Tulevas kogumine muutub veel soodsamaks!

Tänu Tuleva kiirele kasvule muutub meie pensionifondides kogumine veelgi soodsamaks. Aprillist langevad meie suurima, Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondi tasud enam kui kümnendiku võrra.

Tuleva nõukogu otsustas muuta meie ühiste fondide tasusid järgnevalt:

 • Meie suurima fondi, Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondi tasud langevad tänaselt 0,45 protsendilt aastas 0,39 protsendile.
 • Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifondi tasud langevad tänaselt 0,47 protsendilt aastas 0,43 protsendile.
 • Tuleva III Samba Pensionifondi tasud langevad tänaselt 0,45 protsendilt aastas 0,43 protsendile.

Tuleva liikmed saavad seejuures liikmeboonust 0,05 protsenti meie fondides kogutava vara väärtusest. Seega maksavad nemad selle osa tasust tegelikult iseendale.

Tuleva revolutsioon säästab meile kümneid miljoneid eurosid aastas

Tuleva liikmed tegid kõigile Eesti inimestele kättesaadavaks kaasaegsed, madala kulu ja pikaajalise investeerimisvaatega indeksifondid. Tuleva eeskujul on ka kolm panka hakanud pakkuma indeksifonde vanade, maailmas kõrgete tasude ja kehva tootlusega silma paistnud fondide kõrval. Tuleva ettepanekul on riik sundinud panku vähehaaval langetama ka nende vanade fondide tasusid.

Kahjuks kinkis riigikogu pankadele “kompensatsiooniks” võimaluse võtta inimestelt lisaks jooksvatele tasudele ka “edukustasu”. Nii võttis LHV oma fondides kogujatelt lisaks eelmisel aastal tasudeks läinud 14 miljonile eurole aasta lõpus edukustasuks veel 6 miljonit eurot. Meie hinnangul Tulevas on lühiajalise osakuhinna muutuse põhjal inimestelt lisatasu võtmine põhjendamatu – probleemile on tähelepanu juhtinud ka finantsinspektsioon.

LHV juhtum on ilmekas näide sellest, kui suurest rahast käib esmapilgul pisitillukestes protsendipunktides väljendatud tasude puhul jutt. See raha tuleb alati oma tuleviku jaoks raha koguvate inimeste taskust.

Kui kõik Eesti inimesed märkaks valida pensionifondi, mille tasu on alla 0,4 protsendi, kuluks kogujate rahast ainuüksi 2021. aastal 25 miljonit eurot vähem vahendajatele tasudeks kui eelmisel aastal! (1)

Kuidas pensionifondi tasud sinu vara mõjutavad, loe lähemalt siin.

Mis on pensionifondi tasud ja kuhu raha läheb?

Rääkides pensionifondi tasudest, räägime Tulevas loomulikult kõigist tasudest kokku. Valitsemistasu on ainult üks osa kõigist kulutustest, mis fondis kogudes sinu rahast vahendajatele lähevad.

Finantstehnilises keeles leiad kõiki kulusid hõlmava tasumäära “jooksvate kulude” nimetuse all. Ausõna, mina ka ei tea, miks seda seaduses ja pensionikeskuse võrdluses selgemalt ja arusaadavamalt väljendada ei võiks.

Ma olen varem kirjutanud sellest, et pankade vanade fondide tasudest läheb suurem osa reklaami- ja müügitegevustega seotud kulutusteks ning emapankade kasumiks.

Tulevas kogujad maksavad vanade pangafondidega võrreldes kuni 3 korda vähem tasu. Millele meie tasud kuluvad?

Meie fondide tasudel on kolm olulist komponenti. Vaatame Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondi näitel:

 1. Eesti seadustest tulenevad kohustuslikud tasud – kokku 0,09 protsenti fondide mahust aastas. Need on tasud, mida meil tuleb maksta depoopangale, riiklikule tagatisfondile, pensionikeskusele ja finantsinspektsioonile. Neid tasusid me ise mõjutada ei saa. See ei tähenda, et need ei võiks tulevikus langeda. Riikliku pensioniregistri pidaja Pensionikeskus võtabki fondivalitsejatelt sel aastal pea poole vähem teenustasu kui varem. Kui valitsus lubaks depoopanga teenust pakkuda ka usaldusväärsetel rahvusvahelistel tegijatel, tooks konkurents kahtlemata alla ka selle tasu.
 2. BlackRockile makstavad tasud – kokku 0,08 protsenti fondide kogumahust aastas. Meie, Tulevas kogujad, investeerime oma raha maailma suurima fondivalitseja, BlackRocki hallatavatesse indeksifondidesse. Mida rohkem inimesi Tulevas kogub, seda soodsamaid tingimusi BlackRockiga läbirääkimistes saavutame. Eelmisel aastal maksime BlackRockile tasudeks 0,11 protsenti, aga edaspidi ostame BlackRocki fonde vaid 0,08 protsendi suuruse vahendustasuga.
 3. Tuleva fondivalitseja kulud ja liikmeboonus – hetkel kokku 0,22% fondide kogumahust. Siin on püsikulud nagu töötajate palgad, IT infrastruktuur, kontor jne. Meie kõigi raha eest hoolitsemisega kulud küll suurenevad fondi mahu kasvades, aga oluliselt aeglasemas tempos. Seega: kui Tuleva fondid kasvavad, saame püsikulude arvelt tasusid veelgi soodsamaks. Liikmeboonust arvestame neile Tulevas kogujatele, kes on astunud Tuleva Tulundusühistu liikmeks. Loe lähemalt siin.

Peale nende kulude on meie fondide tasude sees ka allfondide ostmise tehingukulud, mis aktsiafondil on tänu kasvanud mahule tänaseks juba kaduvväikese tähtsusega.

Tuleva sünnile andis tõuke lihtne loogika: et saada oma tuleviku jaoks investeeritud rahast rohkem kasu, peame vabanema ahnetest vahemeestest, kes meie vara väärtust kasvatada ei aita. Olime veendunud, et mida rohkem on meid, koos kogujaid, seda parematel tingimustel saame investeerida. Täna oleme tõestanud, et nii ongi!

(1) Fondide tasud on pensionikeskuse lehel. Fondimahtudega kaalutud keskmine tasu on 17.02.2021 seisuga 0,85 protsenti aastas ning fondide kogumaht 5,4 miljardit eurot.

Kokkuvõte: 15 minutiga miljonäriks

Sa saad veerand tunniga ehitada väga korraliku investeerimisportfelli, pannes teise ja kolmanda pensionisamba enda jaoks optimaalselt tööle.

Pensionisammaste ümber on viimasel ajal nii palju infomüra, et peamine kipub ununema. Selle asemel, et pead murda, kas teisest sambast raha välja võtta, mõtle parem, kas sa tahad oma tuleviku jaoks raha koguda. Kui tahad, siis on kaval infomürast läbi vaadata.

Pensionisambad on lihtsalt head maksueelisega investeerimistooted

Ole sa algaja või edasijõudnud investor – enne muude investeerimisvõimaluste otsimist kasuta ära teise ja kolmanda samba maksueelis. Ära lase ennast häirida “pensionile” viitavast nimest. Eeldusel, et valid madalate kuludega indeksifondi, saad lihtsalt väga hea pikaajalise investeerimistoote.

Pensionisammastest saad vajadusel raha välja võtta nii enne kui pärast pensioniikka jõudmist. Võrdlus esimese sambaga on sellepärast minu meelest kohatu – riik ei maksa sulle iialgi kogu pensionit korraga välja, aga teise ja kolmandasse sambasse kogutud rahaga teed seda, mida ise õigeks pead.

Vali madalate kuludega indeksifond. Ära lase ennast meelituste ega hirmutamisega kõrge tasuga fondi püüda.

Kui hädavajadust pole, ära kiirusta teise sambasse kogutud vara välja võtma. Sellega jätaksid riigile tulumaksuks terve viiendiku ning kaotaksid kümneks aastaks võimaluse tootlust teenida ja maksudelt võita. Kui vajadus tekib, saad raha igal ajal ka hiljem välja võtta, aga teisest sambast kord lahkununa tagasi enam ei saa.

Kui sa ei ole veel oma teist ja kolmandat sammast optimaalseks saanud, tee need asjad kohe täna 15 minutiga korda.

Laura rikkaks” peatükid täidavad oma eesmärki, kui pärast nende lugemist tunned ennast raha kogumisel enesekindlamalt kui varem.

Minu lihtne ja aegasäästev investeerimisstrateegia

Laura on väljamõeldud tegelane, aga minu päris elu investeerimisstrateegia on tema omaga sarnane. Need kolm rahapaigutust moodustavad minu kogumisportfelli olulisema osa:

 1. 2+4% mu palgast läheb iga kuu automaatselt madalate kuludega teise samba indeksifondi. Minu raha läheb Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondi.
 2. 15% mu palgast läheb automaatselt madalate kuludega kolmanda samba indeksifondi. Minu raha läheb Tuleva III Samba Pensionifondi.
 3. Kui jääb igakuistest kulutustest üle, ostan veel juurde ühe globaalse indeksifondi osakuid. Mina valisin paljude sarnaste seast Vanguardi fondi nimega FTSE All-World UCITS ETF (lühendiga VWRL).(1)

Kas Tulevale on häid alternatiive? Teises sambas on: SEB Pensionifond Indeks 100 on samuti mõistliku tasuga indeksifond, aga ära seda SEB vanade fondidega segi aja. Kolmandas sambas eriti pole: LHV pakub indeksifondi, aga seal läheks sinu varast tasudeks 50% rohkem kui Tulevas.

Kas poleks mõistlik kanda teise samba vara pensioni investeerimiskontole? Täna kättesaadava teadmise põhjal minu meelest ei ole. Pensioni investeerimiskonto kulusid on palju keerulisem jälgida. Teise sambasse läheb liiga väike osa sinu sissetulekust, et kauplemisele ja võrdlemisele aega raisata.

Tulevas kogudes on meil üks suur eelis: me ei pea otsima häid valikuid halbade, kõrge tasuga investeerimistoodete vahelt.

Kui sa ei ole veel oma teist ja kolmandat sammast optimaalseks saanud, tee need asjad kohe täna 15 minutiga korda. Mitte homme, mitte järgmisel kuul ega siis, kui puhkusele lähed.

1. Suuna teise samba maksed ja kogunenud vara madalate kuludega indeksifondi.

2. Vali madalate kuludega kolmanda samba fond ja sea internetipangas üles püsimakse. Kalkulaator aitab arvutada igakuise sissemakse, millega maksudelt kõige rohkem võidad. Kui see on esialgu liiga palju, alusta palju väiksema summaga – tulevikus saad igakuiseid sissemakseid võimalusel suurendada ja vajadusel vähendada või peatada.

3. Valikuline samm: kui oled kolmanda samba maksuvõidu limiidi ära kasutanud, aga tahad ja saad veel lisaks investeerida, ava näiteks LHV-s kasvukonto ja otsi üks laiapõhjaline ETF, kuhu edaspidi võimalusel veel lisaraha paigutama hakkad.

Kui investeerimine on sinu hobi, hoia väike osa oma varast nende varadega kauplemiseks, mis sulle põnevust pakuvad. Kui ei ole, panusta pigem aega sellele, mis sind huvitab.

“Laura rikkaks” artikliseeria peatükid:

(1) Täpne olles: päris traditsioonilisi indeksifonde kahjuks keegi Eestis väljaspool pensionisambaid ei pakugi. Aga börsil kaubeldavad indeksifondid ehk ETF-id nagu VWRL on sel eesmärgil sama head.

Tuleva pensionisammaste revolutsioon: 200 miljonit eurot ja 26 000 kogujat

Meie ühiste teise ja kolmanda samba pensionifonde maht ületas novembri alguses 200 miljoni euro piiri. Meid, Tulevas kogujaid on juba rohkem kui 26 000.

Kasvule on kõige enam hoogu andnud kolmas sammas. Napilt rohkem kui aasta eest käivitatud Tuleva III Samba Pensionifondi maht on tänaseks kasvanud nullist 20 miljoni euroni ja koos minuga kogub siin 10 700 inimest.

Selle aasta algusest on meie kolmanda samba fondiga liitunud ligi 7000 inimest. Tähelepanuväärne on, et enamus neist varem kolmandasse sambasse ei kogunudki.

See tähendab, et me mitte ainult ei hoia tänu madalatele kuludele raha kokku, vaid oleme suutnud aidata tuhandetel inimestel alustada oma tuleviku jaoks korraliku varanduse kogumist.

Kolmanda samba konto avanud inimeste üldarv üksi näitab muidugi vähe. Et varandus hakkaks kasvama, peab sinna ka raha paigutama. Oluline on, et Tuleva valinud inimesed tõesti ka panevad raha kõrvale. Aasta algusest saadik on kõigisse Eesti kolmanda samba fondidesse tehtud sissemaksetest peaaegu pool tulnud Tulevasse!

Aasta algusest on ligi pool kõigist Eesti kolmanda samba fondidesse tehtud sissemaksetest tulnud Tuleva III Samba Pensionifondi. Allikas: Pensionikeskus, 1.01 – 9.11.2020

Kokku oleme meie, Tulevas kogujad sel aastal kolmandasse sambasse paigutanud juba üle 10 miljoni euro.

See 10 miljonit annab meile kohe võidu: riik maksab selle arvelt meile kokku kaks miljonit eurot tulumaksu tagasi. Arvuta kalkulaatori abiga ise, kui palju sina tulumaksu tagasi võid saada.

Tuleva pensionifondid on madalate kuludega indeksifondid – sellised, kuhu soovitavad raha koguda maailma juhtivad majandusteadlased. Investeerime raha kõikide maailma suurimate börsiettevõtete aktsiatesse ja ei spekuleeri turgude meeleoludega. Nii tagame, et meie raha tootlus käib käsikäes maailmaturgude tootlusega.

Tahad Tulevas kogumist alustada? Sisene lihtsalt pensionikontole ja vali Tuleva fond.

Tule Tulevasse tööle – otsime kontorijuhti

Tuleva liikmed tulid kokku, et koos oma tuleviku jaoks targalt raha koguda. Otsustasime pankadest vahemehed kõrvale jätta ja teha ise omale paremad pensionifondid.

Vaid kolme tegevusaastaga on meie fondide maht sööstnud nullist 200 miljonile. Eelmise aasta sügisel käivitasime lisaks teise samba fondidele ka madalate kuludega kolmanda samba fondi. Ikka selleks, et kogumisel saavutatav maksuvõit kõrgete tasudena vahendajate taskusse ei kaoks.

Tuleva ei ole loodud mõnele üksikule omanikule raha teenimiseks. Meil on tänaseks üle 6000 liikme – nemad on Tuleva kaasomanikud ja ühtlasi kliendid. Tänu sellele saavad ka teised meiega koos kogujad kindlad olla, et omanikena kasvatame oma vara koos nendega, mitte nende arvelt. Lisaks teeme tööd, et Eesti saaks järjest paremad seadused, mis finantsvahendust ja pensioniks raha kogumist targemalt reguleerivad. Seni Tuleva ettepanekul tehtud seadusemuudatused on juba tänaseks hoidnud Eesti inimestele kokku kümneid miljoneid eurosid.

Tulevas töötab igapäevaselt neli inimest, aga meie laiendatud tiim on palju võimsam: meile on toeks rida Tuleva liikmetest tipptegijaid. Otsime nüüd tiimi mitmekülgsete oskustega proaktiivset kontorijuhti, kes aitaks hoida korras me ühise töökoha ja hoolitseda Tuleva töötajate, partnerite, mentorite, Tuleva liikmete ja klientide eest.

Tööülesanded:

 • Hoolitsed, et meil kõigil oleks inspireeriv töökeskkond ning organiseerid kontoritarvete ja töövahendite hankimist ning hooldamist.
 • Aitad korraldada ja läbi viia tiimi- ja liikmeüritusi ning hariduslikke seminare.
 • Oled abiks blogipostituste, protokollide, aruannete, küsitluste, juhendite koostamisel ja arhiveerimisel.
 • Vastad Tuleva liikmete kirjadele ja telefonikõnedele.
 • Korraldad dokumendihaldust ja oled toeks personalitöös.

Vajalikud oskused ja kogemused:

 • Oled hoolas, kohusetundlik ja tähelepanelik.
 • Armastad suhelda ja inimesi aidata.
 • Oled lahendustele orienteeritud ja iseseisev.
 • Oled valmis omandama ja arendama teadmisi pikaajalisest investeerimisest ja teise ning kolmanda pensionisamba abil raha kogumisest.
 • Oskad väga hästi eesti ja inglise keelt.
 • Kasuks tuleb hea vene keele oskus ja asjakohane töökogemus.

Miks meile meeldib Tulevas töötada?

 • Missioon ja ühiskondlik mõju: aidates inimestel targalt raha koguda, muudame meie kõigi tulevikku paremaks.
 • Enesearengut soodustav töökeskkond: õppimine on Tulevas töö osa.
 • Väike, tugev tiim ja võimalus saada mentorlust Eesti oma ala tippudelt.
 • Avar ja valgusküllane kontor Tallinna kõige elavamas piirkonnas Telliskivis.
 • Konkurentsivõimeline töötasu + sporditoetus.

Tööaeg: Arvestame sinu elukorraldusega – kokkuleppel võimalik osaline tööaeg.

Kandideerimiseks lae siin üles oma CV ja kirjuta, miks töö Tulevas sulle sobib.

Tekkis küsimusi? Kirjuta jobs@tuleva.ee ja küsi lisa.

Teise samba reform – kuidas edasi?

Vaatamata riigikohtuni jõudnud vaidlustele sai pensionireform teoks. Peamine on tegelikult see, et teine sammas ei kao kusagile.

Meie, Tuleva liikmed, reformisime oma pensionisamba juba mõne aasta eest. Tegime omale sellise pensionifondi, kus on tark koguda sõltumata sellest, kas see on kohustuslik või vabatahtlik. Kõik, kes tahavad, saavad ka edaspidi meiega koos nii teise kui ka kolmandasse sambasse raha koguda.

Mida pensionireform täpsemalt muudab ja mida edasi teha?

Seadus ei piira enam teise samba vara kasutamist

Esmalt väga hea uudis: igaüks saab nüüd vabalt otsustada, mida oma rahaga pensionieas teha.

Pensioniikka jõudes ei pea enam teise samba kontol olevat vara kindlustusseltsile andma. See muidugi suurendab valikuvabadust, aga toob ka kõigile kogujatele suure rahalise võidu – hinnanguliselt on seni kindlustuslepinguga seotud kuludeks ja tasudeks kulunud umbes viiendik inimeste pensionivarast.

Värskelt jõustunud seadus lubab võtta välja korraga nii palju raha kui vaja. Suuremat summat võib korraga tarvis minna näiteks kodu fassaadi soojustamiseks või elu päästvate ravikulude katteks. Võib valida fondipensioni: see tähendab, et raha makstakse välja vähehaaval, samal ajal kui ülejäänu teenib pensionifondis tootlust edasi. Mõlemal juhul jääb raha, mida sina oma elu jooksul kasutada ei jõua, sinu pärijatele.

(Seadus ei keela soovijatel ka tulevikus pensionikindlustlepingut sõlmida.)

Teise sambasse peaks saama koguda ka pensioni investeerimiskontole

Pensionireform näeb ette, et tulevikus peaks saama avada spetsiaalse investeerimiskonto, kuhu võib soovi korral suunata oma teise samba sissemaksed. Kellel aega ja tahtmist, saab sellise konto omanikuna ise oma teise samba vara investeerimisega tegeleda. Sellelt kontolt väljamaksetele kehtivad samasugused piirangud ja vabadused nagu väljamaksetele tavalisest teise samba pensionifondist.

Mida pensioni investeerimiskonto kogujale tähendab, on täna võimatu öelda. Tegelikult pole veel teada, millistel tingimusel pangad seda teenust pakkuma hakkavad. Riik lubab paraku teenust pakkuda ainult Eestis tegutsevatel pankadel ega ole jällekord turgu rahvusvahelisele konkurentsile avanud. Kui tulemuseks on piiratud võimalused ja kõrged tasud, ei pruugi pensioni investeerimiskonto isegi investeerimiseksperdist kogujale võrreldes madalate kuludega pensionifondiga eelist anda. Elame, näeme.

Teises sambas kogumist saab igal ajal lõpetada ja raha välja võtta

Reformi enim kõneainet pakkunud muudatus – võimalus teises sambas kogumine lõpetada ja raha igal hetkel välja võtta – muudab meie jaoks tegelikult kõige vähem. Teine sammas jääb ka tulevikus väga suure maksueelisega kogumisvõimaluseks, mida iga ratsionaalselt mõtlev inimene peaks kasutama.

Riik suunab õnneks ka edaspidi kõik uued tööturule sisenejad automaatselt madala kuluga aktsiafondi – täpselt samamoodi nagu seda teevad enamus heade pensionisüsteemidega riigid.

Uus seadus lubab teise sambasse kogumise peatada ning soovi korral ka kogutud summa välja võtta. Esimest korda saab selleks avalduse esitada 2021. aasta jaanuaris ja esimesed väljamaksed toimuvad 2021. aasta septembris. Raha saab välja võtta ainult ühe korraga, mitte osade kaupa. Raha välja võtnud inimene ei saa teise sambaga uuesti liituda enne kümne aasta möödumist.

Kas tasub pärast pensionireformi teise sambasse kogumist jätkata?

Jah, minu meelest küll – ise jätkan kindlasti. Ma lihtsalt ei tea ühtegi kasulikumat asja, mida ette võtta selle kahe protsendiga palgast, mille eest Tuleva pensionifond mulle täna maailma juhtivate ettevõtete aktsiaid ostab.

Esiteks: need kaks protsenti palgast investeerin teise sambasse tulumaksuvabalt.

Teiseks: igale eurole, mille mina oma tuleviku tarbeks “ohverdan”, paneb riik omalt poolt kaks eurot juurde (2+4%). Ma tean, et see raha tuleb minu kokkuleppelise esimese samba arvelt. Aga esimene sammas pole muud kui lihtsalt lubadus, et riik maksab tulevikus piskuhaaval pensionit. Teise sambasse koguneb reaalne varandus – ma saan ise otsustada, millal ja millele seda kulutada. Riigikohus ütles muide oma otsuses selgelt, et teise samba fondides olev vara kuulub meile, kogujatele. Kuni Eesti õigusriik püsib, ei saa keegi seda meilt ära võtta.

Kolmandaks, eelpensioniikka jõudes maksan pensionisambasse kogutud raha välja võtmisel vaid 10% tulumaksu. Kui otsustan fondipensioni kasuks, pääsen üldse tulumaksust.

Mida ma pean tegema, kui tahan kogumist jätkata?

Sa ei pea kogumise jätkamiseks midagi tegema. Sinu palgast läheb ka edaspidi automaatselt iga kuu tükike sinu valitud pensionifondi kasvama. Loomulikult hoolitse, et oled valinud madala kuluga jätkusuutliku investeerimisstrateegiaga fondi.

Pensionifondi vahetamine võtab muide internetipangas vähem kui viis minutit ja ei maksa midagi. Kui tahad meiega koos Tulevas koguda, alusta siit.

Kas peaksin teisest sambast raha välja võtma ja panema Tuleva kolmandasse sambasse?

Ei, kindlasti mitte. Tuleva teise samba fond investeerib raha täpselt samadesse väärtpaberitesse nagu kolmanda samba fond. Kuigi kolmandasse sambasse sissemaksetele kehtib oluline maksusoodustus, on teise samba maksusoodustus kordades suurem. Lisaks pead teisest sambast väljumisel maksma ära tulumaksu. See on täiesti tarbetu kulu. Vaata teise ja kolmanda samba maksueelise arvutust Laura näitel siin.

Kui kõik võtavad raha välja, kas siis need, kes edasi koguvad, kannatavad?

Kui sa kogud Tulevas, ei kahjusta teise samba vabatahtlikuks muutmine mingil viisil sinu vara. Tuleva pensionifondid investeerivad raha maailma suurimate ettevõtete aktsiatesse, mille igapäevane börsikäive on tuhandeid kordi suurem kui Tuleva fondide maht. Meie müügitehingud ei kõiguta nende aktsiate hinda ning ei takista meil lahkuda soovijate jagu portfelli maha müüa. Kui sa kogud mõnes muus indeksifondis, on sama lugu. Kui sa kogud mõnes muus pangafondis, küsi selle kohta lähemalt oma fondivalitsejalt.

Jään ise/ minu lähedane jääb sel aastal pensionile, mida peaks tegema?

Pea meeles, et pensioniikka jõudes võid, aga ei pea kohe raha kasutusele võtma. See ei mõjuta sinu õigust saada riiklikku pensionit. Senikaua, kuni sa pole väljamakse avaldust esitanud, on sinu vara pensionifondis edasi ning kasvab või kahaneb koos maailmaturu kõikumistega.

Pensionireform on juba jõustunud, aga tark on oodata teise sambasse kogutud raha kasutamisega vähemalt järgmise või ka ülejärgmise aastani.

Alates 2021. aastast muutub nimelt pensioniikka või ka eelpensioniikka jõudnud inimestele väljamaksete tulumaks. Kui otsustad raha korraga välja võtta, rakendub siis tänase 20% asemel soodustulumaks 10%. Kui võtad raha välja oma oodatava eluea vältel regulaarsete maksetena, on väljamaksed järgmisest aastast tulumaksuvabad. Näiteks 65-aastase inimese oodatavaks elueaks hinnatakse umbes 18 aastat.

Alates 2022. aastast saab erinevaid raha kasutamise võimalusi omavahel kombineerida. Siis võid võtta osa rahast välja ühekordse maksena ja jätta ülejäänu pensionifondi edasi kasvama.

Soovin uudiskirja
Jagame aegajalt parimaid artikleid, ekspertide nõuandeid ja kasulikke meeldetuletusi.
Palun sisesta e-posti aadress.
Tuleva ei jaga sinu kontaktandmeid kunagi kellegagi. Soovi korral saad uudiskirjast alati loobuda.