Pensionisammaste reform

1.jaanuaril 2021 jõustunud kogumispensionide seaduse reform tõi kaasa kolm peamist muudatust:

Väljamaksed said korda. Pensioniikka jõudes ei pea enam teise samba kontol olevat vara kindlustusseltsile andma. See muidugi suurendab valikuvabadust, aga toob ka kõigile kogujatele suure rahalise võidu – hinnanguliselt oli seni kindlustuslepinguga seotud kuludeks ja tasudeks kulunud umbes viiendik inimeste pensionivarast.

Koguda saab ka pensioni investeerimiskontole. Alates 2021.aasta aprillist saab Eestis tegutsevates pankades avada spetsiaalse investeerimiskonto, kuhu võib soovi korral suunata oma teise samba sissemaksed. Kellel aega ja tahtmist, saab sellise konto omanikuna ise oma teise samba vara investeerimisega tegeleda. Sellelt kontolt väljamaksetele kehtivad samasugused piirangud ja vabadused nagu väljamaksetele tavalisest teise samba pensionifondist.

Kogumist saab peatada ja lõpetada. Alates 2020. aastast saab teise sambasse kogumise peatada ning soovi korral ka kogutud summa välja võtta. Esimest korda sai selleks avalduse esitada 2021. aasta jaanuaris ja esimesed väljamaksed toimusid 2021. aasta septembris.  Ennem pensioniiga saab raha välja võtta ainult kogu ulatuses, mitte osade kaupa. Raha välja võtnud inimene ei saa teise sambaga uuesti liituda enne kümne aasta möödumist.

Allpool leiad vastuse küsimustele, millega inimesed sageli meilt abi otsinud on.
(Veel põhjalikum ülevaade on kättesaadav rahandusministeeriumi leheküljel.)

Korduma kippuvad küsimused

Kas tasub pärast pensionireformi teise sambasse kogumist jätkata?

Jah, tasub küll. Meie lihtsalt ei tea ühtegi kasulikumat asja, mida ette võtta selle kahe protsendiga palgast, mille eest Tuleva pensionifond täna maailma juhtivate ettevõtete aktsiaid ostab.

Esiteks: need kaks protsenti palgast investeerid teise sambasse tulumaksuvabalt.

Teiseks: igale eurole, mille oma tuleviku tarbeks “ohverdad”, paneb riik omalt poolt kaks eurot juurde (2+4%).  See on 200% võimendus sinu investeeringule. Teame, et see raha tuleb kokkuleppelise esimese samba arvelt. Aga esimene sammas pole muud kui lihtsalt lubadus, et riik maksab tulevikus piskuhaaval pensionit. Teise sambasse koguneb reaalne varandus – sa saad ise otsustada, millal ja millele seda kulutada ja tegemist on pärandvaraga. Riigikohus ütles muide oma otsuses selgelt, et teise samba fondides olev vara kuulub meile, kogujatele. Kuni Eesti õigusriik püsib, ei saa keegi seda meilt ära võtta.

Kolmandaks, eelpensioniikka jõudes maksad pensionisambasse kogutud raha välja võtmisel vaid 10% tulumaksu. Kui otsustad fondipensioni kasuks, pääsed üldse tulumaksust.


Kas peaksin teisest sambast raha välja võtma ja panema Tuleva kolmandasse sambasse?

Ei, kindlasti mitte. Tuleva teise samba fond investeerib raha täpselt samadesse väärtpaberitesse nagu kolmanda samba fond. Kuigi kolmandasse sambasse sissemaksetele kehtib oluline maksusoodustus, on teise samba maksusoodustus kordades suurem. Lisaks pead teisest sambast väljumisel maksma ära tulumaksu. See on täiesti tarbetu kulu. Vaata teise ja kolmanda samba maksueelise arvutust Laura näitel siin.


Kui kõik võtavad raha välja, kas siis need, kes edasi koguvad, kannatavad?

Kui sa kogud Tulevas, ei kahjusta teise samba vabatahtlikuks muutmine mingil viisil sinu vara. Tuleva pensionifondid investeerivad raha maailma suurimate ettevõtete aktsiatesse, mille igapäevane börsikäive on tuhandeid kordi suurem kui Tuleva fondide maht. Meie müügitehingud ei kõiguta nende aktsiate hinda ning ei takista meil lahkuda soovijate jagu portfelli maha müüa. Kui sa kogud mõnes muus indeksifondis, on sama lugu. Kui sa kogud mõnes muus pangafondis, küsi selle kohta lähemalt oma fondivalitsejalt.


Jään ise/ minu lähedane jääb sel aastal pensionile, mida peaks tegema?

Pea meeles, et pensioniikka jõudes võid, aga ei pea kohe raha kasutusele võtma. See ei mõjuta sinu õigust saada riiklikku pensionit. Senikaua, kuni sa pole väljamakse avaldust esitanud, on sinu vara pensionifondis edasi ning kasvab või kahaneb koos maailmaturu kõikumistega.

Pensionireform on juba jõustunud, aga tark on oodata teise sambasse kogutud raha kasutamisega vähemalt 2022. või ka 2023. aastani.

Alates 2021. aastast muutus pensioniikka või ka eelpensioniikka jõudnud inimestele väljamaksete tulumaks. Kui otsustad raha korraga välja võtta, rakendub varasema 20% asemel soodustulumaks 10%. Kui võtad raha välja oma oodatava eluea vältel regulaarsete maksetena, on väljamaksed tulumaksuvabad. Näiteks 65-aastase inimese oodatavaks elueaks hinnatakse umbes 18 aastat.

Alates 2022. aastast saab ka erinevaid raha kasutamise võimalusi omavahel kombineerida. Võid võtta osa rahast välja ühekordse maksena ja jätta ülejäänu pensionifondi edasi kasvama.

Loe raha kasutamise kohta pensionieas siit.


Millal saab teisest sambast raha välja võtta?

Kui soovid teisest sambast lahkuda või sissemakseid peatada, siis alates 2021. aasta jaanuarist on see võimalus olemas.

Väljamaksed toimuvad kolm korda aastas ja avaldus tuleb teha vähemalt viis kuud ette. See käib sarnaselt teise samba fondi vahetamisele, kus on teatud tähtajad avalduse esitamiseks, mille alusel siis viis kuud hiljem väljamakse tehakse.

Arvesta, et kui oled raha teisest sambast välja võtnud, siis edaspidi sinu palgast ega sotsiaalmaksust enam sinu teise samba kontole raha ei lähe. Uuesti saad teises sambas kogumist alustada alles kümne aasta möödumisel.


Kuidas ja millal teise sambaga liituda saab?

Alates 2021. aastast saavad teise sambaga liituda kõik, kes seni sellega liitunud ei ole. Liitumisavalduse esitamise tähtajad on sarnased vahetusperioodi tähtaegadega: märtsi lõpp, juuli lõpp ja novembri lõpp ning kogumine algab viis kuud pärast tähtaja möödumist.

Liitumiseks vajaliku avalduse esitamiseks logi sisse oma pensionikontole siin.


Mis on pensioni investeerimiskonto ja kas seda peaks kasutama?

Pensioni investeerimiskonto on võimalus oma teise samba vara koguda pensionifondi asemel oma spetsiaalselt avatud pangakontole. Sealt võib kogunenud raha investeerida oma äranägemise järgi. Päris igale poole investeerida siiski ei saa: Tulumaksuseadus piiritleb ära, millistesse instrumentidesse võib teise samba raha investeerida (nimekiri on sama, mis investeerimiskontol). Lihtsustatult on tegemist börsidel kaubeldavate aktsiate ja võlakirjade ning investeerimisfondide osakute ning ka pangahoiuste ja elukindlustuslepingutega.

Pensioni investeerimiskontole kogumiseks tuleb see kõigepealt mõnes Eestis tegutsevas pangas avada. Täna ei ole veel ükski pank oma konto tingimusi ja tasusid avaldanud. Kui konto on avatud, saab alates aprillist teha pensionikeskusele avalduse oma tulevaste maksete või ka kogunenud teise samba vara suunamiseks pensioni investeerimiskontole.

Meil, kes me Tuleva pensionifondides kogume, on tõenäoliselt väga raske ise raha investeerides paremaid tingimusi saada kui Tuleva pensionifondis. Seetõttu ei oska me täna veel välja mõelda ühtegi head põhjust, miks tasuks teise samba raha pensioni investeerimiskontole suunata. Siin oleme kirjutanud, miks meie oma pensionivara kasvatamiseks investeerimiskontot ei kasuta.


Kas kolmandas sambas muutus midagi?

Jah, väikesed muudatused jõustusid kolmanda samba väljamaksetes pensionieas. Need ühtlustati teise samba väljamaksetega. Seega, nüüd saad kolmandast sambast pensioni välja võtta soodustulumaksuga alates eelpensionieast. Erand tehakse siiski kõigile neile, kes kolmanda sambas kogusid juba enne 2021. aastat – neile kehtib endiselt 55. eluaasta piir.


Soovin küsida