Tuleva liikmed panustasid oma fondivalitseja algkapitaliks kokku üle kolme ja poole miljoni euro

Jaga sõbraga:

Teade

Tuleva algkapitali kogumisest kujunes Eesti suurim ühisrahastusprojekt. 1726 tulundusühistu Tuleva liiget panustas kokku 3,513 miljonit eurot pensionikogujatele endile kuuluva fondivalitseja loomiseks.

“Meie suur idee on panna alus uudsele varahaldusettevõttele, mille omanikud on tavalised inimesed, kes regulaarselt väikeseid summasid investeerides koguvad raha iseenda tuleviku jaoks,” ütles Tõnu Pekk. “Panus algkapitali annab võimaluse teenida lisatulu. See oli boonus neile, kes varakult liikmeks astudes ideed toetasid ja Tuleva sünni võimalikuks tegid.”

Algkapitali said soovi korral panustada esimesed 3000 Tuleva liiget. Tuleva algkapitali sai panustada 1000 kuni 10 000 eurot, et kapitaliosalus jaotuks liikmete vahel võimalikult ühtlaselt. Keskmine kapitalipanus oli 2035 eurot.

Tuleva soovis koguda teise samba pensionifondide valitseja aktsiakapitaliks kolm miljonit eurot. Kuna panustati 513 tuhat eurot rohkem, tagastab Tuleva vastavalt algkapitali tingimustele 3 miljonit ületava osa liikmetele proportsionaalselt veebruarikuu jooksul.

Tuleva loodab käivitada uued, madalate kuludega indeksipõhised pensionifondid tänavu kevadsuve. Vastavalt plaanile on selleks vaja vähemalt 3000 liiget, 3 miljonit eurot algkapitali ning tegevusluba Finantsinspektsioonilt. Esimesed kaks tingimust on praeguseks täidetud ja loa menetlus Finantsinspektsioonis on käimas eelmise aasta sügisest.

Kõik, kes soovivad tulevikus hakata pensioni koguma oma pensionifondis, saavad juba täna astuda Tuleva ühistu liikmeks. Praegu on ühistul kokku 3230 liiget.

Tuleva ühistu asutasid 2016. aasta kevadel 22 oma aladel tunnustatud inimest, kes polnud rahul sellega, et Eesti pankadele kuuluvate pensionifondide teenustasud on Euroopa kõrgeimate, kuid inimestele teenitav tulu aga Euroopa madalaimate seas.

Tuleva eesmärk on kasvatada liikmete vara, luues paremaid pensioni- ja muid pikaajalise investeerimise tooteid. Lisaks on Tuleva pensionikogujate huve kaitstes riigi koostööpartner poliitika kujundamisel.

Panustasid algkapitali rohkem kui 1000 eurot? Arvuta, kui palju kuulub tagastamisele:

3 olulist artiklit

Vaata kõiki artikleid

Kui palju sina kõrgete tasude tõttu kaotad?

Juhend aitab sul 5 minutiga fondi vahetada ilma pikemalt ekslemata. Fondivahetus on kõigile tasuta.

Soovin küsida