Tuleva seisab seadusloomel pensionikogujate eest

Jaga sõbraga:

2016. aastal, kui Tuleva ühistu loodi, oli märgata murettekitavat trendi – pensioni kogumise teemalised otsused ja seadusandlikud muudatused tehti ümarlaudades, kus ei istunud laua taga ühtki pensionikogujate esindajat. Sellest murest sai ka üks olulisi põhimõtteid Tuleva tegevuse planeerimisel: lisaks parematele pensionitoodetele anname oma panuse ka suurte, süsteemsete muudatuste arutamisel, et kõik pensionikogujad saaksid oma vara paremini ja tulemuslikumalt kasvatada.

Kui praeguseks tundub pensionisüsteem juba päris paindlik ja suuri murekohti on vähemaks jäänud, siis veel viis aastat tagasi oli olukord teistsugune. Paljud olulised muudatused süsteemis olid pikalt arutlusel olnud, ent siiski mitte realiseerunud. See oli koht, kus Tuleva omalt poolt erinevaid arvamusi ja ettepanekuid sõnastas ning aruteludel osales, et pensionikogujate häält kuuldavaks teha.

Näiteks on Tuleva panustanud järgnevate oluliste muudatuste elluviimisel, mille tulemusena on pensionikogujad säästnud kümneid miljoneid eurosid:

  1. Pensionifondide tasudest tuleb nüüd ausalt ja läbipaistvalt rääkida. Nii on märkinud Finantsinspektsioon oma märgukirjas. See tähendab seda, et koguja poolt makstud fonditasud ei tohi enam olla peidus prospektis ega kajastatud vaid osaliselt. Ka Pensionikeskuse lehel on nüüdseks võimalus kõikide II samba ja III samba fondide tasusid omavahel võrrelda.
  2. Seadus ei luba enam võtta teise samba fondi vahetajate varast tükki väljumistasuks. Varem võtsid fondivalitsejad iga kord, kui koguja teise samba fondi vahetas, protsendi inimese varast endale, nüüdseks on kõik teise samba fondid väljumistasud kaotanud.
  3. Noored pensionikogujad loositi aastaid võlakirjafondidesse, kuigi pikaajaline investeerimistarkus ütleb meile, et eriti just noortel oleks mõistlik raha kasvatamisel võtta tururiski ja panustada raha maksimaalselt aktsiatesse. Tuleva soovituse mõjul loositakse praeguseks kõik noored, kes pole ise teise samba fondi valikut teinud, madala kuluga indeksifondidesse, kus võib loota parimat pikaajalist tootlust.
  4. Tuleva kogus juba 2017.aastal allkirju, et viia pensionisüsteemis olulised muudatused Riigikogu päevakorda. Oma panuse andsime ka osaledes hilisemates pensionireformi puudutavates aruteludes. Kõige suurem rõõm on selle üle, et reformi tagajärjel sai korda tehtud pikalt probleemiks olnud pensioni väljamaksete kord, mis tänaseks on palju paindlikum ning lubab pensionikogujal endal oma raha üle paremaid otsuseid teha.

Pensionisüsteem pole aga kunagi valmis ja jooksvalt annab kogumist paremaks teha. Seetõttu panustab Tuleva tiim koos Tuleva liikmetega jätkuvalt igal võimalusel pensionikogujate hääle kuuldavaks tegemiseks. Suhtleme igapäevaselt pensionikogujatega, et nende muresid kaardistada. Sõnastame nendest konkreetsed ettepanekud vajalikeks muudatusteks ja aitame pensionikogujatel süsteemi paremini mõista. Seda nii oma blogis, kirjades kui meedias oluliste aruteluteemade kohta kirjutades.

Me teame, et meie kogumispensionide süsteem on jätkuvalt tarbetult keerukas ning kahjuks lisas pensionireform keerukust juurdegi. Keerukus takistab inimestel aga otsuste tegemist ja kogumisel on selle tulemuseks pidev edasilükkamine.

Riigil on sel sügisel plaanis avaldada pensionisüsteemi jätkusuutlikkuse analüüs ja sellega kaasnevad soovitused seaduste muutmiseks. Hoiame sellel protsessil silma peal, et peamiselt just kolmandasse sambasse kogumise tingimused paremaks teha. Kolmanda samba tulumaksuvabastuse ülempiiri tõstmine, sissemaksete lihtsustamine ja tööandja võimalus kogumist toetada, on kindlasti asjad, mis kogumist tulemuslikumaks muudaksid.

Kõikide nende muudatuste elluviimisel on olnud oluline roll Tuleva liikmete toel. Kui sooviksid ka omalt poolt toetada pensionikogujatele paremate tingimuste eest seismist, siis ootame sind Tuleva ühistu liikmeks. Loe liikmelisuse ja ühistu kohta täpsemalt.

3 olulist artiklit

Vaata kõiki artikleid

Kui palju sina kõrgete tasude tõttu kaotad?

Juhend aitab sul 5 minutiga fondi vahetada ilma pikemalt ekslemata. Fondivahetus on kõigile tasuta.

Soovin küsida