3 lihtsat soovitust Riigikogule, mis tõstaks meie tulevikupensioneid kuni 30%

Jaga sõbraga:

Tuleva saatis eile Riigikogule lihtsasti rakendatavad ettepanekud, mille jõustumine koos juba kavas olevate investeerimisfondide seaduse muudatustega suurendaks inimeste keskmist pensioni tulevikus kuni 30%.

Riigikogus arutlusel olev eelnõu kohustab panku pensionifondide tasusid vähehaaval langetama. Fondid saavad võimaluse investeerida kogu vara kõrgema tootluse ootusega varaklassi – aktsiatesse. Rahandusministeeriumi hinnangul peaks see suurendama pensionikoguja summaarset I ja II samba pensionit umbes 1,5%.

Need on küll vajalikud, aga kaugeltki mitte piisavad muudatused selleks, et viia Eesti pensionikogujate tulemus lähemale naaberriikide tulemustele, leiab Tuleva. Lisaks tuleb sisse viia järgmised lihtsad parendused, mis suurendaks tuleviku keskmist pensioni kuni 30%:

1. Pensionikoguja raha peab olema investeeritud võlakirjade asemel tulu toovatesse varadesse.

Kui pensionikoguja saaks oma II sambasse kogutavale rahale kogumisperioodi 40 aasta jooksul kasvõi 2% kõrgemat aastatootlust, lisaks see nende inimeste keskmisele pensionile 8-15%.

Kuidas? Riik suunab kõik uued II sambaga liitujad automaatselt madala kuluga maksimaalse aktsiate osakaaluga pensionifondi.

2. Võimaldada rahal tootlust teenida ka väljamaksete perioodil.

Kui inimesed teeniksid oma kogutud rahale tootlust kasvõi 3% aastas ka väljamaksete perioodil, tõstaks see keskmist pensionit 2050 aastal 8-15% võrreldes Rahandusministeeriumi prognoosituga.

Kuidas? Riik võimaldab II samba väljamakseid fondipensionina sõltumata sellest, kui palju on pensionikogujal II samba kontole vahendeid kogunenud.

3. Võimaldada teha täiendavaid sissemakseid II samba fondi.

Tööandjaid saavad pakkuda töötajale võimalust suurendada sissemakseid otse palgast. Iga täiendavalt säästetud 2% pensionikoguja brutopalgast lisab pensionikoguja keskmisele pensionile kuni 6-11%.

Kuidas? Riik võimaldab II samba liitujal, kas pensionikeskuse või tööandja vahendusel ise määrata, mitu % palgast soovib II sambaga liituja II samba pensionifondi suunata.

Lisaks:
Keelata võtta kõrgeid tasusid III samba fondidesse sisenemise ja väljumise eest

Tuleva teeb veel ettepaneku vähendada III samba pensionifondide väljalaskmise- ja tagasivõtmise tasusid sarnaselt II samba fondidega. III samba fondid on loodud olulise maksusoodustuse abil. Ei ole otstarbekas kasutada riiklikku subsiidiumi teenusepakkujatele tasude maksmiseks. Kõrged väljumistasud takistavad ka konkurentsi tekkimist turul.

Tuleva soovitab need parendused teoks teha koos juba kavas olevate investeerimisfondide seaduse muudatustega hiljemalt 1. juuliks 2019. Tutvu lähemalt Tuleva ettepanekute ja nende mõju analüüsiga.

3 olulist artiklit

Vaata kõiki artikleid

Kui palju sina kõrgete tasude tõttu kaotad?

Juhend aitab sul 5 minutiga fondi vahetada ilma pikemalt ekslemata. Fondivahetus on kõigile tasuta.

Soovin küsida