Riigikogu tellib Tuleva ettepanekuga edasi töötamiseks pensionisüsteemi analüüsi

Jaga sõbraga:

Tänu Tuleva algatusel ning 2300 Eesti inimese toetusel Riigikogule esitatud kohustusliku kogumispensioni väljamaksete reformiettepanekule alustab Riigikogu rahanduskomisjon analüüsi, mille eesmärk on leida lahendused, et pensionisambad toetaks paremini inimeste elujärge.

Eile saabunud rahanduskomisjoni esimehe Mihhail Stalnuhhini allkirjaga vastuskirjas seisab, et rahanduskomisjon plaanib tellida analüüsi pensioni teise sambaga seonduvate poliitikasoovituste saamiseks.

Ettepanek reformida teise pensionisamba väljamaksed kogus Uue eakuse rahvakogus ülekaalukalt kõige rohkem toetust. Ebaefektiivne ja inimestele majanduslikult kahjulik II sambasse kogutud vara väljamaksete süsteem on üks pakilisemaid Eesti pensionisüsteemi valukohti. See vajab otsustavat reformi. Mida me saame nüüd edasi teha, et uuringu tellimisest ei saaks lihtsalt kriitilise probleemi lahendamise edasilükkamine?

Algatuseks võib märkida, et rahanduskomisjoni seatud uuringu eesmärk – kuidas II samba pension saab parimal võimalikul moel parandada inimeste elujärge – on kindlasti terviklikum kui mõne üksiku arvulise näitaja maksimeerimine. See on positiivne. Loodame, et lähteülesanne täpsustab uuringu skoopi. See peaks kindlasti muuhulgas välja tooma kaks olulist asja.

Esiteks, on kriitilise tähtsusega, et uuringu tulemusena seaks riik lõpuks Eesti pensionistrateegiale selged, pensionikogujast lähtuvad ja mõõdetavad eesmärgid, mitte ei rahulduks mitmetimõistetavate hüüdlausete ja pensionisüsteemi erinevates osades üksikute, tegelikke vajadusi ja riske eiravate arvuliste näitajatega.

Teiseks, sama oluline on, et uuring vaataks lähemalt teiste riikide kogemust. Viitasime oma ettepanekus, et Rootsi pensionikogujad saavad igast pensioniks säästetud eurost vähemalt kolmandiku võrra suurema pensioni kui Eesti pensionikogujad – seda ilma täiendava koormuseta riigieelarvele. Suurbritannias omakorda on juba analüüsitud, kuidas inimesed on pensionivara kasutanud pärast seda, kui kadus kohustus osta eluaegne pensionikindlustusleping – selgub, et kartused, et inimesed kulutavad oma pensionivara vastutustundetult ära, on osutunud alusetuks.

Üks tähtis asi vajab aga kiiret lahendust.

Nimelt – enamusele meist ei ole probleem, et Riigikogu võtab aega väljamaksete teema analüüsiks, sest pensioniiga on veel kaugel. Sellised muudatusi ei peagi tegema kiirustades. Aga samal ajal läheb lähema kümne aasta jooksul mitukümmend tuhat inimest pensionile. Nende inimeste teise samba pensionikontole kogunenud vara arvelt ei suuda ükski kindlustusselts pakkuda elupäevade lõpuni pensionilisa, mis elujärge tuntavalt parandaks või inimest vaesusriski eest kaitseks. Küll aga kaotavad inimesed suure osa oma varast kindlustusfirmade kõrgete tasude ja kulude tõttu, samuti pole neil võimalust pensionivara pärandada ega kasutada pensioniks kogutud raha mõistlikul viisil tegelikest vajadustest lähtuvalt elukvaliteedi parandamiseks.

Nagu meie riigikogule saadetud ettepanekus seisis: oleme veendunud, et paralleelselt uuringu tellimisega tuleb kuni 2025. aastani pensioniikka jõudvatele inimestele vähemalt anda võimalus kasutada kogutud II samba vara fondipensionina, sõltumata kogunenud summast. Me teeme omalt poolt kõik, et Riigikogu võtaks selle ettepaneku esimesel võimalusel arutlusele – näiteks veel käesoleva I samba reformi käigus.

Me Tulevas teeme edasi tööd selle nimel, et järjest rohkem inimesi saaks teha enda jaoks paremaid valikuid. Peab ütlema, et pensionisüsteemi liigne keerukus pole ainult probleemiks mitte tavainimesele, vaid takistab ka ametnike ja poliitikute arusaamist ning selle tagajärjel inimeste huvidest lähtuvate otsuste tegemist. Ma tõesti väga loodan, et me ei lükka pensionisüsteemi lihtsamaks ja efektiivsemaks muutmist edasi – Eesti lihtsalt ei ole ilma targa pensionistrateegiata jätkusuutlik.

Suured tänud kõigile, kes ettepanekut toetasid. Kui tahad kaasa aidata, et Eesti pensionistrateegia aitaks tulevikus meil kõigil saada igast säästetud eurost maksimaalse kasu ja kaitseks eelkõige inimeste, mitte pankade ja kindlustusseltside huve, ühine Tuleva liikmeskonnaga. Me oleme juba tõestanud, et ärksad inimesed koos saavad samm-sammult ära teha suured muutused!

3 olulist artiklit

Vaata kõiki artikleid

Kui palju sina kõrgete tasude tõttu kaotad?

Juhend aitab sul 5 minutiga fondi vahetada ilma pikemalt ekslemata. Fondivahetus on kõigile tasuta.

Soovin küsida