Tuleva fondivalitseja poolaasta aruanne 2018

Jaga sõbraga:

Head osakuomanikud ja Tuleva liikmed! Selle aruande kirjutamise ajal augusti algul kogus Tuleva pensionifondides raha üle 7300 inimese ning fondide maht oli 63 miljonit eurot. Tänaseks on meid juba üle 7500 ja fondides raha ligi 70 miljonit.

Suurem kogujate arv ja fondi maht ei ole Tuleva fondivalitseja jaoks eesmärk omaette. See on meie liikmetele ja teistele meiega koos pensionit koguvatele inimestele abivahend suurema eesmärgi saavutamisel – saavutada regulaarselt väikeseid summasid säästes võimalikult hea elu pensionieas.

    • Tänu meie fondide mahu kasvule katab Tuleva fondivalitseja madal valitsemistasu nüüd meie kulud. Esimese poolaasta tegevuskasum (EBITDA) oli küll veel 1 108 eurot negatiivne suuremate juriidiliste kulude tõttu seoses Tuleva uue GDPRi regulatsiooniga vastavusse viimisega, aga esimene eesmärk on nüüd täidetud. Meie fondivalitseja on jätkusuutlik.
    • Plaanitust kiirema fondi mahu kasvu tõttu alandas meie partner, maailma suurim fondivalitseja BlackRock meie pensionifondi portfellis olevate indeksifondide haldustasu. Tänu sellele on meie Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondi kogukulu ehk jooksvate kulude määr nüüd 0,47% aastas – meil on kõige soodsama tasuga aktsiafond Eestis! (Vaata täna kehtivaid Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondi tasusid ja Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifondi tasusid.)
    • Suurem maht ei ole paraku veel mõju avaldanud teenustele, mida Tuleva fondid kohustuslikus korras tarbima peavad, eekõige depoo-, registri- ja adminteenusele. Nende tasude alandamiseks on vajalik turu avamine välikonkurentsile – see on ettepanek, mida me korduvalt ka Rahandusministeeriumile teinud oleme.
    • Kui aasta alguses laekus uutest maksetest Tuleva fondidesse veidi üle 500 tuhande euro kuus, siis juunis-juulis oli see näitaja ligi 700 tuhat eurot.
Tuleva pensionifondide käekäik

Peamine Tuleva pensionifondide tootluse mõjutaja on maailma aktsiaturg. Aasta alguses tuletasid turud kõigile meelde, et nad võivad nii tõusta kui ka langeda. Maailma aktsiaturu indeks MSCI ACWI langes jaanuari lõpus kahe nädalaga ligi 8%. Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondi osak langes sama ajaga ligi 6% – kukkumist pehmendas asjaolu, et fondi mahust on aktsiates 73% ja ülejäänu väiksema kõikumisega võlakirjades. Osaku hind jõudis oma kukkumise eelsele tasemele alles mai keskel ning lõpetas poolaasta 1,9% kõrgemal kui aasta alguses. Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifondi osaku väärtus kasvas samal 0,3%.

pensionifondide võrdlus indeksiga
Tuleva pensionifondid järgivad oma kõikumistes maailmaturu võrdlusindeksit.

 

Selle “punases” oldud 14 nädala jooksul vahetas 81 inimest oma kogutud osakud osaliselt või täielikult Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondist välja või suunas maksed mujale. Seda on küll üle kolme korra enam kui tavaliselt meie aktsiafondist lahkujaid (keskmiselt vahetab meie aktsiafondist välja 2 inimest nädalas), aga 81 inimest on õnneks napilt 1,5% Tuleva aktsiafondis kogujate arvust. Seega 98,5% inimestest jäid kindlaks valitud strateegiale: vali madalate kuludega aktsiatesse investeeriv fond ja “ära piilu” ega püüa fondidest sisse-välja hüpeldes turgu ajastada. Pikas perspektiivis on just kindlalt kursil püsimine taganud ajalooliselt kõige parema tulemuse.

See väike test aasta algusest ei ole muidugi veel mingi näitaja, et meie kogujad suudavad ka suurema kukkumise ajal valitud strateegiale kindlaks jääda. Maailma suurima indeksifondide valitseja Vanguardi kogemus annab siiski lootust. Nende indeksifondide klientidest vahetas 2008/09 aasta kriisis ennast täielikult või osaliselt välja või lõpetasid sissemaksed vaid 4% investoritest. Kui inimesed on teinud teadliku valiku, siis suudavad nad ka paremini kursil püsida. Sellepärast me Tulevasse kedagi impulssotsusena ei meelita, vaid teeme tööd, et meie inimesed oskaksid pankade agressiivsetest müügitaktikatest ja uudiste infomürast läbi vaadata.

Uued liitujad

Esimesel poolaastal tegi ligi 900 inimest teadliku valiku – valdav osa neist alustas kogumist Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondis ning 41 inimest valis Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifondi (1). Kõik need inimesed on valinud fondi veebilehel ning meie blogis leiduva info abil. Juulis lisandus neile veel 413 inimest (2). Samal perioodil suunas Tuleva Maailma Aktsiafondist mujale oma maksed 128 inimest (juulis 22 inimest). Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifondist vahetas ennast välja 220 inimest – enamus neist on sinna loosiga sattunud ja on väga tervitatav, et nad endale sobivama fondi on leinud.

Meilt on korduvalt küsitud, miks ei kuva Tuleva oma veebilehel “fondi tootlust,” mis annaks huvilistele kohe selge pildi, kuidas Tuleva fondidel läinud on ja mille järgi otsustada, kas seda fondi valida või mitte. Me ei ole seda teinud hoolimata sellest, et Tuleva aktsiafondi senine tootlus on pankade vanadest fondidest kaugelt ees. Seda kahel põhjusel.

Esiteks, me tahaks kodulehel kuvada sellist infot, mis inimesel fondi valiku otsuse tegemisel ka reaalselt vajalik oleks. Ajalooline tootlus ei anna mingit infot selle kohta, milline saab selle fondi tootlus olema tulevikus. Osakuhinna muutus ei ütle isegi seda, kui palju osakuomaniku investeering selles fondis kasvanud on. Kõige rohkem infot selle kohta, kuidas fondil tulevikus võrreldes turu keskmisega minna võiks, saab välja lugeda fondi tasumäärast – sellepärast me just seda infot esimesena pakumegi.

Teiseks, osakuhinna ajalooliste muutuste info on üks väheseid asju, mis pensionikeskuse lehel piisavalt hästi lahendatud on. Üht-teist võiks parandada (näiteks lisada võrdluse sobiva maailmaturu indeksiga), aga need on pigem marginaalsed parandused. Kuna meie kodulehe arendused maksavad kinni meie liikmed, siis me peame iga arenduse tellimise eel tõsiselt mõtlema, kas sellest meie liikmetele ka kasu on.

Samas on üks oluline tootlusmäär, mida iga inimene soovi korral teada võiks. See on inimese isiklik tootlusmäär – teisisõnu, kui palju tema raha II sambas teeninud on. Juulis toimunud arendussprindi käigus ehitasid neli Tuleva liiget selle meie veebirakendusse valmis ja nüüd saab iga II sambaga liitunud inimene näha, kui palju tema raha kasvanud on. Tootlust saab vaadata nii kogumise algusest kui ka nt viimase ühe, kolme või viie aasta jooksul. Lisaks saab võrrelda, kui palju tootlus oleks olnud Eesti keskmises pensionifondis või maailmaturu indeksis.

Usume, et see on oluline info, mida inimene oma pensioni kogumise kohta teadma peaks. Tore oleks, kui sarnast infot pakuks ka riigile teenust osutav pensionikeskus.

Tuleva Fondid AS 2018 aasta poolaasta aruanne on täispikkuses siin, Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondi poolaasta aruanne siin ja Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifondi poolaasta aruanne siin.

Head valitud strateegial püsimist!

Tõnu Pekk
Tuleva Fondid AS fondijuht ja juhatuse liige

 

(1) Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifondi lisandub iga kuu ka 50-90 uut investorit, kellele valitakse pensionifond loosiga tööturule sisenemisel. Tavaliselt lahkuvad pooled neist aasta jooksul, kui nad oma kodupanga kontoris panga enda fondi pannakse. Oleme teinud Rahandusministeeriumile ettepaneku neid inimesi mitte karistada pensionifondi valiku tegemata jätmise pärast, vaid suunata need inimesed madala kuluga aktsiafondi – sarnaselt nt Rootsi riigile.

(2) Kuigi pensionifondi saab vahetada igal ajal, kipub suurem osa vahetustest toimuma kolm korda aastas – paaril nädalal enne 31. juulit, 30. novembrit või 31. märtsi. Neil kuupäevadel lõpeb neljakuuline vahetusperiood, mille jooksul kogutud vahetusavaldused viiakse korraga täide kuu aega hiljem.

Fotol: Käimas on Tuleva 4. tarkvarasprint

3 olulist artiklit

Vaata kõiki artikleid

Kui palju sina kõrgete tasude tõttu kaotad?

Juhend aitab sul 5 minutiga fondi vahetada ilma pikemalt ekslemata. Fondivahetus on kõigile tasuta.

Soovin küsida