Tuleva fondivalitseja aruanne: I poolaasta 2019

Jaga sõbraga:

Head osakuomanikud ja Tuleva liikmed! Meie pensionifondides kogub selle aruande kirjutamise hetkel ligi 13 000 inimest ja fondidel on vara kokku üle 125 miljoni euro. Olulisemad sündmused 2019. aasta I poolaastal:

  • Meie vara Tuleva fondis kasvab maailmaturgude keskmise kasvuga käsikäes.
  • Mais ületas meie osakuomanike igakuiste sissemaksete maht juba 1 miljoni euro piiri.
  • Juunis jõustus järjekordne Tuleva ettepanekul tehtud muutus Eesti pensionisüsteemis, mis loob tänastele noortele paremad eeldused pensioniks rohkem raha koguda. Uue rahandusministri määrusega suunab riik edaspidi inimesed, kes ise pensionifondi valinud pole, ühte kolmest Eestis pakutavast kõige madalama kuluga aktsiafondist.
  • Oleme teinud valdava osa vajalikest ettevalmistusest, et sügisel käivitada Tuleva oma III samba pensionifond, mille tasu on pankade suurte III samba fondidega võrreldes kolm korda soodsam.

Osakuhinna muutus käib käsikäes maailmaturuga

Meie fondide investeerimisstrateegia töötab. Suunates iga kuu tükikese Tulevas kogujate palkadest maailma suurimate ettevõtete aktsiatesse ja valitsuste võlakirjadesse, saavutame oma varale tootluse, mis ei jää kunagi oluliselt maha maailmaturu keskmisest tootlusest. Termin “keskmine tootlus” on veidi petlik – see jätab mulje, justkui pooltel investoritest oleks tootlus parem kui keskmisel. Tegelikkuses saavutab enamus investoreid kehvema tootluse kui maailmaturu keskmine ja seda väga lihtsal põhjusel: mitut liiki vahendustasud röövivad kõigilt investoritelt suure tüki nende tootlusest ära. Seega: maailma väärtpaberiturgude keskmise lähedase tootlusega saavutame oma varale parema kasvu kui enamus maailma (ja Eesti) pikaajalisi investoreid.

Meie vara tootlus käib kenasti käsikäes maailmaturu keskmisega. Graafikul on Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondi, maailmaturu võrdlusideksi ja Eesti agressiivse strateegiaga pensionifondide indeksi (EPI-75) muutused alates 2. maist 2017.

Tuleva pensionifondides kulub vahendustasudele tilluke osa osakuomanike rahast. Meie fondide tasud on üle 50% madalamad kui Eesti II samba fondidel keskmiselt ning kordades madalamad kui enamustel pankade muudel säästutoodetel. Meie fondides ei ole varjatud tehingukulusid (nt valuutavahetuse ja väärtpaberite kauplemisel ostu-müügihinna vahena kaotatud raha). Meie investeerimisstrateegia ei jäta meid ka kunagi ilma tulust, mis jääks saamata, kui fondijuht püüaks turgu ajastada ja laseks meie rahal investeerimisvõimaluste ootuses pangaarvel jõude seista.

Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifondi, maailmaturu võrdlusideksi ja Eesti konservatiivse strateegiaga pensionifondide indeksi (EPI-00) muutused alates 2. maist 2017.

Mul ei ole väga palju öelda meie fondide I poolaasta tootluse kohta. Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondi osaku puhasväärtus kasvas tänavu I poolaastal 13,4% ja Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifondil 5,1%. Mõlemad fondid on omas kategoorias (vastavalt agressiivse ja konservatiivse strateegiaga fondid) kõrgeima tootlusega fondide hulgas. Nii lühikese perioodi tulemused ei näita siiski midagi muud kui seda, et väärtpaberite hinnad turgudel kõiguvad üles-alla.

Madalad kulud ei taga, et lühikese aja jooksul meie fondi tootlus kallima tasuga fonde edestab. Pensioniks kogudes on ka kolm kuni viis aastat lühike aeg. Aga investeerimisfondide pikem ajalugu näitab selgelt – kõrge tasuga fondid jäävad reeglina madala tasuga fondidele alla. Kuidas Tuleva pensionifondide tootlus kujuneb, loe lähemalt siin.

Meie pensionifondide tingimused muutuvad

Me muudame lähiajal Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondi tingimusi ning järgmise kolme aasta jooksul suurendame järk-järgult aktsiate osakaalu tänase 73%lt 100%ni. Varem keelas seadus aktsiatesse investeerimast rohkem kui kolmveerandi varast, aga selle aasta alguses kaotas riik selle piirangu.

Miks me tulevikus aktsiafondi enam võlakirju juurde ei osta, miks asendame võlakirjade osa portfellis aktsiatega järkjärgult, mitte korraga, ja milliseid väiksemaid muudatusi veel meie pensionifondide tingimustes tuleb, loe lähemalt siin.

Osakuomanike arv ja varad kasvavad

Meie fondides hakkas I poolaastal pensioniks koguma veel üle 2500 inimese. Kokku on meid, Tuleva fondides kogujaid, juba üle 13 000. Inimesed, kes tulid selle aasta I pooles teistest fondidest üle, tõid endaga kaasa üle 18 miljoni euro seni kogunenud vara. Meie, Tulevas kogujate igakuised sissemaksed fondi ületasid mais juba ühe miljoni euro piiri.

Kogujate arvu kasv ja I poolaasta osakuhinna tõus kasvatas meie pensionifondide mahu juuni lõpuks juba 105 miljoni euroni. Suurem maht tähendab esiteks seda, et Eesti kogujad saavad Tulevast järjest rohkem kasu: võrreldes Eesti pensionifondide keskmise tasuga hoidsid Tulevas kogujad esimese poolaastaga tasudelt kokku 370 000 eurot. Tuleva algusest oleme üheskoos tasudelt säästnud juba ligi miljon eurot – selle summa võrra on meie fondis kogujate pensionikontodel rohkem raha (1).

Teiseks aitab suurem fondimaht kaasa sellele, et saaksime kõik vähehaaval maksta tasudeks järjest vähem. I poolaastal langes Tuleva aktsiafondi kogukulu määr 0,47%lt 0,46%le ning võlakirjafondil 0,5% tasemelt 0,49%le. Selleks, et tasud kiiremini langeks, peab seadus muutuma – näiteks täna kohustab riik meid kasutama kohaliku depoopanga teenust, kus kahjuks konkurentsis on ainult Swedbank`i ja SEB Eesti harukontorid, mitte maailma suurimad depoopangad.

Madala kuluga aktsiatesse investeeriv pensionifond on nüüd ka riigi peamine valik

Rahandusminister muutis pensionifondide loosimise korda. Kui varem oli riik suunanud tööturule sisenenud noored konservatiivse strateegiaga fondidesse, siis alates juunist loositakse neile ligi 6000 inimesele, kes pole ise pensionifondi valinud, üks kolmest kõige madalama kuluga aktsiafondist.

Meie ettepanekul tehtud pealtnäha väike muudatus annab nüüd paremad šansid tulevikus oma pensionirahale paremat tootlust teenida järjest suuremale hulgale inimestest, kes ise teadlikku valikut pole teha suutnud. Ma loodan väga, et rahandusministeerium ja finantsinspektsioon hoiavad nüüd edaspidi silma peal ka sellel, et pangad neid inimesi jälle kõrge tasuga ja/ või suure võlakirjade osakaaluga vanadesse fondidesse meelitama ei hakkaks.

III samba fond tuleb

Tuleva Tulundusühistuga liitus kevadel üle 1000 uue liikme. Laekunud liitumistasusid kasutame selleks, et valmis teha oma III samba fond. Lisasime meie infosüsteemi rahapesu tõkestamiseks vajalikud toimingud ja III samba avalduste vastuvõtmise funktsioonid, täiendasime sisekordi, taotlesime Finantsinpektsioonilt III samba fondi valitsemise tegevusloa ning panime kokku uue fondi tingimused. Uue fondi käivitame pärast seda, kui ka tingimused on saanud finantsinspektsiooni ametliku kooskõlastuse – loodetavasti lähema paari kuu jooksul.

Lisaks panustasid ühistu uued ja vanad liikmed kevadel Tuleva liikmekapitali juurde üle 1 miljoni euro. See kapital suurendab meie fondivalitseja omakapitali ning fondivalitseja omakorda ostis laekunud raha eest juurde meie pensionifondide osakuid. Piisav kapitalivaru annab meile võimaluse julgelt kasvatada Tuleva pensionifondide mahtu, ilma et nõutavate omavahendite piir ette tuleks.

III sammas on enamikule regulaarset palgatulu teenivatele inimestele lihtsaim ja soodsaim viis tulevikuks raha koguda. Kuni 15% aastapalgast investeeritud rahalt maksab riik tulumaksu tagasi ning lisaks on III sambasse investeerimine lihtne. Pole vaja eraldi kontosid avada, sest ostetud osakud kantakse sinu pensionikontole – samasse kohta kuhu II samba osakudki. Pensionikonto hoidmine on tasuta ning ei seo sind ühegi panga või teenusepakkujaga: oma konto seisu saad näha ja avaldusi fondide vahetamiseks esitada nii Tuleva veebilehel, internetipankades kui ka pensionikeskuse kodulehel.

Tuleva III samba fondi kulumäär (jooksvad tasud) saab olema maksimaalselt 0,5% aastas. See on üle kolme korra madalam kui pankade suurtel III samba fondidel.

Kui tekkis küsimusi või mõtteid, võtke julgelt minuga ühendust: telefon 644 5100 või e-mail [email protected].

Tuleva Fondid AS poolaasta aruanne on täispikkuses siin, Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondi aruanne siin ja Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionfondi aruanne siin.

Tõnu Pekk
Tuleva Fondid AS fondijuht ja juhatuse liige


(1) Selle aruande graafikute ning arvutuste algandmed on siin.

3 olulist artiklit

Vaata kõiki artikleid

Kui palju sina kõrgete tasude tõttu kaotad?

Juhend aitab sul 5 minutiga fondi vahetada ilma pikemalt ekslemata. Fondivahetus on kõigile tasuta.

Soovin küsida