Teise samba reform – kiire ülevaade

Jaga sõbraga:

Riigikogu võttis vastu teise samba reformi seaduse. Muudatuste seas on üks kindlalt kogujale positiivne: väljamaksetelt kaovad tarbetud piirangud juba eelpensionieas. Ülejäänud muudatuste mõju kogujale on täna veel teadmata (pensioni investeerimiskonto) või on need kogumise seisukohalt kasutud (teisest sambast lahkumise võimalus).

Kui president tuliseid väitlusi põhjustanud seaduse välja kuulutab, jõustuvad koguja jaoks järgmised olulised muudatused. Vaata allpool ka meieni jõudnud levinumaid küsimusi.

Teise samba väljamaksetelt kaovad piirangud

Niipea, kui seadus jõustub, kaob ära kohustus teise samba vara kasutamiseks sõlmida kindlustusseltsiga pensionileping. Need, kes on jõudnud pensioniikka, võivad kogunenud raha sõltumata kogunenud summast korraga välja võtta või sõlmida fondipensioni lepingu. Alates 2021. aastast tekib selline võimalus juba eelpensionieas (viis aastat enne ametlikku pensioniiga) või ka püsiva töövõimetuse saabumisel sõltumata vanusest. Alates 2022. aastast on võimalik erinevaid variante omavahel kombineerida (s.t. võtta osa rahast välja ühekordse maksena ja jätta ülejäänud lihtsalt pensionifondi edasi kasvama).

Alates 2021. aastast muutub ka väljamaksete tulumaks. Raha ühekorraga välja võttes tuleb tasuda 10% tulumaks. Sõlmides oodatava eluea pikkuse fondipensioni lepingu (65-aastase inimese puhul ca 18 aastat), on väljamaksed tulumaksuvabad. 2020. aastal välja võetud summadele kehtib veel senine tulumaksu määr ehk 20%.

Teist sammast saab koguda ka pensioni investeerimiskontole

Pensioni investeerimiskonto on vastu võetud seaduse järgi Eesti krediidiasutuses avatud spetsiaalne konto, mis on sisuliselt nagu inimese enda juhitud pensionifond. Pensionikeskus suunab inimese teise samba sissemaksed soovi korral inimese pensioni investeerimiskontole ja konto omanik valib ise, kuhu ta kontole laekunud raha edasi investeerib. Kontolt väljamaksetele kehtivad samasugused piirangud nagu teise samba pensionifondist väljamaksetele.

Mida pensioni investeerimiskonto kogujale tähendab, on täna võimatu öelda, sest kas ja millistel tingimusel Eestis tegutsevad pangad seda teenust pakkuma hakkavad, ei ole teada. Riik on paraku taaskord teenusepakkujate ringi väga kitsaks teinud ja otsustanud turgu mitte väliskonkurentsile avada. Ka investeerimiseksperdist kogujale ei pruugi pensioni investeerimiskonto võrreldes pensionifondiga eelist anda kui selle funktsionaalsus väga piiratud ja tasud kõrged saavad olema.

Pensioni investeerimiskonto valiku- ja vahetusavaldust peaks valitsuse plaani kohaselt saama esimest korda teha aprillis 2021. aastal.

Teises sambas kogumist saab igal ajal lõpetada ning kogunenud raha välja võtta

Reformi kõige enam kõneainet pakkunud muudatus – võimalus teises sambas kogumine lõpetada ja raha igal hetkel välja võtta – muudab kogujate jaoks tegelikult kõige vähem. Teine sammas jääb ka tulevikus väga suure võimendusega kogumisvõimaluseks, mida iga ratsionaalselt mõtlev inimene peaks ära kasutama. Riik suunab ka edaspidi kõik uued tööturule sisenejad automaatselt madala kuluga aktsiafondi koguma – täpselt sama moodi nagu seda teevad enamus heade pensionisüsteemidega riigid.

Uus seadus lubab teise sambasse kogumise peatada ning soovi korral ka kogutud summa välja võtta. Esimest korda saab selleks avalduse esitada 2021. aasta jaanuaris ja esimesed väljamaksed toimuvad 2021. aasta septembris. Raha saab välja võtta ainult ühe korraga (s.t. mitte osaliselt) ning selle tegemise järel ei saa inimene teise sambaga enne kümne aasta möödumist uuesti liituda.

Uus seadus täpsustab ka teise sambaga uuesti liitumise korda ning juba sõlmitud pensionilepingute katkestamist. Sellest kirjutan lähemalt mõnes järgmises blogipostis.

  

Korduma kippuvad küsimused

Kui ma tahan kogumist jätkata, mida ma pean tegema?

Sa ei pea kogumise jätkamiseks midagi tegema. Sinu palgast ja sotsmaksust läheb ka edaspidi automaatselt iga kuu tükike sinu valitud pensionifondi kasvama. Võid koguda edasi rahuliku südamega teades, et nüüd on kaotatud ka varem kehtinud tarbetud piirangud väljamaksetele pensionieas.

Kas peaksin teisest sambast raha välja võtma ja panema Tuleva kolmandasse sambasse?

Kindlasti mitte. Tuleva teise samba fond investeerib raha täpselt samadesse väärtpaberitesse nagu kolmanda samba fond. Kuigi kolmandasse sambasse sissemaksetele kehtib maksusoodustus, on teise samba maksusoodustus kordades suurem. Lisaks pead teisest sambast väljumisel maksma ära tulumaksu. See on täiesti tarbetu kulu. Vaata teise ja kolmanda samba maksueelise arvutust Laura näitel siin.

Kui kõik võtavad raha välja, kas siis need, kes edasi koguvad, kannatavad?

Ei kannata. Tuleva pensionifondid investeerivad raha maailma suurimate ettevõtete aktsiatesse, mille igapäevane börsikäive on tuhandeid kordi suurem kui Tuleva fondide maht. Meie müügitehingud ei kõiguta nende aktsiate hinda ning ei takista meil lahkuda soovijate jagu portfelli maha müüa.

Jään sel aastal pensionile, mida pean tegema?

Esimene asi – sa ei pea pensioniea saabudes teise sambaga midagi tegema, kui sa ei soovi. Senikaua, kuni sa pole väljamakse avaldust esitanud, on sinu kogutud raha pensionifondis edasi ning kasvab või kahaneb koos maailmaturu kõikumistega.

Teine asi – kui vähegi võimalik, lükka teise samba kasutusele võtmine 2021. aastasse või hilisemaks. Siis hakkavad pensionieas väljamaksele kehtima madalamad tulumaksumäärad.

Vastuvõetud seadus on siin. Loe ka ettepanekuid, mida Tuleva rahanduskomisjonile tegi.

3 olulist artiklit

Vaata kõiki artikleid

Kui palju sina kõrgete tasude tõttu kaotad?

Juhend aitab sul 5 minutiga fondi vahetada ilma pikemalt ekslemata. Fondivahetus on kõigile tasuta.

Soovin küsida