Indeksifondide võidukäik – 2022

Jaga sõbraga:

Seda, millist tulemust meie kogumispensionide süsteem kogujatele 20 või 30 aasta pärast annab, ei mõjuta mitte palju kära põhjustanud pensionireform vaid see, kuidas kogujate raha liigub vanadest ja kallitest fondidest ning kindlustustoodetest madala kuluga indeksifondidesse.

NB! See artikkel ilmus esimest korda 2021. aasta mais. Värskendasime seda uute andmetega

Viimase aastaga on teises sambas kogujad viinud ligi 150 miljonit eurot vanadest kõrge tasuga fondidest madala kuluga indeksifondidesse. Sellega kasvas indeksifondides koguneva vara maht 610 miljoni euroni, mis moodustab 15% teise samba varade kogumahust. Aasta tagasi oli see osakaal veel 8%. (1)

Kasvab ka indeksifondides kogujate arv – see on tõusnud aastaga ligi 30 000 inimese võrra 119 000ni ehk juba neljandik teise samba kogujates kogub indeksifondis.

Mida rohkem inimesi kogub madala kuluga indeksifondides, seda suurem osa maailma väärtpaberiturgude kasumist läheb selle õiglasele omanikule: kogujale.

Kolmandas sambas on muutused veelgi kiiremad. Valdav enamus sissemakseid läheb täna madala kuluga indeksifondidesse ja nende maht on juba kolmandik kogu III samba pensionfondide mahust. Aasta tagasi oli see osakaal veel 15%. Tuleva III Samba pensionifondist sai jaanuaris suurim Eesti kolmanda samba fond, möödudes mahult juba 20 aastat tegutsenud Swedbank V100 Pensionifondist.

Pildil on III samba pensionifondidesse tehtud uued sissemaksed 2021. aastal. Allikas: pensionikeskus, Tuleva arvutused.

Järjest enam inimesi saab aru, et keeruliste hinnakirjade ja ägeda müügitöö taga on enamasti kõrged tasud. Isegi pangad kasutavad reklaamis järjest enam väiteid oma fondide madala tasu kohta.

Futurist Roy Amara on öelnud, et me kipume ülehindama uue tehnoloogia lühiajalist mõju ja alahindama selle pikaajalist mõju. Madala kuluga indeksifondid on uus tehnoloogia, mis muudab oluliselt seda, kuidas maailma väärtpaberiturgudel saadaolev kasum jaotub finantsvahendajate ja kogujate vahel. Mida madalamaks lähevad vahendustasud, seda rohkem jääb kogujatele.

Kui suur see mõju on? Lühiajaliselt jäävad tasudest tingitud tootluse erinevused finantsturgude kõikumiste müra varju. Pika aja jooksul näitab statistika üheselt: mida kõrgemad on fondi tasud, seda kehvem kipub olema nende pikaajaline tootlus (2). Aastate jooksul paisub kõrgete tasude mõju tänu liitintressile väga suureks: Rootsi pensioniamet hindab, et 1% kõrgem tasumäär jätab inimese pensioniks kogumise aja jooksul 30% vaesemaks.

Nagu ütleb maailma suurima indeksifondide valitseja asjutaja Jack Bogle: mida rohkem inimesi kogub madala kuluga indeksifondis, seda suurem osa maailma väärtpaberiturgude kasumist läheb selle õiglasele omanikule – kogujale. Igaüks meist saab oma panuse sellesse anda, viies oma teise ja kolmanda samba vara kõrgete tasudega fondist või kindlustuslepingust madala tasuga indeksifondi.

Vaheta fond siin 

 


(1) Kõik andmed Pensionikeskusest. Viimane uuendus 30.11.2022 seisuga.

(2) Vaata näiteks Morningstar: Fund fees predict success or failure.

3 olulist artiklit

Vaata kõiki artikleid

Kui palju sina kõrgete tasude tõttu kaotad?

Juhend aitab sul 5 minutiga fondi vahetada ilma pikemalt ekslemata. Fondivahetus on kõigile tasuta.

Soovin küsida