Mis on Tuleva III Samba Pensionifondi sees?

Jaga sõbraga:

15. oktoobrist saame meie, Tuleva liikmed alustada raha kogumist päris oma kolmanda samba fondis! Nagu meie ühistes teise samba fondideski, saavad meiega koos Tulevas kolmandasse sambasse koguda ka kõik need, kes ühistu liikmeks astuda ei soovi.

Investeerimist alusta kolmandast sambast!

Üks lihtne reegel, mida on kaval järgida nii algajal kui ka edasijõudnud investoril: alusta alati kolmandast sambast. Pole mõtet otsida muid investeerimisvõimalusi enne, kui oled kolmanda samba maksusoodustuse täiel määral ära kasutanud. Miks?

1. Pole palju investeeringuid, mis tagavad kohe 25% võitu.

Igaüks saab kolmandasse sambasse suunata kuni 15% brutosissetulekust (mitte rohkem kui 6000 eurot aastas) tulumaksuvabalt. Kui oled maksu juba ära tasunud, saad selle pärast tuludeklaratsiooni täitmist tagasi. Näiteks investeerides 1250 eurot, annab riik sulle sellest 250 eurot tagasi.

Teisisõnu: kolmandasse sambasse paigutatud 1250 eurost on sinu panus vaid 1000 ja ülejäänud 250 lisab omalt poolt riik. Investeering saab kohe 25% võimendust.

2. Raha saad kätte igal ajal

Kolmandast sambast saad raha välja võtta alati, kui soovid. Samuti võid kolmanda samba fondi osakuid pärandada. Väljamakseid maksustatakse järgmiselt (lähemalt siin):

Kui võtad raha välja enne eelpensioni iga (täna on see 60 aastat), tuleb kogu kolmandasse sambasse kogutud varalt tasuda tulumaks 20%. See ei tee maksusoodustuse mõju kaugeltki olematuks. Sisuliselt oled saanud riigilt intressivaba võimenduslaenu. Kui ootad 60. sünnipäevani ja oled raha väja võtmise hetkeks kogunud vähemalt viis aastat, rakendub tulumaks vaid 10%.

Nagu investeerimisega ikka: ära paiguta aktsiatesse raha, mida sul lähemal ajal tarvis läheb. Kolmas sammas sobib pikema ajahorisondiga kogumiseks.

3. Pole vaja maksta väärtpaberikonto eest.

Pole vaja kulutada aega ega raha uue pangakonto avamisele ega maksta tasu fondiosakute ostmise ja hoidmise eest. Igal Eesti inimesel on juba tasuta konto riiklikus pensioniregistris olemas – seesama, kuhu koguneb ka teise samba vara.

Miks meil oma fondi vaja läheb?

Nagu öeldud: kolmas sammas on tänu maksuvabastusele pikaajaliseks kogumiseks parim tööriist. Pankadest vahendajate käes kippus see eelis seni kokku kuivama. Esiteks, kolmanda samba fondide tasud on veel kõrgemad kui teises sambas. Teiseks, pangafondide juhtide investeerimisotsused pole seni kogujatele edu toonud.

Meie teeme oma ühist kolmanda samba fondi käivitades kaks asja teisiti kui enamik pangafonde.

Esiteks: Tuleva fondi kogukulu on kuni 0,5% aastas (NB! Uuendus 01.04.2021: nüüd on meie fondi tasud langenud veelgi madalamale ja on 0,43% aastas) – kolm korda väiksem kui pankade suurtel kolmanda samba fondidel (1). Teiseks, me ei spekuleeri turgude kõikumistega, vaid võtame lihtsalt rahulikult iga kuu tükikese oma palkadest ja ostame selle eest maailma suurimate ettevõtete aktsiaid juurde. Ajapikku kasvab meie osalus maailma majandust vedavates ettevõtetes ja meie vara väärtus omakorda kasvab sedavõrd, kuidas ettevõtted kasvavad ja dividendi maksavad.

Nagu teises sambaski, annavad need kaks asja meile päris hea kindluse, et meie vara kasv ei jää maailma aktsiaturgude kasvust kunagi kaugele maha. Ja nagu teises sambaski: ühegi pangafondi pikaajaline tootlus pole seni maailma aktsiaturgude keskmise lähedale jõudnud.

Nagu meie teise samba fondideski, on üsna kindel veel üks asi: meie vara väärtus ei kasva katkematus tõusujoones. Kui maailma majanduses on madalseis ja aktsiate hinnad langevad, väheneb ettevõtete turuväärtus ja koos sellega ettevõtete omanike vara väärtus – ka meie oma. See pole meeldiv, aga turgude ajalugu näitab, et pikas plaanis teenime rohkem rahulikult kursil püsides kui oste-müüke ajastades ja turgu üle kavaldada püüdes.

 

Kuhu me oma vara investeerime?

Tuleva III Samba Pensionifondi paigutatud raha eest ostame üle 2900 maailma suurima börsiettevõtte aktsiaid – kõiki neid, mis on kaasatud MSCI All Country World (MSCI ACWI) indeksisse.

Meeldetuletuseks: indeks ei ole midagi muud kui lihtsalt nimekiri. MSCI ACWI indeks on nimekiri, milles maailma suurimad börsiettevõtted on turuväärtuse järgi ritta pandud. Iga ettevõtte osakaaluks indeksis on tema turuväärtus jagatud kõigi ettevõtete turuväärtusega. (Maailma börsidel kaubeldakse enam kui 30 000 ettevõtte aktsiatega. MSCI ACWI tõmbab joone alla 3000 suurimale praktilistel kaalutlustel, sest sealt edasi oleks ülejäänute osakaal portfellis juba kaduvväike.)

Meie ei osta nende ettevõtete aktsiaid ühe kaupa, vaid paigutame neisse raha nelja globaalse indeksifondi kaudu. Nii on lihtsalt odavam. Tänu suurtele mahtudele on maailma juhtivate indeksifondide jaoks aktsiate ostmine nullilähedase kuluga. Kui peaksime iga kuu iga ettevõtte aktsiaid eraldi ostma, läheks see meile hirmus kalliks.

Lähemalt: mis täpselt on meie portfellis?

Tuleva III Samba Pensionifond

Iga Tuleva III Samba Pensionifondi laekunud euro jagame järgmiselt nelja BlackRocki fondi vahel:

Kõigepealt läheb 84% rahast võrdselt kolme indeksifondi, mis investeerivad raha arenenud riikide aktsiatesse. Need kolm fondi on:

Miks just kolm fondi, kes kõik raha samadesse aktsiatesse investeerivad? Investeerimisfondide seadus lubab ühte fondi paigutada kõige rohkem 30% varast. Võib aru saada seadusandja soovist sundida pensionifonde riske hajutama, ehkki ausalt öeldes on see piirang globaalse indeksifondi puhul üsna tarbetu. Ükskõik millises neist kolmest fondist oleks riskid juba väga hästi hajutatud.

13% rahast läheb iShares Emerging Markets Index Fund-i.

MSCI ACWI indeksi ettevõtetest on valdav enamus arenenud maailmas ja veidi üle kümnendiku arengumaades. Fondidel, mis katavad kogu MSCI ACWI indeksi, on millegipärast kõrgem valitsemistasu kui eraldi arenenud ja arengumaade fondidest koosneval portfellil. See ongi lihtne põhjus, miks kasutame arengumaade ettevõtete aktsiate ostuks erinevaid fonde.

Paar kõrvalepõiget neile, kellel rahvusvaheliste indeksifondide vastu suurem huvi:

Ühtegi neist fondidest Eesti erainvestorid täna otse osta ei saa. Tegelikult ei paku vahendajad täna Eestis erainvestoritele ühtegi traditsioonilist indeksifondi. Ainus võimalus neisse investeerida ongi Tuleva ja teiste meie eeskujul tehtud indeksit järgivate teise ja kolmanda samba fondide kaudu.

Kui mina oleksin rahandusminister, analüüsiksin tõsiselt, miks ei ole üks finantsmaailma tähtsaim innovatiivne tööriist meie investoritele ikka veel lihtsasti kättesaadav.

Neil, kes kaaluvad indeksifondide ostmist rahvusvaheliste platvormide vahendusel, on kasulik silmas pidada, et samal fondil on rida erinevaid osakuklasse, mis erinevad peamiselt valitsemistasu poolest. Tänu sellele, et Tuleva liikmed tegutsevad ühiselt koos, mitte igaüks üksi, saame investeerida institutsionaalsetele investoritele mõeldud osakuklassi. Selle võrra, kuidas meie mahud kasvavad, oleme juba tasusid läbi rääkides kulud madalamaks saanud ja loodetavasti saame vähehaaval ka edaspidi.

Ok, arenenud ja arenenud riikide fondidesse läheb niisiis kokku 97% meie rahast.

3% fondi rahast hoiame pangadeposiidis, seni kuni fondi maht saavutab 30 miljoni euro piiri. Edasi kaalume raha osakaalu vähendamist. Miks nii?

Erinevalt teisest sambast saavad kolmandasse sambasse kogujad fondiosakuid iga hetk müüa. Müügitehing tuleb seaduse järgi kolme pangapäevaga täide viia. Kuni me fondi maht on väike, hoiamegi sellepärast alguses veidi suuremat rahavaru.

Fondi jooksvad tasud on 0,43% aastas

Tuleva III Samba Pensionifondi jooksvad tasud ehk kõik investori taskust tulevad kulud kokku on 0,43% aastas. Nende kulude seas on meie fondi valitsemistasu (0,3% aastas), depoopanga tasu (0,05% aastas) ning meie portfelli kuuluvate fondide tasud (0,08% aastas) (3).

Meie fondi kulud on seega üle kolme korra madalamad kui pankade suurtel pensionifondidel.**

Teise samba pensionifondide sisenemis- ja väljumistasud keelas riik Tuleva ettepanekul paar aastat tagasi ära. Kolmandas sambas võtavad aga kõik pankade pensionifondid ühe erandiga raha välja võtmisel 1% investori varast “väljumistasuks”. (2)

Tuleva III Samba Pensionifondis ei pea keegi tasu maksma ei kogumise alustamise ega raha välja võtmise eest.

Mida teha, kui oled juba pangafondi raha kogunud? Fondi vahetamisel tuleb sul pangale tasuks jätta 1% varast. Tõsiasi on, et ikkagi on otstarbekas nendest fondidest viivitamatult lahkuda: juba vähem kui aastaga maksaksid tüüpilises pangafondis tasudeks rohkem ära kui Tulevas – isegi vahetamisele kuluvat tasu arvesse võttes.

 


(1) Pensionikeskuse lehel saad võrrelda kõikide pensionifondide jooksvaid tasusid. Kindlustustoodete puhul pead hoolikalt otsima “põhiteabedokumenti”. SEB kindlustustoote põhiteavet ei õnnestunud mul kahjuks leida. Tavaliselt on nii, et kui hinda pole näha, siis on see kõrge.

(2) Tehniliselt on ka Swedbanki uutel kolmanda samba indeksifondidel 0% väljumistasu, aga paraku ei saa nendest fondidest enne 55.ndat eluaastat üldse väljuda. Mulle on jätkuvalt arusaamatu, miks selline piirang vajalik on.

(3) Tasude infot on uuendatud 01.04.2021 andmetega. Fondi alustades olid tasud veel 0,5% aastas ja on tänaseks langenud 0,43% peale.

3 olulist artiklit

Vaata kõiki artikleid

Kui palju sina kõrgete tasude tõttu kaotad?

Vaata arvutust

Juhend aitab sul 5 minutiga fondi vahetada ilma pikemalt ekslemata. Fondivahetus on kõigile tasuta.

Soovin uudiskirja
Jagame aegajalt parimaid artikleid, ekspertide nõuandeid ja kasulikke meeldetuletusi.
Palun sisesta e-posti aadress.
Tuleva ei jaga sinu kontaktandmeid kunagi kellegagi. Soovi korral saad uudiskirjast alati loobuda.