Vahekokkuvõte Eesti ühest suurimast üldkoosolekust

Jaga sõbraga:
  • Hetkel on käimas Tuleva üldkoosolek, kus saavad osaleda kõik ühistu liikmed. Igal liikmel on üks hääl. Tänaseks on hääletanud 4300 inimest, mis teeb sellest ühe Eesti suurima üldkoosoleku.
  • Tuleva liikmed on üldkoosolekul küsinud ligi 30 küsimust. Enim on küsitud geopoliitiliste riskide ja tasude alandamise kohta. 

Tuleva ei ole tavaline teenusepakkuja. Tuleva omanikud on pensionikogujad, kes otsustasid pankadest vahemehed kõrvale jätta ja käivitada sellised pensionifondid, kus nad ise raha koguda tahaksid. See on meie suur tugevus. Nagu on öelnud üks Tuleva asutajatest Taavet Hinrikus, pole me vaid äriliste eesmärkidega ettevõte, vaid ka inimeste huve kaitsev kodanikuühendus, mis seisab pensionikogujate huvide eest. 

Selle tegevuse juures on meile suureks toeks meie kogukond – üle 8300 inimese, kes lisaks Tulevas kogumisele on astunud ka Tuleva ühistu liikmeks. Väga paljud neist panustavad ka ise Tuleva arendamisesse. Mõtlevad kaasa, annavad soovitusi, küsivad häid küsimusi, töötavad välja materjale, analüüsivad infot, räägivad pensionifondidest oma sõpradele ja sugulastele ning teevad palju muud. 

Hetkel on käimas Tuleva liikmete üldkoosolek, kus igal liikmel on üks võrdne hääl ning otsuse vastuvõtmiseks peab selle poolt hääletama vähemalt 50% liikmetest. Tänaseks on hääletanud 4300 inimest, mis teeb sellest ühe Eesti suurima üldkoosoleku. 

Üldkoosoleku käigus on liikmed esitanud ligi 30 küsimust. Mis on enim levinud küsimused Tuleva juhatusele?

Küsimus 1: sõjaoht. Kuidas on kaitstud minu vara Tulevas, kui Eestis puhkeb sõda? Kas ma pääsen oma varadele ligi ka välismaalt?

Tuleva investeerib vara läbi Blackrocki indeksfondide maailma 3000 suurima börsiettevõtte aktsiatesse. Seetõttu on Tulevas kogujate vara hästi hajutatud ning meie piirkonna geopoliitilised riskid mõjutavad vara väärtust vähem kui näiteks Baltikumi tehtud investeeringute oma. 

Blackrocki indeksfondide osakute registrit peab maailma üks suurimaid panku JPMorgan. Tuleva pensionifondidele kuuluvad osakud on selles registris eraldi kontol, mille avas meie jaoks Swedbank Eesti. Kontot saab käsutada üksnes lähtuvalt pensionifondi tingimustest. 

Need meetmed aitavad vähendada riski, et Tulevasse investeeritud vara läheb sõja korral kaotsi. 

II ja III samba vara kasutusele võtmist reguleerivad aga Eesti seadused. Kehtivate seaduste kohaselt pääseb Eestis asuvale pensionivarale ligi ka välismaalt, aga oluline on, et sõja korral jätkatakse Eestis tegutsemist Eesti seaduste alusel ning et pangad ja sideettevõtted jätkaksid tegevust. 

Küsimus 2: millal Tuleva jälle tasusid alandab?

Meie tasude alandamise põhimõtted on üsna lihtsad: kui alanevad fondide haldamisega seotud muutuvkulud (nagu depootasud), siis alandame selle võrra kohe tasusid. Lisaks alandame aeg-ajalt fondide tasusid Tuleva marginaali arvelt. Selle viimase jaoks kindlalt reeglit ei ole – vaatame koos Tuleva nõukoguga igal aastal eelarve üle ja hindame, kas saame tasusid alandada. Nii oleme alates Tuleva pensionifondide käivitamisest oma teise samba fondide tasu alandanud 0,5% pealt tänase 0,35%ni. Üsna kindlasti alanevad tasud ka tulevikus, kui meie mahud kasvavad. Seega on Tuleva kasv kasulik igale Tulevas kogujale. Iga liige saab selleks oma panuse anda, rääkides Tulevast oma sõpradele ja tuttavatele ning kutsudes neid samuti Tulevas koguma.

Küsimus 3: kas Tuleval on plaanis luua n-ö neljas pensionisammas ehk võimalus investeerida indeksfondi väljaspool II ja III sammast?

Jah, Tuleval on plaanis seda teha. Kahjuks ei ole meil aga võimalik veel kindlat kuupäeva välja lubada. Selleks võimaluseks on kaks alternatiivi: kas taotleda täiendav tegevusluba või luua täiendav kogumistoode koostöös mõne partneriga, kellel on selleks vajalikud load juba olemas. Töötame paralleelselt mõlema võimalusega ja kui plaan on küpsem, jagame seda ka liikmetega.

Mida teha seni? Alates järgmise aasta algusest on võimalik II sambasse säästa senise 2% + 4% asemel 6% + 4%. Soovitame kindlasti ka selle võimaluse ära kasutada, sest ka II samba investeeringud on tulumaksuvabad. 

Küsimus 4: Tuleva sai trahvi. Mida olete teinud, et trahvid enam ei korduks? Kas olete trahviotsuse vaidlustanud?

Me tegime muudatused oma teavitustegevustes kohe pärast väärteomenetluse alustamise teate saamist ja hoiame tähelepanelikult silma pea peal sellel, et inimlik viga ei annaks põhjust süüdistusteks. Muuhulgas oleme protsessides teinud kolm muudatust: 

  1. Lisame nõutud üleskutsed ja hoiatused pildile, mitte sellega kaasnevasse teksti. Nii vähendame riski, et nõutud hoiatused ei jõua lugejani. 
  2. Loobusime teavitustegevuste planeerimisel väliste teenusepakkujate kasutamisest. See aitab meil hoida teavitustegevusi algusest lõpuni kontrolli all, sest lõpuks vastutame nõuetele vastavuse eest ikka meie. 
  3. Enne iga teavituse avaldamist kontrollime selle vastavust nõuetele check-list’i abil. 

Vaidlustasime trahviotsuse kohtus, sest pidasime seda ebaõiglaselt suureks. Praegu tegeleb kohus protseduuriliste küsimustega ja sisulise aruteluni pole veel jõutud. 

Kui sa tahaksid rääkida järgmisel üldkoosolekul Tuleva asjades kaasa, siis kaalu liikmeks astumist. Loe lähemalt ühistuga liitumisest

3 olulist artiklit

Vaata kõiki artikleid

Kui palju sina kõrgete tasude tõttu kaotad?

Juhend aitab sul 5 minutiga fondi vahetada ilma pikemalt ekslemata. Fondivahetus on kõigile tasuta.

Soovin küsida