Eesti soodsaima tasuga kolmanda samba fond on nüüd avatud!

"Esimene samm investeerimisel: madalate kuludega kolmanda samba fond."

Kristi Saare , Õpetaja ja naisinvestorite klubi asutaja

Sisesta oma igakuine brutosissetulek: eurot
Kuus saad III sambasse panna:
270 €
Aastas saad III sambasse panna:
3240 €
Tulumaksu arvelt võidad

648 €

Kuidas need numbrid arvutatakse?

Alusta III sambasse kogumist Tulevas

Korduvad küsimused

Miks ma üldse peaksin hakkama koguma III samba fondi? Mis on III samba eelised teiste investeerimistoodete ees?

Riik on teinud III samba fondidele olulise maksusoodustuse – sissemaksetelt tagastatakse 20% tulumaks, mille saad soovi korral uuesti III sambasse suunata. Kui palud tööandjal enda eest otse palgast III sambasse makseid teha, siis sellelt summalt tulumaksu kinni ei peeta ning saad kohe selle võrra suurema summa fondi suunata. Sel juhul tulumaksu tagastust enam ei tule.  Loe lähemalt.

Maksusoodustused on ka III sambast raha väljavõtmisel – juhul kui oled III samba fondis kogunud vähemalt 5 aastat, siis pärast 55-ndat eluaastat rakendub raha välja võtmisel soodusmäär 10% (tavalise 20% asemel).

Kui II sambasse koguvad kõik tööl käivad inimesed iga kuu 6% brutopalgast (2% panustatakse otse palgast ning 4% lisandub sotsiaalmaksust), siis III sambasse saab panustada oluliselt rohkem. Kuid siin tasub meeles pidada, et tulumaksutagastus rakendub summale, mis moodustab kuni 15% sinu kalendriaasta brutotulust (maksimaalselt 6000 eurot aastas).

III sambast saab raha igal ajal välja võtta. Väljavõtmisel tuleb tasuda tulumaks.


Mille poolest erineb Tuleva III samba fond teistest III samba fondidest?

Esiteks, Tuleva pensionifondide valitseja kuulub inimestele, kes ka ise neis oma tuleviku jaoks raha koguvad. See tähendab, et omanike poolt on alati surve hoida kulud võimalikult madalal. Nii jääb meile, pensionikogujatele, rohkem raha pensioniks. Vanade fondivalitsejate eesmärgiks on teenida pensionikogujate pealt võimalikult palju valitsemistasu, sest nende omanikud – pangad, soovivad teenida võimalikult suurt kasumit.

Teiseks, nii nagu Tuleva II samba fondid, on ka meie III samba fond madalate kuludega indeksfond ning vastupidiselt enamikele III samba fondidele puudub Tuleva III samba fondis osakute väljalaske ja tagasivõtmistasu.

Teiste III samba fondide tasudega saad tutvuda siin.


Kuidas toimub raha kandmine III samba fondi?

Kolmandasse sambasse ei laeku raha automaatselt nagu teise sambasse. Peale III samba fondi valikuavalduse tegemist tuleb raha kandmine ise läbi oma internetipanga teostada – kas ühekordse maksena või püsikorraldusega. Maksekorralduse info leiad siit.

Selleks, et igakuine säästmine ära ei ununeks, oleks aga kõige parem teha oma tööandjale avaldus, et tööandja suunaks iga kuu kindla protsendi sinu palgast sinu poolt valitud III samba fondi. Sel juhul suureneb iga palgatõusuga automaatselt ka III sambasse laekuv summa. Avalduse näidis siin

Arvestama peab aga sellega, et kuigi III sambasse kantava raha suuruse saad ise määrata, siis 20% tulumaksutagastust III samba sissemaksetelt saad ainult sissemaksetelt, mis ei ületa 15% sinu aasta brutosissetulekust või 6000 eurot (olenevalt sellest, kumb on väiksem).


Ma kogun või plaanin koguda II ja III sambasse Tuleva pensionifondis. Kas ma peaksin astuma ka Tuleva liikmeks?

Tuleva fondides pensioni kogumiseks ei pea olema Tuleva liige, aga liikmeks astudes saad Tulevast kõige rohkem kasu. Tuleva liikmena pole sa ainult oma pensionifondi klient, vaid ka kaasomanik.

Meie, Tuleva liikmed

 • saame igal aastal osa oma ühiste pensionifondide valitsemistasust liikmeboonusena endale, teenides nii vähehaaval lisa oma pensionile,
 • toetame Eesti seaduste paremaks muutmist, et need oleksid kasulikud inimestele, mitte ainult pankadele ja kindlustusseltsidele,
 • otsustame koos Tuleva arengu üle: meist igaühel on ühistu üldkoosolekul üks hääl.

Mis erinevus on Tuleva pensionifondi valimisel ja Tuleva liikmeks astumisel?

Kui valid Tuleva pensionifondi, saad Tuleva kliendiks. Kui astud ka Tuleva liikmeks, saad Tuleva kaasomanikuks. Tuleva on nimelt ühistuline ettevõte, mille omanikud on Tuleva liikmed. Meie käivitasime Tuleva fondivalitseja, mis juhib Tuleva pensionifonde. Kõik Eesti inimesed võivad saada Tuleva pensionifondi kliendiks – selleks ei pea liikmeks astuma.

Et valida Tuleva pensionifond, ei pea sa midagi maksma – hakkad hoopis kohe tänu madalale valitsemistasule raha kokku hoidma. Fondivahetus on tasuta ja võtab netipangas 5 minutit.

Et saada Tuleva liikmeks, tuleb maksta liitumistasu (125 eur). Liitumistasu on maksnud kõik Tuleva liikmed – see on iga omaniku panus meie ühise ettevõtte arenduskulude katteks. Liitumistasu on ühekordne – edasi midagi maksta pole vaja. Loe lisaks siit.


Kas tulumaksusoodustus säilib, kui III samba fondi vahetada?

Tulumaksusoodustus ei sõltu sellest, millises fondis kogud. Sa saad vahetada kolmanda samba pensionifondide vahel ning kanda oma raha kolmanda samba kindlustustootest pensionifondi ja vastupidi ilma, et sul tekiks kohustus tulumaksu tasuda.


Kui pole teist sammast, kas saan kolmandasse koguda?

Kolmandasse sambasse saavad koguda ka need, kes ei ole teise sambaga liitunud. Kui sa ei ole teise sambaga liitunud, siis kolmanda samba valikuavalduse tegemisel avatakse sulle Pensionikeskuse poolt automaatselt pensionikonto, kuhu hakkadki oma kolmanda samba osakuid koguma.


Kas on mõtet kolmandat sammast teha, kui olen üle 50 aasta vana?

Jah, täiendavalt pensioniks säästa pole kunagi hilja. Tegelikult näitab ka rahandusministeeriumi statistika, et III sambaga liitunute keskmine vanus tõuseb aasta-aastalt.

Küll aga soovitame sul siis, kui pensionini on jäänud 10 või vähem aastat, lühiajaliste turu kõikumiste mõju vähendamiseks osa varast investeerida madalama riskiga võlakirjafondi või pangadeposiiti, sest Tuleva III samba fond investeerib 100% aktsiatesse.


Kuidas tööandja poolt kolmandasse sambasse maksed käivad?

Parimad tööandjad on valmis töötaja avalduse alusel kandma raha III sambasse otse brutopalgast. Nii toimides saad maksuvabastuse sissemaksetelt kohe. Otse palgast kolmandasse sambasse investeerimiseks tuleb teha järgmist:

 • Vali III samba fond tasuta Tuleva veebirakenduses, oma internetipangas või pisikese tasu eest pensionikeskuses.
 • Esita tööandjale avaldus, kuhu pane kirja oma pensionikonto number ning millise osa brutopalgast soovid edaspidi otse III sambasse suunata. Avalduse näidis on siin.

Kuidas toimub kolmandasse sambasse sissemakstud rahalt tulumaksuvabastus?

Kolmanda samba tulumaksuvabastust on võimalik saada kahel viisil:

 • Kui kannad oma kontolt kolmanda samba fondi raha, siis aasta lõppedes läheb sissemakstud summa automaatselt sinu tuludeklaratsiooni ning riik maksab sulle deklaratsiooni esitamise järel sissemaksult tasutud tulumaksu tagasi. Sa pead ise jälgima, et sissemaks ei ületaks 15% sinu aastatulust või 6000 eurot (kumb iganes on väiksem)
 • Kui palud tööandjal oma brutopalgast otse osa raha kolmandasse sambasse kanda, siis tööandja sellelt raha tulumaksu kinni ei peagi. Seega, kui 100 euro sulle palgana maksmisel peaks tööandja kinni 20 eurot tulumaksu ja sina saad kontole 80, siis kolmandasse sambasse laekub sulle kogu 100 eurot. Siinkohal peab tööandja arvet, et tema poolt tehtud sissemaksed ei ületaks 15% sinu aastapalgast või 6000 eurot.

Kas saan raha koguda mitmesse erinevasse kolmanda samba fondi?

Jah, muidugi on võimalik raha koguda mitmesse erinevasse III samba fondi. Samas on kõigi Eesti pensionifondide riskid seaduse nõudeid järgides hästi hajutatud. Pensionikoguja ise ei pea riski maandamiseks raha mitme fondi vahel laiali jagama. Lisaks on pensionikoguja kõigis pensionifondides kaitstud fondivalitseja äririski eest. Seetõttu ei vähenda vara jagamine mitme fondi vahel sinu riski.

Ainus viis, kuidas oma valitud pensionifondi riski sisuliselt vähendada, on suunata osa rahast madala riskiga võlakirjafondi.

See võib olla otstarbekas juhul, kui sul on pensionini jäänud vaid loetud aastad. Võlakirjafondi valimist võid kaaluda ka juhul, kui sa oled väga tundliku närvikavaga inimene ja turgude lühiajalised kõikumised valmistavad sulle elu häirivaid kannatusi. Aga pead arvestama sellega, et riskivabu investeeringuid pole ja riski vähendada ilma tootlusest loobumata pole kahjuks võimalik.

Fondide tulemusi saad võrrelda Pensionikeskuse leheküljel – selleks ei pea investeerima mitmesse fondi.


Kas minu raha on Tuleva III samba fondis sama turvaliselt kaitstud kui panga pensionifondides?

Jah. Sinu raha turvalise hoidmise tagavad lisaks Tuleva oma sisereeglitele ja riskihalduse protseduuridele veel kolm asja:

 • Finantsinspektsioon andis Tuleva fondivalitsejale tegevusloa ja valvab, et meie igapäevane tegevus vastaks igati nõudmistele.
 • Swedbank on Tuleva fondide depoopank. Depoopank kinnitab iga tehingu fondi varaga. Täpselt nii nagu panga enda fondide puhul.
 • Tuleva fondivalitseja omakapital, mille suurus on üle 4 miljoni euro.

Mis vahet hakkab olema II ja III sambal peale II samba vabatahtlikuks muutmist? Kas peaks II samba välja võtma ja III-sse panema?

Teine sammas jääb ka edaspidi märksa rangemalt piiratud kogumisvõimaluseks. Peamised erinevused kolmanda sambaga on:

 • Sissemaksete suurust ega toimumise aega ei saa teises sambas muuta. III sambas võid ise valida, millal ja kui palju sisse maksad;
 • Raha saab enne pensioniiga II sambast välja võtta ainult ühekorraga ning siis ei saa kogumist 10 aasta jooksul uuesti alustada. III sambas võid raha kasutusele võtta igal ajal ja sobivas proportsioonis, samuti raha väljavõtmise järel kasvõi kohe uuesti koguma hakata.

Meie ei näe täna mingisugust eelist teise samba väljavõtmisel selleks, et kogu raha kolmandasse sambasse panna.


Millist tootlust on Tuleva III Samba Pensionifondis oodata?

Me investeerime passiivselt ja hoiame kulud hästi madalal. Sellega saavutame, et meie fondide tootlus käib käsikäes maailmaturgudega. Nii saame tagada, et Tuleva pensionifondide tootlus ei jää kunagi kaugele maha maailma väärtpaberiturgude keskmisest. Loe lähemalt, millist tootlust on Tuleva pensionifondi investeerides oodata.


Olen juba pensionil, aga käin tööl. Kas peaksin ikkagi III sambasse koguma?

Kui oled juba pensionil, aga soovid raha kõrvale panna, sobib kolmas sammas sulle hästi. Sa pead ainult meeles pidama seda, et kui plaanid raha välja võtta varem kui 5 aasta möödumisel kolmanda samba osakute soetamisest, siis tuleb tasuda 20% tulumaksu. Muidu on tulumaks 10%.


Millised piirangud on III s raha väljavõtmisel? Kuidas ja millal ma raha kätte saan?

III sambast saad osa või kogu raha välja võtta alati, kui soovid. Samuti võid III samba fondi osakuid pärandada. Väljamakseid maksustatakse järgmiselt: 

 • kui võtad raha välja enne 55. sünnipäeva: 20%
 • kui võtad raha välja peale 55. sünnipäeva: 10%
 • kui võtad raha välja regulaarsete pensionimaksetega: 0%

Loe lähemalt siit.


Kas III sambasse tasub koguda ka muuks otstarbeks kui pensioniks? Nt lapsele?

III sammas on paindlik raha kogumise viis, mis lubab sul seada pikaajalisi eesmärke, aga samas vajadusel raha varem välja võtta või hoopis võimalusel raha kasutamist edasi lükata. Mõned eesmärgid lisaks pensionile, mille saavutamiseks see on hea tööriist:

 • lapsele tulevikuks. See on oluliselt soodsam viis koguda kui pankade nn lapse-tooted
 • suure unistuse täitmiseks. See võib olla nii oma kodu kui oma ettevõtte stardikapital

Nagu investeerimisega ikka: ära paiguta aktsiatesse raha, mida sul lähemal ajal tarvis läheb. Kolmas sammas sobib pikema ajahorisondiga kogumiseks.


Kas ainuke viis kolmandasse sambasse koguda on see, et tööandja peab summa palgast kinni (ise ei saa maksta)?

Ei, igaüks saab ikka ise ka oma kolmandasse sambasse sisse maksta ja enamus täna III sambasse koguvaid inimesi just niimoodi teevadki. Selleks tuleb seada oma palgakontolt üles püsimakse või teha nt aasta lõpus ühekordse suurema sissemakse. Maksekorralduse info on siin.


Kui avaldus esitada 15. oktoobril, kas makseid hakatakse siis teostama 1 novembrist (st siis saab juba järgmisel aastal tuludeklaratsioonis maksutagastust)?

Kuna kolmandas sambas ei lähe maksed automaatselt maha sinu palgast ega sotsiaalmaksust nagu teises sambas, siis sissemakseid teostadki sa ise ja need hakkavad laekuma fondi niipea kui sa oled makse teinud (või püsimakse üles seadnud). Tuludeklaratsiooni ilmuvad tehtud maksed küll automaatselt ja maksutagastuse saad pärast seda, kui oled deklaratsiooni ära esitanud.


Kuidas käib pärimine? Kas on vahet, kui pärimine toimub enne või peale 55-ks saamist?

Siin vahet pole: kõik kolmanda samba osakud on päritavad ja pärijatele tehtud väljamaksule rakendub 20% tulumaks. Pärijatel on võimalus võtta ka kogunenud osakud oma pensionikontole.


Kuidas toimub kontroll, et sissemaksed ei ületa 15% brutosissetulekust?

Kui ise maksad, on sinu enda asi kontrollida, et summa ei läheks üle 15% brutotulust. Tehniliselt ei takista sul miski ka rohkem raha III sambasse investeerimast, ainult et tulumaksu saad tagasi vaid sellelt osalt, mis ei ületa 15%. Ja probleem on selles, et kui tahad raha välja võtta, siis riik küsib sult tulumaksu tagasi kogu sissepandud summalt, hoolimata sellest, et said tulumaksu tagasi vaid osalt.


Kui ma ei tööta Eestis, kas saan ka III sambasse investeerida?

Kui sa täna Eestis tulu ei deklareeri, siis ei ole sul väga otstarbekas III samba kaudu investeerida. Probleem on selles, et sa ei saa tulumaksu sisse pandud rahalt tagasi, aga kui raha välja võtad, siis riik peab ikka kogu summalt tulumaksu kinni, justkui oleks sa tulumaksu algselt tagasi saanud.


Soovin uudiskirja
Jagame aegajalt parimaid artikleid, ekspertide nõuandeid ja kasulikke meeldetuletusi.
Palun sisesta e-posti aadress.
Tuleva ei jaga sinu kontaktandmeid kunagi kellegagi. Soovi korral saad uudiskirjast alati loobuda.