Tuleva fondid jälgivad sügisest jätkusuutlikkuse põhimõtteid

Jaga sõbraga:

Tuleva pensionifondid hakkavad jälgima keskkonna jätkusuutlikkuse ja sotsiaalse vastutustundlikkuse põhimõtteid, välistades raha paigutamise ettevõtetesse, mis vastavaid kriteeriumeid ei täida.

Tuleva ei loo juurde ühte väikest “rohefondi”, vaid muudab jätkusuutlikumaks oma suurte fondide tegevuse. Täpselt samamoodi ei ole meil ju head pensionifondid peidetud vanade, kõrge tasuga fondide vahele. Madalad tasud ja teadlikkus meie investeeringute mõjust maailmale on väärtused, mida vaid valikuliselt rakendada oleks küüniline.

Jätkusuutlikkuse põhimõtete rakendamine ei too kaasa tasude tõusu. Samuti jääb püsima Tuleva passiivne investeerimisstrateegia. Langetame tasusid ka tulevikus ja hajutame riskid, kasvatades järjepidevalt oma osalust kogu maailma majanduses. See loob tõestatult kogujatele head eeldused pikas plaanis oma säästudest võimalikult palju kasu saada.

Jätkusuutlikkuse filtri rakendamine vähendab Tuleva fondide CO2 jalajälge 15% võrra.

Tuleva eesmärk on saavutada maailmaturu keskmisele võimalikult lähedast tootlust. Jätkusuutlikkuse põhimõtete rakendamine mõjutab fondide tootlust minimaalselt. Mõju võib seejuures olla nii kergelt positiivne kui ka kergelt negatiivne.

Vastutustundliku ja jätkusuutliku investeerimise (ESG – environmental, social, governance) filter välistab investeerimise ettevõtetesse,

  • mille käibest 5% või enam tuleb energiasöe või naftaliiva kaevandamisest või kasutamisest, tubakatoodete tootmisest või müügist või eraisikutele lahingrelvade müügist,
  • mis on seotud keelatud relvade või tuumarelvade tootmise ja müügiga või
  • mis rikuvad United Nations Global Compact juhtimispõhimõtteid.

Praktikas tähendab see Tulevale ligi 200 ettevõtte portfellist välja arvamist. Vajalikud asendused mudelportfellis oleme leidnud koostöös meie partneri, maailma suurima fondivalitsejaga BlackRock.

Graafikul on Tuleva pensionifondide mahuga kaalutud keskmine CO2 intensiivsus 30.11.2022.a seisuga. 2023. aasta on hinnang, kuhu näitaja jõuab pärast ESG filtri rakendamist. Allikas: BlackRock

Tulevas kogujate investeeringute CO2 intensiivsus on hetkel 155 tonni portfelli ettevõtete 1 miljoni dollari käibe kohta. Alates meie fondide käivitamisest on see näitaja langenud ligikaudu 30% tänu sellele, et maailma kapital liigub vähem saastavate ettevõtete poole. Sellega saastavate ettevõtete turuväärtus väheneb ja nende osakaal väärtpaberituru indeksites ja indeksifondides langeb. Nii on näiteks meie portfelli suuremate investeeringute sekka tõusnud ExxonMobile`i asemele tehnoloogiaettevõtted.

Jätkusuutlikkuse filtri rakendamine vähendab Tuleva fondide CO2 jalajälge 15% võrra.

Meie kliima jalajälg on tõenäoliselt ka täna väiksem kui pankade suurtel pensionifondidel. Kahjuks saame seda öelda ainult hinnanguliste arvutuste põhjal, sest peale Tuleva ükski fondivalitseja veel neid näitajaid ei avalda. Loodame, et see muutub. Siis saavad inimesed, kes hoolivad oma investeeringute mõjust maailmale, teha otsuseid faktide, mitte roheliseks värvitud reklaamide põhjal.

Oluline info Tulevas kogujatele:

Finantsinspektsiooni juhatus kooskõlastas jätkusuutlikkuse põhimõtete rakendamiseks vajalikud muudatused Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondi ja Tuleva III Samba Pensionifondi tingimustes 9. mail 2022, otsustega nr nr 4.1-1/77 ja 4.1-1/78. Muudatused jõustuvad 1. septembril 2022.

Seadus näeb fonditingimuste oluliste muudatuste puhul ette, et osakuomanikel tekib õigus enne nende jõustumist soovi korral fondist ilma tagasivõtmistasuta väljuda.

Tuleva ei võta meie fondidesse sisenemise ega neist väljumise eest lisatasu kunagi. Seega saab neist ilma tagasivõtmistasuta väljuda igal ajal. Kui siiski soovid oma vara mujale viia just enne tingimuste muudatuste jõustumist, tee vastav avaldus internetipangas või pensionikeskuses hiljemalt 31.juulil 2022.

Dokumendid:

Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondi tingimused alates 01.09.2022
Tuleva III Samba Pensionifondi tingimused alates 01.09.2022
Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondi prospekt alates 01.09.2022
Tuleva III Samba Pensionifondi prospekt alates 01.09.2022
Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondi põhiteave alates 01.09.2022
Tuleva III Samba Pensionifondi põhiteave alates 01.09.2022
Hinnang fondide dokumentide muutmise olulisuse kohta

3 olulist artiklit

Vaata kõiki artikleid

Kui palju sina kõrgete tasude tõttu kaotad?

Juhend aitab sul 5 minutiga fondi vahetada ilma pikemalt ekslemata. Fondivahetus on kõigile tasuta.

Soovin küsida