Uus maksuvõit pensioniks kogumisel. Mis on 2-4-6 reform?

Jaga sõbraga:

1. jaanuarist 2024 jõustub uus pensionireform. Edaspidi saab valida, kas maksta II sambasse 2%, 4% või 6% oma palgast. Maksed hakkavad uue soovi järgi liikuma 2025. aastast. See on väga kasulik muudatus, sest võimaldab tulumaksusoodustusega säästa tänasest veelgi rohkem.

Mõned liikmed on juba uurinud, kas nad peaksid makseid tõstma ning millal saab seda teha. Mina kavatsen II samba makseid tõsta, et kasutada ära maksusoodustusega investeerimisvõimalused. Samal põhjusel kogun juba ka III sambasse nii palju kui maksusoodustus võimaldab. Kui ma ei teeks kumbagi ja peaksin valima millest alustada, eelistaksin isiklikult III sammast. Samas on ka II sambal eeliseid. 

Tuleva kalkulaatori abil saad arvutada, kui palju võidad 2025. a tulumaksureformi ja II samba sissemakse suurendamisega:

Arvuta oma võit

Mis ja millal muutub?

Seni on II sambasse inimesed ise panustanud 2% brutopalgast. Riik lisab sellele inimese palgalt makstava sotsiaalmaksu arvelt 4%. 

Alates 1. jaanuar 2025 on pensionikogujatel võimalik II sambasse panustada kas 2%, 4% või 6%. Muudatus puudutab üksnes inimese enda makset, riik jätkab sotsiaalmaksu arvelt 4% lisamist sõltumata inimese maksemäärast. 

Vaikimisi loetakse maksemääraks 2%. Maksemäära tõstmiseks või langetamiseks saab avaldust esitada igal ajal, aga maksemäär muutub kord aastas, 1. jaanuaril nende avalduste põhjal, mis on esitatud hiljemalt novembri lõpuks. Maksemäära tõstmiseks alates 1. jaanuarist 2025, saad avalduse esitada 1. jaanuarist kuni 30. novembrini 2024. Nii riik, kui ka fondivalitsejad valmistuvad praegu avalduste vastuvõtmiseks ning teavituskampaaniaks. 

Miks peaksin tõstma II samba makseid?

Eestis on pensionid madalad. Meil moodustab keskmine pension ligi 40% keskmisest palgast, Euroopa Liidus peaaegu poole rohkem (1). Seega – pensioniks valmistumiseks tuleb koguda sääste. Kui palju? Kahjuks ei ole siin õiget ega valet vastust. See sõltub sinu võimalustest ning kulutustest. Mida varem alustada, seda väiksem peab olema igakuine säästumäär. Igatahes on tulevane sina tänulik iga pensioniks kogutud euro eest. 

Kindel on aga see, et investeerida tasub nutikalt ning kasutada ära kõik pakutavad maksusoodustused. Kuna II samba maksetelt ei tasuta tulumaksu, on mõistlik ka seda võimalust kasutada.  Seda eeldusel, et kogud II sambasse madala kuluga indeksfondis. Kui maksad ikka veel kõrget tasu, tee kõigepealt see korda. Täna ei ole mingit põhjendust, miks peaksid oma pensionisamba tasudeks maksma rohkem kui 0,5% aastas. 

Kas II või III sammas?

Võimalusel kasuta mõlemat. Kui sa täna veel ei saa nii palju oma tulevikku investeerida kui II ja III sammas lubaksid, pole hullu – suurenda säästmist sammhaaval. 

Kas esmalt suurendada oma II samba sissemakseid 6% peale või paigutada igal kuul raha III sambasse? Märkimisväärset vahet ei ole. Mõlemad on head variandid, aga neil on oma väikesed eripärad. 

II SAMBA TÄIENDAVAD MAKSED III SAMBA MAKSED KUNI 15% PALGAST
Maksustamine Soodustus tulumaksult Soodustus tulumaksult
Fondide valik 27 fondi. Võimalik investeerida madalate tasudega indeksfondidesse, aga teha ka konservatiivsemaid valikuid.  17 fondi. Võimalik investeerida madalate tasudega indeksfondidesse, aga teha ka konservatiivsemaid valikuid.
Kogumise lihtsus Opt-in süsteem. Määra muutmiseks tuleb esitada avaldus. See võtab mõne minuti. Otsus jõustub järgmisel aastal.  Opt-in süsteem. Tuleb esitada valikuavaldus ja teha makseid või vormistada püsimakse. See võtab mõne minuti. Otsus jõustub koheselt. 
Lahkumise tingimused Piiravad. Raha saab välja võtta vaid täielikult. Raha väljavõtmisel peatatakse raha kogumine 10 aastaks. Väljamakseid tehakse 5 kuulise viitajaga.  Vabad. Raha saab välja võtta ka osaliselt. See ei muuda sissemaksete tegemist. Väljamaksed tehakse 4 tööpäeva jooksul. 

Nagu tabelist näed, on II samba täiendavate maksete ning III samba maksete peamiseks erisuseks raha kasutusele võtmise paindlikkus. 

Kolmandast sambast on võimalik raha välja võtta igal hetkel, kas osaliselt või täielikult. Enne 60. eluaastat (või enne aastat 2021. kogunud inimestel 55. eluaastat) tuleb maksta tulumaksu 20%, pärast 60. eluaastat 10%. Raha makstakse välja nelja tööpäeva jooksu pärast avalduse esitamist. 

Teise samba väljamaksed on aga piiratud. Raha väljavõtmist puudutava regulatsiooni eesmärk on vähendada riigi panustatava 4% sihtotstarbetut kasutamist. See muudab keeruliseks aga ka inimese enda kogutud vara kasutamise enne pensioniiga. Näiteks ei saa II sambasse kogutud raha kasutada osaliselt. Kui inimene soovib II samba välja võtta, peab ta võtma välja kõik kogutud vahendid ja tasuma kogu summalt tulumaksu. Väljamaksed muutuvad paindlikuks alles alates eelpensionieast. Samuti tuleb võtta arvesse, et pärast II sambast raha väljavõtmist peatatakse sissemaksed 10 aastaks. See tähendab, et inimene jääb pensionikogumisel ilma maksusoodustusest ning riigi panusest. Viimaks tehakse II sambast väljamakseid 5 kuulise viitajaga. Seetõttu ei ole praktikas võimalik neid vahendeid kasutada ootamatuteks kuludeks. 

Kuidas peaks koguja käituma?

Sõltub inimesest. Raha kasutusele võtmise paindlikkus võib olla nii eelis kui ka puudus.

Vahel on inimestel mõnel väga olulisel põhjusel vaja võtta oma pensionisäästud kasutusele juba enne pensioniiga. Kuigi neid kulutusi peaks aitama katta meelerahufond, suurendab kindlustunnet teadmine, et kuskilt on midagi võimalik veel võtta. Kolmandasse sambasse kogutud raha on võimalik võtta kasutusele soodsamalt, paindlikumalt ja kiiremini kui II samba varasid. See ei tähenda, et III samba varasid kasutataks enne pensioniiga sageli või kergekäeliselt. Pensioniks kogumise mõte on ju ikkagi koguda varaks pensionieaks, mitte ootamatusteks. Ent selle võimaluse olemasolu on eelis. Kui raha kasutusele võtmise lihtsus on sinu jaoks tähtis, peaksid tegema esmalt ära maksed III sambasse ning alles siis suurendama II sammast.

Mõni teine vaatleb raha väljavõtmise piiranguid aga hoopis eelisena. Kõik teavad, et pensioniks tuleb rohkem säästa, aga see on keeruline. Kui panna raha III sambasse alles kuu lõpus, ei pruugi enam olla midagi alles. Kui võtta pensionisambast raha ootamatuste katteks välja, ei pruugi pensionieas enam midagi alles olla. Just seetõttu soovitatakse muuta säästmine automaatseks ning säästmise lõpetamine keeruliseks. Teises sambas see täpselt nii ongi. Raha kasutusele võtmise piirangud aitavad hoida distsipliini ja tagada, et pensionikka jõudes pole pensionisammas juba tühjaks tehtud. 

Tegutse juba täna

Pikaajalise säästmisel on üks lihtne edu valem: mida varem alustad, seda parem.  Nii sellel, kui ka järgmisel aastal on valik veel väga lihtne: maksutõhusalt pensioniks säästmiseks pead tegema makseid III sambasse. Kasuta see võimalus kindlasti ära. 

 


 

  1. OECD https://data.oecd.org/pension/net-pension-replacement-rates.htm

 

3 olulist artiklit

Vaata kõiki artikleid

Kui palju sina kõrgete tasude tõttu kaotad?

Juhend aitab sul 5 minutiga fondi vahetada ilma pikemalt ekslemata. Fondivahetus on kõigile tasuta.

Soovin küsida