuni jõudnud vaidlustele sai pensionireform teoks. Peamine on tegelikult see, et teine sammas ei kao kusagile.

Meie, Tuleva liikmed, reformisime oma pensionisamba juba mõne aasta eest. Tegime omale sellise pensionifondi, kus on tark koguda sõltumata sellest, kas see on kohustuslik või vabatahtlik. Kõik, kes tahavad, saavad ka edaspidi meiega koos nii teise kui ka kolmandasse sambasse raha koguda.

Mida pensionireform täpsemalt muudab ja mida edasi teha?

Seadus ei piira enam teise samba vara kasutamist

Esmalt väga hea uudis: igaüks saab nüüd vabalt otsustada, mida oma rahaga pensionieas teha.

Pensioniikka jõudes ei pea enam teise samba kontol olevat vara kindlustusseltsile andma. See muidugi suurendab valikuvabadust, aga toob ka kõigile kogujatele suure rahalise võidu – hinnanguliselt on seni kindlustuslepinguga seotud kuludeks ja tasudeks kulunud umbes viiendik inimeste pensionivarast.

Värskelt jõustunud seadus lubab võtta välja korraga nii palju raha kui vaja. Suuremat summat võib korraga tarvis minna näiteks kodu fassaadi soojustamiseks või elu päästvate ravikulude katteks. Võib valida fondipensioni: see tähendab, et raha makstakse välja vähehaaval, samal ajal kui ülejäänu teenib pensionifondis tootlust edasi. Mõlemal juhul jääb raha, mida sina oma elu jooksul kasutada ei jõua, sinu pärijatele.

(Seadus ei keela soovijatel ka tulevikus pensionikindlustlepingut sõlmida.)

Teise sambasse peaks saama koguda ka pensioni investeerimiskontole

Pensionireform näeb ette, et tulevikus peaks saama avada spetsiaalse investeerimiskonto, kuhu võib soovi korral suunata oma teise samba sissemaksed. Kellel aega ja tahtmist, saab sellise konto omanikuna ise oma teise samba vara investeerimisega tegeleda. Sellelt kontolt väljamaksetele kehtivad samasugused piirangud ja vabadused nagu väljamaksetele tavalisest teise samba pensionifondist.

Mida pensioni investeerimiskonto kogujale tähendab, on täna võimatu öelda. Tegelikult pole veel teada, millistel tingimusel pangad seda teenust pakkuma hakkavad. Riik lubab paraku teenust pakkuda ainult Eestis tegutsevatel pankadel ega ole jällekord turgu rahvusvahelisele konkurentsile avanud. Kui tulemuseks on piiratud võimalused ja kõrged tasud, ei pruugi pensioni investeerimiskonto isegi investeerimiseksperdist kogujale võrreldes madalate kuludega pensionifondiga eelist anda. Elame, näeme.

Teises sambas kogumist saab igal ajal lõpetada ja raha välja võtta

Reformi enim kõneainet pakkunud muudatus – võimalus teises sambas kogumine lõpetada ja raha igal hetkel välja võtta – muudab meie jaoks tegelikult kõige vähem. Teine sammas jääb ka tulevikus väga suure maksueelisega kogumisvõimaluseks, mida iga ratsionaalselt mõtlev inimene peaks kasutama.

Riik suunab õnneks ka edaspidi kõik uued tööturule sisenejad automaatselt madala kuluga aktsiafondi – täpselt samamoodi nagu seda teevad enamus heade pensionisüsteemidega riigid.

Uus seadus lubab teise sambasse kogumise peatada ning soovi korral ka kogutud summa välja võtta. Esimest korda saab selleks avalduse esitada 2021. aasta jaanuaris ja esimesed väljamaksed toimuvad 2021. aasta septembris. Raha saab välja võtta ainult ühe korraga, mitte osade kaupa. Raha välja võtnud inimene ei saa teise sambaga uuesti liituda enne kümne aasta möödumist.

Kas tasub pärast pensionireformi teise sambasse kogumist jätkata?

Jah, minu meelest küll – ise jätkan kindlasti. Ma lihtsalt ei tea ühtegi kasulikumat asja, mida ette võtta selle kahe protsendiga palgast, mille eest Tuleva pensionifond mulle täna maailma juhtivate ettevõtete aktsiaid ostab. (NB! Vaata ka 2024. aastast kehtima hakanud teise samba sissemakse suuruse tõstmise võimalusi 2% pealt 4% või 6% peale brutosissetulekust, kusjuures riik lisab iga valiku korral 4%.)

Esiteks: need kaks protsenti palgast investeerin teise sambasse tulumaksuvabalt.

Teiseks: igale eurole, mille mina oma tuleviku tarbeks “ohverdan”, paneb riik omalt poolt kaks eurot juurde (2+4%). Ma tean, et see raha tuleb minu kokkuleppelise esimese samba arvelt. Aga esimene sammas pole muud kui lihtsalt lubadus, et riik maksab tulevikus piskuhaaval pensionit. Teise sambasse koguneb reaalne varandus – ma saan ise otsustada, millal ja millele seda kulutada. Riigikohus ütles muide oma otsuses selgelt, et teise samba fondides olev vara kuulub meile, kogujatele. Kuni Eesti õigusriik püsib, ei saa keegi seda meilt ära võtta.

Kolmandaks, eelpensioniikka jõudes maksan pensionisambasse kogutud raha välja võtmisel vaid 10% tulumaksu. Kui otsustan fondipensioni kasuks, pääsen üldse tulumaksust.

Mida ma pean tegema, kui tahan kogumist jätkata?

Sa ei pea kogumise jätkamiseks midagi tegema. Sinu palgast läheb ka edaspidi automaatselt iga kuu tükike sinu valitud pensionifondi kasvama. Loomulikult hoolitse, et oled valinud madala kuluga jätkusuutliku investeerimisstrateegiaga fondi.

Pensionifondi vahetamine võtab muide internetipangas vähem kui viis minutit ja ei maksa midagi. Kui tahad meiega koos Tulevas koguda, alusta siit.

Kas peaksin teisest sambast raha välja võtma ja panema Tuleva kolmandasse sambasse?

Ei, kindlasti mitte. Tuleva teise samba fond investeerib raha täpselt samadesse väärtpaberitesse, nagu kolmanda samba fond. Kuigi kolmandasse sambasse sissemaksetele kehtib oluline maksusoodustus, on teise samba maksusoodustus kordades suurem. Lisaks pead teisest sambast väljumisel maksma ära tulumaksu. See on täiesti tarbetu kulu. Vaata teise ja kolmanda samba maksueelise arvutust Laura näitel siin.

Kui kõik võtavad raha välja, kas siis need, kes edasi koguvad, kannatavad?

Kui sa kogud Tulevas, ei kahjusta teise samba vabatahtlikuks muutmine mingil viisil sinu vara. Tuleva pensionifondid investeerivad raha maailma suurimate ettevõtete aktsiatesse, mille igapäevane börsikäive on tuhandeid kordi suurem kui Tuleva fondide maht. Meie müügitehingud ei kõiguta nende aktsiate hinda ning ei takista meil lahkuda soovijate jagu portfelli maha müüa. Kui sa kogud mõnes muus indeksifondis, on sama lugu. Kui sa kogud mõnes muus pangafondis, küsi selle kohta lähemalt oma fondivalitsejalt.

Jään ise/ minu lähedane jääb sel aastal pensionile, mida peaks tegema?

Pea meeles, et pensioniikka jõudes võid, aga ei pea kohe raha kasutusele võtma. See ei mõjuta sinu õigust saada riiklikku pensionit. Senikaua, kuni sa pole väljamakse avaldust esitanud, on sinu vara pensionifondis edasi ning kasvab või kahaneb koos maailmaturu kõikumistega.

Pensionireform on juba jõustunud, aga tark on oodata teise sambasse kogutud raha kasutamisega vähemalt järgmise või ka ülejärgmise aastani.

Alates 2021. aastast muutub nimelt pensioniikka või ka eelpensioniikka jõudnud inimestele väljamaksete tulumaks. Kui otsustad raha korraga välja võtta, rakendub siis tänase 20% asemel soodustulumaks 10%. Kui võtad raha välja oma oodatava eluea vältel regulaarsete maksetena, on väljamaksed järgmisest aastast tulumaksuvabad. Näiteks 65-aastase inimese oodatavaks elueaks hinnatakse umbes 18 aastat.

Alates 2022. aastast saab erinevaid raha kasutamise võimalusi omavahel kombineerida. Siis võid võtta osa rahast välja ühekordse maksena ja jätta ülejäänu pensionifondi edasi kasvama.

3 olulist artiklit

Vaata kõiki artikleid

Kui palju sina kõrgete tasude tõttu kaotad?

Juhend aitab sul 5 minutiga fondi vahetada ilma pikemalt ekslemata. Fondivahetus on kõigile tasuta.

Soovin küsida