Mis muutus Tuleva III Samba Pensionifondi tingimustes ja prospektis?

Anname teada, et Finantsinspektsiooni juhatuse 26.04.2021 otsusega nr 4.1-1/49 kooskõlastati Tuleva III Samba Pensionifondi tingimuste muudatused.

Tegime väikese muudatuse Tuleva III Samba Pensifondifondi tingimustesse ja prospekti: osaku puhasväärtuse arvutamise aeg nihkub tänaselt 12:00lt 16:30. Miks see vajalik on?

Selleks, et meie fondide tasud ka edaspidi langeksid, peame hoolitsema, et meie fondide haldus on võimalikult automaatne. Üks meie selle aasta eesmärkidest on igas kvartalis mõni tööprotsess ära automatiseerida. Seekord jõudis järg meie pensionifondide osaku puhasväärtuse arvutamiseni.

Kuni tänaseni sisaldas meie fondide osaku puhasväärtuse arvutamine veel käsitööd, kuna meie pensionifondide portfelli kuuluvate BlackRocki fondide uued hinnad pole meie fondide administraator Swedbanklile õigeaegselt kättesaadavad. Selleks, et me ei peaks hindu Swedbankile iga päev käsitsi saatma, muutsimegi tingimusi.

Osakuomaniku jaoks ei muutu midagi. Kolmandasse sambasse tehtud sissemakse jõuab fondi ja osakuomaniku pensionikontole nii nagu varemgi: päev pärast raha kandmist. Muudatus jõustub 28.05.2021.

Seadus näeb selliste muudatuste puhul ette, et osakuomanikel tekib õigus enne muudatuse jõustumist soovi korral ilma tagasivõtmistasuta väljuda. Meie fondil ei ole sisenemis- ega tagasivõtmistasu nagunii – seega ei erine fondist väljumine tingimuste muutmise tõttu tavalisest raha väljavõtmisest. Sellegipoolest, kui soovid just tingimuste muutuse tõttu fondist raha välja võtta, pead vastava avalduse internetipangas või pensionikeskuses tegema enne 28.05.2021.

Tuleva III Samba Pensionifondi muutunud dokumendid:

Tingimused
Prospekt
Põhiteave

Pensioniiga läheneb: Kuidas kasutada pensionisammastesse kogunenud vara?

Pärast seda, kui riigikogu kaotas piirangud teise samba kasutamisele, on sinu teise ja kolmandasse sambasse kogunenud vara päriselt sinu vara. Sa võid kasutada seda nii, nagu soovid: võid korraga kasutusele võtta või jaokaupa iga kuu endale pensionilisa maksta. Võid vara ka rahulikult fondi edasi kasvama jätta. Mida peaksid teadma selleks, et parim otsus teha?

See blogipostitus ja juhend on valminud meie saate põhjal, mille tegime Tuleva nõukogu esinaise Kristi Saarega 7. aprillil 2021. Saate jaoks aitasid meil valikud läbi mõelda Tuleva liikmed Taavi Pertman ja Kristjan Lepik ning tagasisidet ja liikmete küsimusi kogus meie kontorijuht Pirje Keeroja. Saade on järelvaadatav siin:

Mis valikud sul on?

Kui sul on vanust 60 aastat või enam (60 on praegu kehtiv eelpensioni iga), võid pensionisammastega teha järgmist:

1. Jätkad kogumist: raha kasvab pensionifondis edasi

Ükski vanus ei kohusta sind oma pensionisambaid kasutusele võtma. Samuti ei tähenda riikliku pensioni saamine seda, et peaksid oma teise või kolmanda samba kasutusele võtma. Kui käid tööl, siis läheb sõltumata vanusest ka edaspidi sinu palgast ja sotsiaalmaksust raha teise sambasse ning sa võid jätkuvalt kuni 15% oma sissetulekust kolmandasse sambasse panna ja selle pealt tulumaksu tagasi saada.

Pensionifondi osakud on sinu pärandvara. See tähendab, et kui sind enam siinilmas ei ole, saavad sinu pärijad sulle kuuluvad pensionifondi osakud oma pensionikontole või soovi korral rahas välja võtta (viimasel juhul peab riik kinni 20% tulumaksu). Sina ei pea selleks ühtegi avaldust tegema.

2.Ühekordne väljamakse: võtad kogunenud raha korraga kasutusse

Nii teisest kui kolmandast sambast võid alates eelpensioni east igal hetkel kogunenud raha kas ühekorraga või osaliselt välja võtta (1). Selleks tuleb pensionikeskuse või oma internetipanga kaudu esitada ühekordse väljamakse avaldus ning raha laekub sinu pangakontole järgmiselt:

 • teisest sambast järgmise kuu 20. kuupäevaks;
 • kolmandast sambast nelja tööpäeva jooksul pärast avalduse esitamist.

Väljamaksmisel peab pensionikeskus kinni tulumaksu 10%. Väljamakstud summa ei lähe sinu maksustatava tulu hulka ega muuda sinu maksuvaba tulu suurust.

OLULINE! Väljamakse avaldus, kas või osaline, peatab alatiseks sinu teise samba sissemaksed (nii selle 2%, mis sinu palgast läheb, kui ka 4%, mida riik sinu palgalt makstud sotsiaalmaksust maksab). Kolmandasse sambasse võid rahulikult sissemakseid edasi teha ka siis, kui samal ajal juba kolmanda samba raha välja võtad – tulumaksu saad ikka tagasi.

3.Fondipension: võtad kogunenud raha välja igakuise pensionilisana

Sa saad teisest ja kolmandast sambast teha endale igakuise pensionilisa, esitades pensionikeskuses fondipensioni avalduse. Erinevalt sinu riiklikust pensionist ei tiksu fondipension sinu elupäevade lõpuni, vaid kuni kokkulepitud tähtajani. Kui peaksid varem siitilmast lahkuma, jääb väljamaksmata summa pärijatele. Kui elad kauem, pead pärast fondipensioni lõppemist riiklikust pensionist või muust varast elama.

Fondipensioni suurus muutub ajas vastavalt sellele, kuidas sinu valitud pensionifondi osaku hind muutub. See tähendab, et sinu väljamaksmata teine ja kolmas sammas teenivad fondis tulu edasi (aga kannavad turu languste puhul ka kaotusi). Fondipensioni väljamaksed on tulumaksuvabad juhul, kui fondipensioni leping on piisavalt pika tähtajaga – näiteks 65-aastase inimese puhul vähemalt 18 aastat või enam (2).

Nii lihtsad valikud ongi (3).

Kuidas otsustada?

Riik arvas varem, et peab inimestele väga täpselt ette kirjutama, kuidas ta pensionisambasse kogutud vara kasutama peaks. Meie arvame, et kui inimene on juba 60 aasta vanuseks saanud, siis küllap ta teab ise paremini, mis otstarbeks ta oma kogutud vara kasutab.

Sellegipoolest on allpool paar küsimust, mis aitavad sul ehk otsustamise lihtsamaks teha:

* Oma I samba pensioni oodatava suuruse leiad eesti.ee lehe kalkulaatorist. NB! Vaata ainult I samba pensioni suurust.

Kas peaksid pensioniea lähenedes pensionifondi vahetama?

Tavaliselt soovitavad fondivalitsejad pensioniea lähenedes suunata vara konservatiivse strateegiaga fondi, mis investeerib võlakirjadesse. Muud pensionifondid investeerivad olulise osa varast aktsiatesse ja pakuvad reeglina oluliselt suuremat tootlust, aga nende osaku hind kõigub ka rohkem. Kui turge tabab madalseis, pole peatselt pensionile jääjal aega taastumist oodata.

Fondi valikul pea alati meeles, et madala tasuga fondid saavutavad enamasti parema tootluse kui kõrge tasuga fondid.

Ega kellelegi ei meeldi, kui aastatega kogutud vara väärtus äkki 10, 20 või isegi 30% väheneb. Paraku on riskivaba tootlusmäär täna 0% ja hullemgi veel: nulltootlusega rahapaigutuse ostujõudu sööb inflatsioon iga aastaga vähemaks.

Graafikul on näide, mis juhtub pensionisambasse kogutud 10 000 euro ostujõuga aastate jooksul kui inflatsioon on 2% aastas. Aktsiaturu tootluseks on võetud 5% aastas ning riskivaba tootluse eelduseks 0% aastas. Pea meeles, et aktsiaturu tootlus ei ole garanteeritud ning võib olla ka mitu aastat järjest negatiivne.

Kokkuvõtteks: ei teadus ega ka parimad eksperdid ei anna selget vastust, milline on pensioniea lähedes õige investeerimisstrateegia ehk siis sobivaim pensionifond. Millest siiski otsustamisel lähtuda?

 1. Kui sul on unistuse realiseerimiseks vajalik summa koos ja plaan selle realiseerimiseks aasta või paari pärast raha pensionifondist välja võtta, siis pole ehk mõtet enam riskida. Väärtpaberiturgude kõikumised võivad sinu plaanid segi paisata. Liiguta kogunenud II ja III samba vara võlakirjafondi ning võid kindlalt teada, et paari aasta pärast raha välja võttes ei taba sind halb üllatus.
 2. Kui sa ei plaani kogu raha lähiajal välja võtta või hoopis oled mõelnud kogutu lastele pärandada, kaalu vara hoidmist ka edaspidi aktsiates. Nii lood paremad eeldused aastakümnete jooksul lastele suurema päranduse teenimiseks.
 3. Enamik tulevasi pensionäre ei tea veel täpselt, millal töölkäimine lõpeb või kui palju siis raha iga kuu vaja läheb. Töötamine võib lõppeda ka ju sinust olenemata põhjustel – näiteks veab tervis alt või otsustab tööandja sinu teenetest loobuda. Erinevad eksperdid soovitavad pensioniea lähenedes hoida vähemalt ühe aasta kulude jagu vara meelerahufondis – sellises, kust raha saab igal hetkel välja võtta ja kus selle väärtus ei kõigu – s.o pangadeposiit või konservatiivne pensionifond.

Fondi valikul pea alati meeles, et madala tasuga fondid saavutavad enamasti parema tootluse kui kõrge tasuga fondid. Konservatiivse strateegiaga fondide puhul on tasude mõju eriti tähtis: kõrgema tasuga fondides on üsna kindel, et su vara väärtus lähiaastail kahaneb. Seega, tule ära fondist, mille tasud on kõrgemad kui 0,5% aastas! Tasude võrdluse leiad siit.

 

 

(1) Kuna pensionireform toimus üsna ülepeakaela, on paar raha kasutamise võimalust sel aastal tehniliselt veel kättesaamatud. 2021. aastal saab teisest sambast raha välja võtta vaid kogu ulatuses ja mitte osaliselt. Samuti ei saa tehnilistel põhjustel 2021. aastal võtta kolmanda samba raha välja fondipensioni kaudu. Aga juba 2022. aastal saab.

(2) Piisavalt pikk tähtaeg on selline, mis on pikem sinu oodatava eluea keskmisest pikkusest. Selline keeruline lause tähendab lihtsalt seda, et kui oled 65, siis statistikaameti andmetel on sinu oodatav keskmine eluiga veel 18 aastat. Ehk kui teed 65-aastastelt fondipensioni lepingu, mille pikkus on vähemalt 18 aastat, on tulumaks 0%, lühema lepingu puhul 10%.

(3) Jah, seadus näeb ette ka võimaluse sõlmida eluaegne või tähtajaline kindlustusleping teise või kolmanda samba pensioni väljamaksmiseks. Kahjuks on praegu pakutavate kindlustuslepingute tasumäärad nii ebamõistlikult kõrged, et kindlustuslepingud ei vääri isegi mitte mainimist valikute hulgas. Üle 1% aastase kulumääraga ei ole küll mingit põhjust oma pensionivara hoida.

Tuleva otsib arendajat

Tuleval on ainult üks toode – pikaajaliseks kogumiseks mõeldud indeksfondid, aga suur challenge: muuta sadade tuhandete inimeste finantskäitumist nii, et neist saaks miljonärid.

Pangad oma mitmesajamiljoniliste arenduseelarvetega alles püüavad sellest ülesandest jagu saada, meil on hea algus juba tehtud. Täna kogub Tulevas juba üle 50 000 inimese ja meie varade maht hakkab jõudma 300 miljoni euroni.

Kui samas tempos õnnestub jätkata, on meie varade maht mõne aasta pärast juba üle miljardi ja kogujaid üle 100 000. Selleks, et seda saavutada, on meil vaja inseneride abi. Otsime arendajat, kelle kaasabil jätkata Tuleva kasvu, teha meie veebirakendus veelgi paremaks ja laiemalt kättesaadavamaks, hoida meie IT infrastruktuuri töökorras ja turvalisena. Ühesõnga, tahame arendaja abiga saavutada, et järjest rohkemate inimeste säästud teeniksid tulu inimestele endile, mitte pankadele.

Kuidas näeb välja töö Tulevas

 • Ehitad ainult asju, mida inimestel päriselt vaja läheb.
 • Lisaks progemisele osaled aktiivselt Tuleva enda arendamises ja aitad kaasa Tuleva kasvule, nii nagu kõik meie tiimi liikmed.
 • Näed (kiirelt) oma töö tulemust, arendused lähevad kohe laivi, ei ole pikka ja lohisevat protsessi, kus lõpuks tehtud tööd ei kasutatagi.
 • Väikeses tiimis tuleb teha kõiki asju, sul on võimalus areneda ja teha protsesse algusest lõpuni (planeerimine, teostamine, kontrollimine jne).
 • Tuleva IT arenduse sprintidel osalevad tipptasemel progejad Wise’ist, Codeborne’is jt ettevõtetest.
 • Õppimine on osa tööst: neli päeva tööd ja reede on õppimiseks.
 • Meie arendus toimub best practice’i järgi: agiilselt, karmilt prioritiseerides, testides.

Tööülesanded:

 • Arendad edasi Tuleva veebirakendust ning veebilehte.
 • Hoiad meie IT infrastruktuuri töös ja turvalisena.

Mida aeg edasi, seda rohkem lisandub tööülesandeid, mis annavad võimaluse areneda CTOks:

 • Koostad veebirakenduse arendustööde kava ja korraldad arendussprinte.
 • Koostad arendustööde eelarve ja kontrollid selle täitmist.

Vajalikud oskused ja kogemused:

Laialdane töökogemus full-stack arendajana. Eeldame, et valdad järgmisi tööriistu ja tööpõhimõtteid:

 • Java, Groovy, Spring Boot
 • OOP and Clean Code
 • React
 • PostgreSQL
 • Testing and TDD
 • RESTful APIs
 • Lean Startup principles, MVPs

Miks on Tulevas hea töötada?

 • Missioon ja ühiskondlik mõju: aidates inimestel targalt raha koguda, muudame meie kõigi tulevikku paremaks.
 • Enesearengut soodustav töökeskkond: õppimine on Tulevas töö osa.
 • Väike tugev tiim ja võimalus saada mentorlust Eesti oma ala tippudelt.
 • Avar ja valgusküllane kontor Tallinna kõige elavamas piirkonnas Telliskivis.

Tööaeg: Arvestame sinu elukorraldusega – kokkuleppel võimalik kaugtöö ning osalise tööaja võimalus.

Töötasu: konkurentsivõimeline töötasu + töövahendid + sporditoetus

Huvi korral anna meile endast märku ja kirjuta liisi.eenmaa@tuleva.ee

Pensionifondide tasud on kahjuks asunud taas tõusuteele

Kas pensionifondide tasud on nüüd tõepoolest asunud konkurentsi survel langema? Kahjuks on pankade suurimate pensionifondide tasud salamisi hoopis taas tõusule asunud.

Nii SEB kui LHV on tõepoolest hiljuti langetanud mõne oma väikese mahuga fondi tasusid. Nad on sellest ka mitu toredat uudist teinud. Paraku ei maini nende teated seda, et nende suuremate pensionifondide tasud on vaikselt hoopis tõusnud ja tõenäoliselt tõusevad järgmisel aastal veelgi.

Kui SEB Pensionifond Indeks 100 tasud langesid 0,04 protsendipunkti võrra ja fondi osakuomanikud säästavad sellega 16 000 eurot aastas, siis nende suuremate pensionifondide (Progressiivne ja Energiline) tasud tõusid 0,06% võrra ja osakuomanikud maksavad seetõttu sel aastal ligi pool miljonit eurot rohkem tasusid.

LHV Pensionifond Indeksi tasud langesid veelgi rohkem – tervelt 0,24 protsendipunkti võrra. Fondis kogujad säästavad sellega ligi 80 000 eurot aastas. Nende kahe peamise pensionifondi, L ja XL tasud seevastu tõusid 0,14% võrra ja nendes fondides kogujad maksavad nüüd aastas 1,7 miljonit eurot rohkem tasudeks. Seadus ei nõua fondivalitsejal edukustasu arvestamist fondi tasumäära sisse – seetõttu ei peegelda LHV L ja XL fondi puhul tasumäär taaskord kõiki kulusid. (1)

Karta võib, et tasude tõus ainult sellega ei piirdu. Eesti suurimad pensionifondid on tasu langetanud seni ainult seetõttu, et seadus nõuab mahu kasvades tasu alandada. Kui septembris pankade suurimate fondide mahud teisest sambast lahkujate tõttu 20-30% alanevad, siis kerkivad tasud üsna suure tõenäosusega veelgi.

Mis teha? Täna pole enam mingit põhjust maksta kõrget tasu oma pensionifondi valitsejale. Vali madala kuluga indeksifond – tänaseks on lisaks Tulevale selline fond olemas ka LHV, SEB ja Swedbanki valikus. Kui teed avalduse veel täna, vahetub sinu fond juba mai alguses.

(1) Arvutused on tehtud pensionikeskuse lehel 31.03.2021 seisuga avaldatud 2019 aasta ja 2020 aasta jooksvate tasude ja fondide mahtude põhjal. Arvutused on siin tabelis.

Raamatusoovitus: Kuidas matemaatik investeerimisega rikkaks sai

Miks on aktiivse investeerimisega nii raske paremat tulemust saada kui lihtsas indeksifondis kogudes? Sest sina või sinu fondijuht peab olema targem ja kavalam kui kõige targemad turul kauplejad. Ja aktsiaturul konkureerivad sinuga tõepoolest superandekad tegijad, kes pühendavad sellele tegevusele oma elu.

James Simons on USA matemaatikageenius. Tema nime kannab mitu geomeetria teooriat ning teda on pärjatud USA matemaatikute suurima tunnustuse, Oswald Vebleni auhinnaga. Aga mitte sellepärast ei ole temast raamat kirjutatud.

Simons lahkus akadeemilisest maailmast 1978. aastal, asudes investeerimisega leiba teenima. Alguses ei tulnud tal pähegi investeerimisotsuste tegemist matemaatika ja arvutite hooleks jätta.

See raamat on hea meeldetuletus kõikidele proovijatele, kellest tuleb olla parem, et turgu võita.

Ta alustas tavalisel viisil, kombineerides majandusaruannete lugemist valemite ja suhtarvudega ning tubli annuse kõhutundega. Nii ei erinenud Simonsi ettevõte Renaissance Technologies tuhandetest teistest, mille asutamiseks on vaja vaid paari meest ning Powerpointi investoritele.

Sigaretisuits, tassi kohvi ja pööraselt andekad matemaatikud

Ühe asja poolest Renaissance siiski erines. Simonsi ettekujutus ideaalsest tööst nägi välja selline: ta veedab tihedas sigaretisuitsus aega koos väga tarkade inimeste ja tassi kohviga, et öö läbi matemaatilisi probleeme arutada. Üle kümne aasta katsetasid need helged pead üsna edutult oma võimeid kõiketeadva väärtpaberituru vastu. Turg jäi enamasti siiski peale. Seejärel tuli murrang.

1990. aastaks jõudsid Simons ja tema tiim järeldusele, et nende mudel ei suuda piisava täpsusega ennustada, kuhu turg, mõni aktsia või valuuta järgmise nädala, kuu või paari aasta jooksul liigub. Varem oli samale tulemusele jõudnud ka Eugene Fama, kes vormistas selle avastuse efektiivse turu teooriaks ning sai selle eest Nobeli majanduspreemia.

Simonsi tiim tegi siiski veel ühe avastuse. Nimelt leidis nende mudel aktsiahindade väga lühiajalistes liikumistest teatud seaduspärasusi. Need ennustused olid vaid napilt üle pooltel juhtudel õiged, kuid sellest piisas, et panna alus maailma tõenäoliselt kõige edukamale investeerimisfondile.

40 aasta jooksul on Renaissance Medallioni fondi tootlus olnud üle 60% aastas tasude-eelselt ja 40% aastas pärast tasude mahaarvamist. Investeering suuruses 100 dollarit kasvab 40 aasta ja 40% aastatootlusega 70 miljoniks dollariks. Jah, 70 miljoniks. Simonsist ja teistest tema tiimi matemaatikutest on saanud miljardärid. Liitiintress on tõepoolest kaheksas maailmaime, eriti kui see on väga kõrge.

Mida siit õppida?

Kui seda lugedes tekkis idee, kuhu oma pensionisäästud kasvama panna, siis sarnaselt teiste väga edukate fondidega haldab ka Medallion paraku vaid fondijuhtide endi raha. Ülejäänud inimesed saavad investeerida Renaissance`i teistesse fondidesse. Nende fondid tootlus on paraku jäänud tavalise indeksifondi tootlusele alla. Nii nagu on juhtunud enamiku maailma aktiivselt juhitud investeerimisfondide tootlusega.

Väärtpaberiturg on müstiline nähtus – üksikud edulood ja nendega kaasnevad kirjeldamatud rikkused kutsuvad üliandekaid oma karjääri väärtpaberiturule pühendama. Gregory Zuckermani „Turgude isand“ on haarav lugu sellest ühest, kellel on õnnestunud turu tootlust järjekindlalt ja ülekaalukalt ületada. See on ka hea meeldetuletus kõikidele proovijatele, kellest tuleb olla parem, et turgu võita. Suuna parem energia sinna, kus sinul on eelis.

Gregory Zuckermani raamat “Turgude isand” ilmus äsja Äripäeva kirjastuse tõlkes (originaali pealkiri “The Man Who Solved the Market: How Jim Simons Launched the Quant Revolution). See artikkel ilmus algselt Äripäevas, 1. märtsil 2021.a

Soovin uudiskirja
Jagame aegajalt parimaid artikleid, ekspertide nõuandeid ja kasulikke meeldetuletusi.
Palun sisesta e-posti aadress.
Tuleva ei jaga sinu kontaktandmeid kunagi kellegagi. Soovi korral saad uudiskirjast alati loobuda.